Chuyên ngành

Digital Marketing


 

Đào tạo các chuyên gia am hiểu về cả hai lĩnh vực CNTT và Kinh tế tiếp thị. Các chuyên gia này có kỹ năng lập trình thành thạo để phát triển ứng dụng bằng các ngôn ngữ lập trình tiên tiến trên các nền tảng di động, môi trường Web,  môi trường Internet of Things, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống tiếp thị số dựa trên các nền tảng công nghệ trực tuyến v.v.

Kiến thức:

− Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn;

− Quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin  hiện có.

− Hiểu và áp dụng các kiến thức về Marketing và quản trị Marketing trong doanh nghiệp. 

− Hiểu và áp dụng  các vấn đề pháp lý trong các giao dịch kinh doanh quốc tế, quy định thương mại, hợp đồng quốc tế, tài liệu xuất nhập khẩu và tài chính, cấp phép sở hữu trí tuệ, dịch vụ và giao dịch điện tử.

− Hiểu và phân tích hành vi người tiêu dùng, phân tích thị trường mục tiêu, dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và mục tiêu của doanh nghiệp để xây dựng chiến lược marketing, chương trình marketing, tổ chức thực hiện và kiểm tra marketing.

− Phát triển và sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử như website, email, iTV, các phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng để quản lý và thực hiện các hoạt động marketing trực tuyến.

− Hiểu biết các xu hướng trong nền kinh tế toàn cầu liên quan đến hoạch định chiến lược hệ thống thông tin và sản phẩm, dịch vụ CNTT

− Hiểu và áp dụng lý thuyết và phương pháp luận trong lĩnh vực phân tích, xây dựng chiến lược phát triển, lập kế hoạch, hiện thực hóa và quản lý các quy trình kinh doanh dựa trên Công nghệ Thông tin, cũng như phát triển, quản lý hiệu quả và bảo trì các sản phẩm và dịch vụ CNTT

Kỹ năng:

- Kỹ năng xây dựng chiến lược tiếp thị kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức,  doanh nghiệp

- Kỹ năng phân tích tâm lý người dùng, phân tích tìm kiếm thị trường và khách hàng mục tiêu cho chiến lược tiếp thị số

- Kỹ năng sử dụng các kỹ thuật và phương tiện truyền thông điện tử khác nhau để tiếp cận đối tượng mục tiêu và kết hợp chúng một cách sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

- Kỹ năng chia sẻ ý tưởng và thách thức với một nhóm các nhà tiếp thị kỹ thuật số toàn cầu năng động ngang hàng và tận dụng các cơ hội kết nối.

- Kỹ năng xây dựng và quản lý thương hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp hiệu quả.

− Cộng tác, cởi mở, ưa thích tìm hiểu và luôn muốn vượt qua thách thức; thích ứng nhanh với môi trường không ngừng thay đổi;

− Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và tổ chức công việc, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;

− Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết và trình bày các báo cáo, thuyết trình và phản biện; tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên phục vụ cho học tập và công việc;

Ngoại ngữ

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phẩm chất đạo đức:

- Sinh viên có khả năng hiểu và thể hiện phẩm chất nghề nghiệp trong ngành Công nghệ Thông tin.

- Trung thực trong nghề nghiệp và đam mê yêu nghề.

- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.

- Tuân thủ luật pháp.

Sức khỏe

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.

 dựng và vận hành hệ thống tiếp thị số dựa trên các nền tảng công nghệ trực tuyến v.v.

- Chuyên gia phân tích, thiết kế, tổ chức và vận hành hệ thống tiếp thị số cho các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị, trường học, v.v.

- Chuyên gia Phân tích, thiết kế các chiến dịch tiếp thị số

- Lập trình viên trong các công ty tiếp thị số.

- Tư vấn Quản trị Thương mại

- Quản lý tối ưu công cụ tìm kiếm trong tiếp thị số.

- Quản lý các dự án tiếp thị số.

- Xây dựng và Quản lý thương hiệu

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông.

Khung chương trình bao gồm các học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, các học phần cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Kinh tế và chuyên ngành Digital Marketing nhằm cung cấp các kiến thức chung và kỹ năng chuyên môn cho người học.

Từ năm thứ 1 đến kỳ 1 năm thứ 2 sinh viên được tích lũy các môn học giáo dục đại cương và cơ sở ngành. Từ học kỳ 2 Năm thứ 2 đến kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành và được thực hành tại phòng máy tính và các chương trình thực hành thực tế tại các doanh nghiệp.