Đào tạo cử nhân Luật có đạo đức, tri thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay; có phẩm chất chính trị và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, góp phần tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; Có kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng vận dụng kiến thức về pháp luật và ngoại ngữ vào thực tiễn nghề nghiệp; có sức khỏe tốt, có tư duy độc lập, năng động, tích cực trong công việc, đáp ứng tốt các yêu cầu của thế giới nghề nghiệp và xã hội. 

Kiến thức:
- Hiểu và vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp các hệ thống tri thức khoa học, những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- Vận dụng các khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành về lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật cũng như một số ngành khoa học xã hội nhân văn khác vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn;
- Vận dụng các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý chuyên ngành về Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Cạnh tranh, Luật Thuế, và Luật quốc tế vv... trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề thực tiễn chuyên môn;
- Ngoài kiến thức chung đối với tất cả sinh viên ngành Luật, tùy theo Khoa, sinh viên có thể có thêm các kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực như:
+ Sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế: pháp luật chứng khoán; Pháp luật kinh doanh bất động sản; Pháp luật đầu tư; Pháp luật xuất nhập khẩu.
+ Sinh viên chuyên ngành Luật Dân sự: hợp đồng dân sự thông dụng; quyền nhân thân theo quy định pháp luật dân sự; thi hành án dân sự; một số vấn đề chuyên sâu về Luật hôn nhân và gia đình; áp dụng pháp luật lao động trong quản lý doanh nghiệp; pháp luật về an sinh xã hội.

Kỹ năng:
  Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý;
- Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;
- Kỹ năng nghiên cứu và lập luận;
- Kỹ năng phân tích luật;
- Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới và thực tiễn áp dụng;
- Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
- Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm; có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình tốt; Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý công việc một cách logic và sáng tạo; Có khả năng phản biện xã hội và thích ứng nhanh với thay đổi của thực tiễn;
- Có kỹ năng tiếng Anh ở mức theo chuẩn B1 Châu Âu, có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;
- Có trình độ tin học tốt thông qua chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế ICDL để có thể tự khai thác được thông tin, hoàn thiện văn bản, sử dụng và bảo mật được các phần mềm chuyên ngành

 Thái độ:
- Có ý thức tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; tôn trọng pháp luật;
- Có hành vi và lời nói chuẩn mực, kiên định và trung thực, thẳng thắn trong cuộc sống và công việc; tự chủ và sáng tạo trong xử lý tình huống; biết lắng nghe và phản biện;
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức bảo vệ công lí, bảo vệ lợi ích cộng đồng và xã hội; 
- Có ý thức vượt khó, tinh thần cầu thị trong học tập và lao động; 
- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học; chuyên nghiệp và chủ động trong công việc;
  Có thái độ tôn trọng và thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật có thể làm việc tại các cơ quan lập pháp, trong bộ máy quản lý nhà nước; tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có thể trở thành các chuyên gia tư vấn pháp lý, luật sư,… Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực Luật học tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể như sau:
- Các cơ quan nhà nước: công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra, thi hành án, pháp chế ngành;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Bộ ngành và cơ quan nhà nước khác;
- Các Công ty, Tổng công ty, các loại hình doanh nghiệp khác;
- Các tổ chức hành nghề luật: văn phòng luật sư, công chứng, các hiệp hội nghề nghiệp,  dân sự, thừa phát lại, trọng tài thương mại;
- Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội; tổ chức kinh tế; đơn vị sự nghiệp có liên quan đến lĩnh vực luật.
- Tiếp tục học tập sau đại học thuộc các chuyên ngành Luật ở các cơ sở đào tạo theo quy định;
- Tiếp tục học tập sau đại học thuộc các chuyên ngành đào tạo khác (như khoa học quản lý…) sau khi có đủ số kiến thức chuyển đổi theo quy định;
Tiếp tục học tập và được cấp các chứng chỉ hành nghề Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại vv…

Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ do Hiệu trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành.

Tổ chức giảng dạy và học tập

Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập nghề nghiệp, thực hành và trải nhiệm thực tế. Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các cơ quan quản lý và các trường đại học trong và ngoài nước.

Điều kiện tốt nghiệp

 Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp: Sinh viên được giao nhiệm vụ tốt nghiệp khi

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập về lý thuyết, thực hành, kiến tập, thực tập… theo yêu cầu của ngành học;

- Không còn môn học dưới điểm 5 (thang điểm 10);

-  Đạt chứng chỉ Tin học (ICDL) và Tiếng Anh theo qui định của nhà trường.

 Hình thức làm tốt nghiệp: Làm khoá luận tốt nghiệp.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên sẽ được nhận bằng tốt nghiệp khi:

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;

- Có đủ 2 chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;

- Điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không dưới điểm 5 (thang điểm 10);

- Điểm trung bình trung học tập không dưới điểm 2 (thang điểm 4).