Sứ mạng
"Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cũng cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất, giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường có năng lực của người công dân toàn cầu, hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức
phục vụ cộng đồng và xã hội "

Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng

Bài hát truyền thống

 
 
Bài hát truyền thống Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.