Đào tạo các Kỹ sư môi trường nắm vững chuyên môn trên cơ sở các kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, có nghiệp vụ tốt, kỹ năng thực hành thành thạo, đáp ứng  các yêu cầu của thực tế, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

CĐR1: Kiến thức


Chuẩn đầu ra

CĐRC1

 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế: lập báo cáo ĐTM,  kế hoạch bảo vệ môi trường, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, quan trắc môi trường và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường……

CĐRC2

 

Nắm vững và vận dụng thành thạo các văn bản pháp lý như: luật, thông tư, nghị định, tiêu chuẩn……về môi trường hiện hành

CĐRC3

 

Phân tích,  đánh giá chất lượng các thành phần môi trường và công nghệ xử lý môi trường  phục vụ công tác bảo vệ môi trường. 

CĐRC4

 

Đề suất phương pháp xử lý và quy trình công nghệ xử lý phù hợp cho từng loại chất thải cụ thể với các loại hình sản xuất.

CĐRC5

 

Hình thành ý tưởng – Thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường cho các nguồn thải cụ thể. 


CĐR 2: Kỹ năng
- Kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng môi trường, công nghệ xử lý môi trường và kỹ thuật lựa chọn các phương pháp xử lý thích hợp  
- Kỹ năng phân tích, điều tra khảo sát, tổng hợp, đánh giá và xử lý số liệu
- Kỹ năng cơ bản làm việc trong phòng thí nghiệm.
- Kỹ năng làm việc độc lập, cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc.
- Kỹ năng thuyết trình và khả năng làm việc theo nhóm có hiệu quả.
CĐR 3: Về ngoại ngữ: 
Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ
CĐR 4: Về tin học 
Đạt chuẩn chứng chỉ tin học quốc tế ICDL
Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế, giám sát, quản lý, và xử lý môi trường
CĐR 5: Về phẩm chất đạo đức
- Tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa
- Có ý thức  trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Thực hiện tốt đạo đức môi trường và tuyên truyền trong cộng đồng 
CĐR 6: Về sức khỏe
- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có cơ hội việc làm như sau:
- Cán bộ Bộ của Tài nguyên & Môi trường; Vụ Môi trường của các Bộ; các phòng quản lý khoa học & công nghệ  Môi trường của cục, tổng cục môi trường.
  - Cán bộ của Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và công nghệ tại các tỉnh, thành; 
- Cán bộ Các Viện nghiên cứu: Viện công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên & Môi trường biển, Viện nghiên cứu Hải Sản, Viện khoa học & công nghệ.
- Cán bộ Phòng  quản lý Tài nguyên & Môi trường tại các quận, huyện; 
- Chuyên viên Các Trung tâm quan trắc môi trường và  Trung tâm tư vấn về môi trường 
- Cán bộ quản lý  môi trường tại các khu Công nghiệp và các cơ sở sản xuất; 
- Cán bộ  phòng chất lượng  và phòng thí nghiệm tại các cơ sở 
- Cán bộ Phòng an toàn lao động tại các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn và các cơ sở sản xuất 
- Cảnh sát môi trường tại các tỉnh, thành; 
- Giáo viên Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc về lĩnh vực môi trường và quản lý tài nguyên 
Khung chương trình bao gồm các học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội (Toán, Lý, Hóa, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ), và các học phần cơ bản chuyên sâu trong Kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp các kiến thức chung và kỹ năng chuyên môn cho người học.
Từ năm thứ 1 đến kỳ 1 năm thứ 2 sinh viên được tích lũy các môn học giáo dục đại cương và cơ sở ngành. 
Từ năm thứ 2 đến kết thúc chương trình sinh viên được trau dồi các kiến thức chuyên ngành: Đánh giá tác động môi trường, Phân tích môi trường, Quan trắc môi trường, Xử lý khí thải, nước thải, Quản lý tài nguyên, Vật liệu môi trường,  Quản lý và xử lý chất thải rắn, Kỹ thuật phục hồi môi trường, Kinh tế môi trường……….và được thực hành, thực tế tại phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các Khu công nghiệp.