1. BẢO LƯU VÀ NGHỈ HOC TẠM THỜI
Bước 1 Sinh viên nộp đơn có xác nhận của GVCN và khoa về phòng Đào tạo Sinh viên phải có điểm tích lũy ít nhất một học kì và trung bình chung toàn khóa theo quy chế.
Bước 2 Phòng Đào tạo in bảng điểm kèm theo đơn trình Hiệu trưởng kí. Phòng Đào tạo xác nhận bảo lưu kết quả học tập, Hiệu trưởng xác nhận thời gian dừng học tạm thời không quá 02 học kì.
Bước 3 Phòng Đào tạo sao 02 loại giấy tờ trên thành 05 bản (có dấu của nhà trường), giao lại cho sinh viên 04 bản. Sinh viên giữ 01 bản, gửi về khoa, phòng CTHSSV và phòng TT 01 bản.
2. HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN
Bước 1 Sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo Những sinh viên có điểm tích lũy các học phần là F phải đăng kí học lại; các học phần đạt điểm D, D+ có thể đăng kí học cải thiện nếu có nhu cầu.
Bước 2 Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách đăng kí, thông báo mức học phí tới sinh viên.  
Bước 3 Sinh viên đóng học phí học lại, học cải thiện  
Bước 4 Phòng Đào tạo lập danh sách lớp, phân công giảng viên, lên thời khóa biểu, bố trí phòng học. Các lớp học lại, học cải thiện tuân thủ quy chế đào tạo như các lớp học thông thường.
3. TIẾP TỤC HỌC TẬP SAU BẢO LƯU
Bước 1 Sinh viên nộp đơn về phòng Đào tạo kèm theo hồ sơ bảo lưu Nộp đơn trước thời điểm bắt đầu các học kì trong thời hạn bảo lưu.
Bước 2 Phòng Đào tạo xác nhận điều kiện tiếp tục học tập, trình Hiệu trưởng kí duyệt  
Bước 3 Phòng CTHSSV xếp lớp và chuyển hồ sơ sinh viên về lớp mới. Sinh viên về lớp tiếp tục học tập
4. HOÃN THI
Bước 1 Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi tới phòng Đào tạo và phòng Thanh tra có xác nhận của khoa trước ngày thi. Sinh viên phải có lí do chính đáng: Ốm đau, tai nạn, hiếu, hỉ… hoặc được triệu tập tham gia các hoạt động của các cơ quan chức năng và phải có minh chứng rõ ràng. Sinh viên có thể nộp kèm minh chứng hoặc hoàn thiện minh chứng sau. Nếu không có minh chứng phù hợp thì sinh viên bị coi là bỏ thi.
Bước 2 Phòng Đào tạo và phòng Thanh tra xếp lịch thi cho sinh viên vào kì thi kế tiếp và sinh viên được tính điểm tổng kết ứng với lần thi đã xin phép nghỉ  
5. CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO
Bước 1 Sinh viên nộp đơn kèm xác nhận của hai khoa chuyển đi và đến. Sinh viên xin chuyển phải đảm bảo đủ điều kiện đầu vào về điểm số và tổ hợp xét tuyển của ngành chuyển đến.
Bước 2 Phòng Đào tạo xem xét các điều kiện và dự thảo Quyết định chuyển ngành trình Hiệu trưởng kí duyệt.  
Bước 3 Sinh viên nhận Quyết định và chuyển về lớp mới. Sinh viên phải đóng học phí cả kì ứng với thời điểm chuyển ngành.
6. CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN
Bước 1 Sinh viên nộp đơn có xác nhận của Khoa và kèm theo bảng điểm về phòng đào tạo, phòng TT Bảng điểm tích lũy ở trường khác hoặc ngành khác của ĐHQLCNHP phải được đóng dấu.
Bước 2 Phòng Đào tạo nhập các điểm theo đề nghị và được xác nhận đồng ý từ Khoa.  
7. CHUYỂN TRƯỜNG
Bước 1 Những sinh viên học tại các trường đại học và cao đẳng khác có nhu cầu chuyển về học tại Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng cần xin một bảng điểm tổng kết tại trường đang học mang tới phòng Đào tạo trườngĐại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng làm thủ tục.
Những sinh viên năm đầu và năm cuối không được chuyển trường. Sinh viên muốn chuyển đến chuyên ngành nào của trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng cần phải thỏa mãn điều kiện đầu vào của đúng khóa, ngành đó.
Bước 2 Trường Đại học Hạ Long xác nhận vào đơn xin chuyển trường của sinh viên. Sinh viên quay về trường cũ xin rút hồ sơ và Quyết định cho phép chuyển trường. Sinh viên nộp hồ sơ về phòng Đào tạo, phòng Đào tạo liên hệ với khoa để xác nhận đúng khóa, ngành sinh viên có thể được tiếp nhận.
Bước 3 Phòng Đào tạo trình Ban giám hiệu Quyết định tiếp nhận sinh viên chuyển trường. Sau khi được tiếp nhận, sinh viên về lớp học theo đúng tiến độ đào tạo.
8. CẤP LẠI
Bước 1 Cựu sinh viên, học viên, học sinh của trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng điền vào đơn xin cấp lại kèm theo xác nhận về nhân thân của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan nơi công tác, công an xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường trở lên). Trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng cấp lại bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, kết quả học tập của cựu sinh viên, học viên, học sinh của nhà trường trên cơ sở hồ sơ gốc còn lưu trữ tại trường.
Bước 2 Đơn xin cấp lại được nộp tại phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo rà soát và soạn thảo các bản sao theo đúng quy định trình lãnh đạo nhà trường kí duyệt.  
 9. ĐỀ NGHỊ XÁC MINH
 Những trường hợp cựu sinh viên, học sinh, học viên của nhà trường do yêu cầu công tác,học tập mà cần xác minh tính xác thực của văn bằng, kết quả học tập của trường Đại học Hạ Long cấp phát trong khi cơ quan yêu cầu không có công văn trực tiếp cho trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng thì bản thân cựu sinh viên, học sinh có thể làm đơn đề nghị xác minh theo mẫu và nộp tại phòng Đào tạo. Căn cứ trên hồ sơ gốc lưu trữ tại trường, phòng Đào tạo sẽ xác minh và gửi kết quả theo yêu cầu. Chú ý đơn đề nghị cũng phải được xác nhận nhân thân như đơn cấp lại.
 10. MIỄN HỌC
 Sinh viên đang theo học tại trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng đối chiếu chương trình đào tạo của chuyên ngành mình theo học với những điều kiện của bản thân mình, nếu có lí do chính đáng xin miễn học thì trình bày theo mẫu đơn, xin xác nhận của khoa quản lí học phần và nộp về phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo xét duyệt và cập nhật việc miễn học, miễn thi với các học phần của sinh viên trên bảng kết quả học tập.

