Chuyên ngành

Tin học - Kinh tế


 

Đào tạo các chuyên gia am hiểu về cả hai lĩnh vực CNTT và Kinh tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chuyên gia này Có kỹ năng lập trình thành thạo để phát triển ứng dụng bằng các ngôn ngữ lập trình tiên tiến trên các nền tảng di động, môi trường Web,  môi trường Internet of Things, đề xuất và triển khai các giải pháp tin học hóa trong lĩnh vực Quản trị, tài chính và kinh tế, v.v.

Kiến thức

− Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn;

− Quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin hiện có.

− Hiểu và áp dụng lý thuyết và phương pháp luận trong lĩnh vực phân tích, xây dựng chiến lược phát triển, lập kế hoạch, hiện thực hóa và quản lý các quy trình kinh doanh dựa trên Công nghệ Thông tin, cũng như phát triển, quản lý hiệu quả và bảo trì các sản phẩm và dịch vụ CNTT

− Hiểu biết các xu hướng trong nền kinh tế toàn cầu liên quan đến hoạch định chiến lược hệ thống thông tin và sản phẩm, dịch vụ CNTT 

− Hiểu và áp dụng các hình thức tổ chức khác nhau và các vấn đề tài chính và pháp lý liên quan đến việc phát triển các hệ thống, sản phẩm hoặc dịch vụ CNTT

− Hiểu tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa các nền văn hóa trong việc giao tiếp với các bên liên quan và người mua sản phẩm và dịch vụ CNTT

− Hiểu và áp dụng phương pháp luận liên quan đến các loại hình quản lý dự án khác nhau, bao gồm đảm bảo chất lượng, phương pháp kiểm thử và sự tham gia của người dùng

− Hiểu và áp dụng phương pháp luận trong việc thiết kế hệ thống CNTT, bao gồm quản lý chi phí, đặc tả yêu cầu, kiến trúc hệ thống CNTT và phát triển giao diện người dùng

− Hiểu và áp dụng các phương pháp quản lý quá trình sáng tạo để phát triển doanh nghiệp, và đổi mới sáng tạo.

Kỹ năng

- Sử dụng và tích hợp lý thuyết kinh tế và khoa học máy tính và các phương pháp để xác định các vấn đề liên quan đến thương mại, khái niệm và các vấn đề  liên quan đến CNTT và phát triển các giải pháp hệ thống CNTT, sản phẩm hoặc dịch vụ

- Truyền đạt các vấn đề thực tế liên quan đến tài chính và CNTT và các giải pháp cho các bên liên quan và người dùng, đặc biệt chú trọng đến các quy trình kinh doanh dựa trên CNTT và phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực về kinh tế kinh doanh và công nghệ thông tin

- Đánh giá và áp dụng các phương pháp phân tích các xu hướng kinh tế liên quan đến quyết định chiến lược CNTT

- Đánh giá và chứng minh cho việc lựa chọn các phương pháp phát triển, quản lý dự án và kiểm soát quy trình sáng tạo và đổi mới.

- Đánh giá và áp dụng các phương pháp phân tích, kiểm thử, sự tham gia của người dùng và đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT, sản phẩm hoặc dịch vụ

− Cộng tác, cởi mở, ưa thích tìm hiểu và luôn muốn vượt qua thách thức; thích ứng nhanh với môi trường không ngừng thay đổi;

− Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và tổ chức công việc, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;

− Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết và trình bày các báo cáo, thuyết trình và phản biện; tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên phục vụ cho học tập và công việc;

Ngoại ngữ

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phẩm chất đạo đức:

- Sinh viên có khả năng hiểu và thể hiện phẩm chất nghề nghiệp trong ngành Công nghệ Thông tin.

- Trung thực trong nghề nghiệp và đam mê yêu nghề.

- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.

- Tuân thủ luật pháp.

Sức khỏe

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.

- Lập trình viên trong các công ty Công nghệ Thông tin. 

- Chuyên gia phân tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống thông tin trong các tổ chức kinh tế và xã hội.

- Chuyên gia phát triển và đảm bảo chất lượng phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, tổng cục thuế, các chi cục thuế, các công ty chứng khoán, v.v.

- Quản lý các quy trình sáng tạo và đổi mới trong phát triển kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực CNTT

- Quản lý các mối quan hệ bên trong và bên ngoài liên quan đến việc bán và tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến CNTT,

- Chuyên viên phân phân tích dữ liệu, điều tra, khảo sát và dự báo tại các tổ chức ở hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế, tại các tập đoàn đa quốc gia, các ngân hàng, các hãng bảo hiểm, các hãng tư vấn, v.v.

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông.

- Khung chương trình bao gồm các học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, các học phần cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Kinh tế và chuyên ngành Tin học – Kinh tế nhằm cung cấp các kiến thức chung và kỹ năng chuyên môn cho người học.

- Từ năm thứ 1 đến kỳ 1 năm thứ 2 sinh viên được tích lũy các môn học giáo dục đại cương và cơ sở ngành. Từ học kỳ 2 Năm thứ 2 đến kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành và được thực hành tại phòng máy tính và các chương trình thực hành thực tế tại các doanh nghiệp.