Chương trình đào tạo đại học ngành Ngoại ngữ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân có phẩm chất chính trị tốt, có tư cách đạo đức tốt, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương trình độ 5 theo Khung năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu), có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ văn hóa các nước nói tiếng Anh, có kiến thức và các kỹ năng cần thiết để công tác trong các lĩnh vực như biên phiên dịch, quản trị văn phòng và nghiên cứu ngôn ngữ. Người học cũng có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Kiến thức
CĐRC1 +) Nhận diện và phân tích được các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Anh, quản trị văn phòng và quản trị doanh nghiệp, biên phiên dịch, tương ứng với chuyên ngành được định hướng.
CĐRC2 +) Nhận diện và biểu đạt quan điểm và ý kiến về những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Anh.
CĐRC3 +) Biết đặt ra và giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ.
CĐRC4 +) Ứng dụng kiến thức đã học về ngôn ngữ và văn hóa Anh

Kỹ năng
CĐRC5 +) Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ C1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.
CĐRC6 +) Giao tiếp hiệu quả với đối tác và cộng đồng.
CĐRC7 +) Có kỹ năng làm việc thuần thục các công việc chuyên môn

Thái độ và đạo đức
CĐRC8 +) Biết tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa
CĐRC9 +) Có ý thức  trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp

Định hướng Phiên dịch:

Có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên trong :

Các tổ chức thương mại, kinh doanh, tài chính – ngân hàng

Hãng hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty kinh doanh với nước ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

Cơ sở du lịch, lữ hành

Cơ quan quản lí du lịch

Đài phát thanh – truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, sở ngoại vụ, sở tư pháp

Các tổ chức ngoại giao

Các công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ

Cơ sở giáo dục và đào tạo

Doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương

Quy trình đàotạo

Quy trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ do Hiệu trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành.

Tổ chức giảng dạy và học tập

Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập nghề nghiệp, thực hành và trải nhiệm thực tế. Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà  trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học trong và ngoàinước.

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên có đủ các điều kiện dưới đây được xét tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên đang không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điều dưới 5

c) Được xếp loại đạt ở kì thi tốt nghiệp các khoa môn Mác-Lenin,  Tư tưởng Hồ Chí Minh

d) Có các Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và giáo dục thể chất

e) Có các Chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ do Trường Quản lý và Công nghệ Hải Phòng quy định