 

Các mẫu văn bản dành cho sinh viên

Sinh viên khi làm thủ tục có liên quan, cần tải có biểu mẫu và điền đủ  các thông tin, xin xác nhận và nộp cho phòng Đào tạo đề nghị xem kĩ hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục dưới đây.
Mẫu văn bản

TT

Mẫu văn bảnGhi chú

1

Đơn xin bảo lưu và nghỉ học tạm thời  Tải về tại đây2

Đơn xin học lại, học cải thiện  Tải về tại đây3

Đơn xin tiếp tục học tập sau bảo lưu  Tải về tại đây4

Đơn xin hoãn thi  Tải về tại đây5

Đơn xin chuyển ngành đào tạo  Tải về tại đây6

Đơn đề nghị chuyển điểm học phần  Tải về tại đây7

Đơn xin chuyển trường  Tải về tại đâyDùng cho sinh viên trường khác muốn chuyển về ĐH QL&CN HP

8

Đơn xin rút hồ sơ Tải về tại đâyDùng cho cựu sinh viên, cựu học viên.

9

Đơn đề nghị xác minh  Tải về tại đâyDùng cho cựu sinh viên, cựu học viên.

10

Đơn đề nghị miễn học  Tải về tại đây11

Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệpQuy trình, thủ tục

1. BẢO LƯU VÀ NGHỈ HOC TẠM THỜI

Bước 1

Sinh viên nộp đơn có xác nhận của GVCN và khoa về phòng Đào tạo

Sinh viên phải có điểm tích lũy ít nhất một học kì và trung bình chung toàn khóa theo quy chế.

Bước 2

Phòng Đào tạo in bảng điểm kèm theo đơn trình Hiệu trưởng kí.

Phòng Đào tạo xác nhận bảo lưu kết quả học tập, Hiệu trưởng xác nhận thời gian dừng học tạm thời không quá 02 học kì.

Bước 3

Phòng Đào tạo sao 02 loại giấy tờ trên thành 05 bản (có dấu của nhà trường), giao lại cho sinh viên 04 bản.

Sinh viên giữ 01 bản, gửi về khoa, phòng CTHSSV và phòng TT 01 bản.

2. HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

Bước 1

Sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo

Những sinh viên có điểm tích lũy các học phần là F phải đăng kí học lại; các học phần đạt điểm D, D+ có thể đăng kí học cải thiện nếu có nhu cầu.

Bước 2

Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách đăng kí, thông báo mức học phí tới sinh viên.

 

Bước 3

Sinh viên đóng học phí học lại, học cải thiện

 

Bước 4

Phòng Đào tạo lập danh sách lớp, phân công giảng viên, lên thời khóa biểu, bố trí phòng học.

Các lớp học lại, học cải thiện tuân thủ quy chế đào tạo như các lớp học thông thường.

3. TIẾP TỤC HỌC TẬP SAU BẢO LƯU

Bước 1

Sinh viên nộp đơn về phòng Đào tạo kèm theo hồ sơ bảo lưu

Nộp đơn trước thời điểm bắt đầu các học kì trong thời hạn bảo lưu.

