Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có năng lực:

- Nắm vững và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề du lịch trong thực tế

- Nắm vững và vận dụng các văn bản pháp lý như: luật, thông tư, nghị định, tiêu chuẩn…về du lịch hiện hành

- Phân tích, đánh giá, được những nguyên tắc, kĩ năng cơ bản trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch

- Đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, lữ hành và khách sạn.

- Hình thành ý tưởng – thiết kế - triển khai – khai thác các sản phẩm du lịch mới, nghiên cứu các vấn đề về văn hóa, du lịch.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có:

- Kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch.

- Kỹ năng thực hiện, quản lí, điều hành, điều chỉnh và giám sát các nghiệp vụ khách sạn và lữ hành.

- Kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình và làm việc theo nhóm hiệu quả

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có khả năng:

  • Đạt chuẩn chứng chỉ tin học quốc tế ICDL, khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên dụng chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, những phần mềm tiện ích mới. 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có niềm tin và quan điểm sống phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội:

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống và trong lĩnh vực chuyên môn về du lịch và lữ hành;

- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa;

- Tuân thủ luật pháp.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng:

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về thể dục thể thao trong rèn luyện sức khỏe nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực cho bản thân;

- Thành thạo tối thiểu một môn thể thao như một công cụ hữu hiệu để thường xuyên rèn luyện sức khỏe.


Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành  tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có thể làm việc tại: 

- Chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Tổng cục, các vụ, Sở văn hóa thể thao và du lịch của các tỉnh thành và các phòng của quận, huyện về lĩnh vực du lịch

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lí, điều hành và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác

-  Làm việc tại các viện nghiên cứu và phát triển du lịch;  hiệp hội du lịch, hiệp hội lữ hành

- Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học và cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành đào tạo về du lịch

Quy trình đào tạo:

Quy trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành.

Tổ chức giảng dạy và học tập

Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập, thực hành và trải nghiệm thực tế. 

Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các Viện, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học trong nước.

Điều kiện tốt nghiệp

Để có thể tốt nghiệp sinh viên cần phải :

Tích lũy đủ số tín chỉ do chương trình đào tạo ngành yêu cầu gồm: các môn học lý thuyết, các môn thực hành, thực tập tốt nghiệp trong khung chương trình đào tạo. 

Ngoại ngữ đạt chuẩn B1 châu Âu. 

Tin học theo yêu cầu của nhà trường. 

Thực hiện và bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp cuối khóa trước hội đồng tốt nghiệp do Hiệu trưởng quyết định.

Việc giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ chương trình được định hướng theo các chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và sứ mạng của Nhà trường.

Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm đảm bảo các chuẩn mực của AUN-QA, nhấn mạnh vào các năng lực bậc cao theo phân loại nhận thức của Bloom, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, học tập suốt đời. 

Việc tổ chức giảng dạy và học tập luôn hướng đến sinh viên, giúp sinh viên có nhiều cơ hội chủ động trong học tập, trải nghiệm thực tế, nhằm phát triển năng lực bản thân giải quyết các vấn đề, đáp ứng yêu cầu thực tế của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và của xã hội.