Dấu son đáng nhớ

    3/4/1997 
    GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị có ý tưởng thành lập một trường đại học ngoài công lập
     
    7/5/1997
     GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị trình UBND Thành phố Hải Phòng danh sách Hội đồng sáng lập và xin thành lập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
    18/6/1997
    GS Trần Hữu Nghị làm tờ trình Ủy ban nhân dân TP về vấn đề thành lập trường và vận động người tham gia Hội đồng sáng lập.
    18/6/1997
    GS Trần Hồng Quân - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 2058/GD-ĐT công nhận Hội đồng sáng lập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng do GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị làm Chủ tịch
    24/9/1997
      Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký Quyết định số 792/TTg cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
    29/9/1997
        Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 3026QĐ/GD-ĐT công nhận Hội đồng quản trị, Quyết định số 3027QĐ/GD-ĐT công nhận GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị là Hiệu trưởng và Quyết định số 3028 QĐ/GD-ĐT cho phép Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được chính thức hoạt động và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 1997-1998
      27/10/2006
       Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 6093/QĐ-BGDĐT thành lập Hội đồng Quản trị Lâm thời Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
    29/5/2019
       Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 641/QĐ-TTg cho chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Hải Phòng sang loại hình trường đại học tư thục và đổi tên thành Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
    31/5/2020
       Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Nhà trường.