Đào tạo đội ngũ cán bộ phiên dịch, biên dịch và cán bộ giảng dạy Tiếng Hàn có trình độ Đại học, có phẩm chất chính trị, trung thành với lý tưởng độc lập và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và nền kinh tế trong quá trình hội nhập Quốc tế.

Kiến thức
CĐRC1 Áp dụng kiến thức ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ dụng; những vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên sâu về giao văn hóa, diễn ngôn, văn bản, tư duy phê phán trong công việc phiên dịch, biên dịch, giảng dạy ngoại ngữ và các công việc khác có yêu cầu sử dụng tiếng Hàn.
CĐRC2 Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn  trong các tình huống giao tiếp có sự khác biệt về văn hóa và xã hội
CĐRC3 Thiết kế và thực hiện bài giảng cho các đối tượng người học khác nhau về trình độ và loại hình đào tạo. 
CĐRC4 Nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ

Kỹ năng
CĐRC5 Sử dụng thành thạo kỹ năng cần thiết trong công tác phiên dịch, biên dịch, giảng dạy ngoại ngữ và các công việc khác có yêu cầu sử dụng tiếng Hàn 
CĐRC6 Khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả, phục vụ cho công tác chuyên môn
CĐRC7 Cập nhật kiến thức và phương pháp mới về nghiên cứu, học tập và giảng dạy ngoại ngữ

Thái độ và đạo đức
CĐRC8 Biết tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa
CĐRC9 Có ý thức  trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp

Định hướng Phiên dịch:

+ Biên dịch viên/ Phiên dịch viên/ Biên tập viên: Có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Hàn, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

+ Thư kí văn phòng: Có khả năng làm việc trong các văn phòng công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại. 

Định hướng Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Tiếng Hàn định hướng ngôn ngữ học ứng dụng có thể đảm nhận các vị trí như: cán bộ giảng dạy ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng tại các cơ sở đào tạo tiếng Hàn và ngôn ngữ khác, cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng, cán bộ phụ trách báo chí truyền thông tại các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương. Ngoài ra, cử nhân tốt nghiệp ngành này còn có thể làm tư vấn cho các nhà sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình, biên tập viên cho các tạp chí, báo, nhà xuất bản song ngữ và làm việc tại các cơ quan kinh doanh, tổ chức sự kiện.

Cử nhân tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Nhật có thể đảm nhiệm việc giảng dạy tiếng Hàn sau khi hoàn thành khóa học nghiệp vụ sư phạm.


Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ do Hiệu trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành.

Tổ chức giảng dạy và học tập

Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập nghề nghiệp, thực hành và trải nhiệm thực tế. Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà  trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học trong và ngoàinước.

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên có đủ các điều kiện dưới đây được xét tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên đang không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điều dưới 5

c) Được xếp loại đạt ở kì thi tốt nghiệp các khoa môn Mác-Lenin,  Tư tưởng Hồ Chí Minh

d) Có các Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và giáo dục thể chất

e) Có các Chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ do Trường Quản lý và Công nghệ Hải Phòng quy định