Bước 2

Phòng Đào tạo xác nhận điều kiện tiếp tục học tập, trình Hiệu trưởng kí duyệt

 

Bước 3

Phòng CTHSSV xếp lớp và chuyển hồ sơ sinh viên về lớp mới.

Sinh viên về lớp tiếp tục học tập

4. HOÃN THI

Bước 1

Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi tới phòng Đào tạo và phòng Thanh tra có xác nhận của khoa trước ngày thi. Sinh viên phải có lí do chính đáng: Ốm đau, tai nạn, hiếu, hỉ… hoặc được triệu tập tham gia các hoạt động của các cơ quan chức năng và phải có minh chứng rõ ràng.

Sinh viên có thể nộp kèm minh chứng hoặc hoàn thiện minh chứng sau. Nếu không có minh chứng phù hợp thì sinh viên bị coi là bỏ thi.

Bước 2

Phòng Đào tạo và phòng Thanh tra xếp lịch thi cho sinh viên vào kì thi kế tiếp và sinh viên được tính điểm tổng kết ứng với lần thi đã xin phép nghỉ

 

5. CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO

Bước 1

Sinh viên nộp đơn kèm xác nhận của hai khoa chuyển đi và đến.

Sinh viên xin chuyển phải đảm bảo đủ điều kiện đầu vào về điểm số và tổ hợp xét tuyển của ngành chuyển đến.

Bước 2

Phòng Đào tạo xem xét các điều kiện và dự thảo Quyết định chuyển ngành trình Hiệu trưởng kí duyệt.

 

Bước 3

Sinh viên nhận Quyết định và chuyển về lớp mới.

Sinh viên phải đóng học phí cả kì ứng với thời điểm chuyển ngành.

6. CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN

Bước 1

Sinh viên nộp đơn có xác nhận của Khoa và kèm theo bảng điểm về phòng đào tạo.

Bảng điểm tích lũy ở trường khác hoặc ngành khác của trường  Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng  phải được đóng dấu.

Bước 2

Phòng Đào tạo nhập các điểm theo đề nghị và được xác nhận đồng ý từ Khoa.

 

7. CHUYỂN TRƯỜNG

Bước 1

Những sinh viên học tại các trường đại học và cao đẳng khác có nhu cầu chuyển về học tại Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng cần xin một bảng điểm tổng kết tại trường đang học mang tới phòng Đào tạo trườngĐại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng làm thủ tục.

Những sinh viên năm đầu và năm cuối không được chuyển trường. Sinh viên muốn chuyển đến chuyên ngành nào của trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng cần phải thỏa mãn điều kiện đầu vào của đúng khóa, ngành đó.

Bước 2

Trường  Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng  xác nhận vào đơn xin chuyển trường của sinh viên. Sinh viên quay về trường cũ xin rút hồ sơ và Quyết định cho phép chuyển trường.

Sinh viên nộp hồ sơ về phòng Đào tạo, phòng Đào tạo liên hệ với khoa để xác nhận đúng khóa, ngành sinh viên có thể được tiếp nhận.

Bước 3

Phòng Đào tạo trình Ban giám hiệu Quyết định tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

Sau khi được tiếp nhận, sinh viên về lớp học theo đúng tiến độ đào tạo.

8. CẤP LẠI

Bước 1

Cựu sinh viên, học viên, học sinh của trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng điền vào đơn xin cấp lại kèm theo xác nhận về nhân thân của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan nơi công tác, công an xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường trở lên).

Trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng cấp lại bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, kết quả học tập của cựu sinh viên, học viên, học sinh của nhà trường trên cơ sở hồ sơ gốc còn lưu trữ tại trường.

Bước 2

Đơn xin cấp lại được nộp tại phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo rà soát và soạn thảo các bản sao theo đúng quy định trình lãnh đạo nhà trường kí duyệt.

 

 9. ĐỀ NGHỊ XÁC MINH

 Những trường hợp cựu sinh viên, học sinh, học viên của nhà trường do yêu cầu công tác,học tập mà cần xác minh tính xác thực của văn bằng, kết quả học tập của trường  Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng  cấp phát trong khi cơ quan yêu cầu không có công văn trực tiếp cho trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng thì bản thân cựu sinh viên, học sinh có thể làm đơn đề nghị xác minh theo mẫu và nộp tại phòng Đào tạo. Căn cứ trên hồ sơ gốc lưu trữ tại trường, phòng Đào tạo sẽ xác minh và gửi kết quả theo yêu cầu. Chú ý đơn đề nghị cũng phải được xác nhận nhân thân như đơn cấp lại.

 10. MIỄN HỌC

 Sinh viên đang theo học tại trường Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng đối chiếu chương trình đào tạo của chuyên ngành mình theo học với những điều kiện của bản thân mình, nếu có lí do chính đáng xin miễn học thì trình bày theo mẫu đơn, xin xác nhận của khoa quản lí học phần và nộp về phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo xét duyệt và cập nhật việc miễn học, miễn thi với các học phần của sinh viên trên bảng kết quả học tập.