Mục tiêu của Ngành Điện tử - Truyền thông - HPU là đào tạo các kỹ sư có đủ năng lực về chuyên môn đảm nhận được các vị trí công tác tại các Công ty hoạt động về những lĩnh vực điện tử, viễn thông, phát thanh, truyền hình, truyền hình cáp; Nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện, điện tử, viễn thông; Công ty và nhà máy có sử dụng dây truyền sản xuất tự động; Trung tâm Bảo hành và sửa chữa thiết bị điện, điện tử, viễn thông; Trường cao đẳng, đại học và các trung tâm nghiên cứu...

Có khả năng tiếp thu kiến thức mới về công nghệ và kỹ thuật, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tử - Truyền thông tại Trường Đại Học Quản lỹ và Công nghệ Hải Phòng có năng lực:
CĐRC1: Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên vào ngành Điện tử - Truyền thông.
CĐRC2:  Áp dụng kiến thức của ngành Điện tử - Truyền thông để phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp khai thác và sửa chữa các hệ thống Điện tử -  Truyền thông.
CĐRC3:  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và phát triển các hệ thống Điện tử - Truyền thông.
CĐRC4:  Khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả.
CĐRC5:  Làm việc độc lập.
CĐRC6: Làm việc nhóm.
CĐRC7: Sử dụng thành thạo một trong những phần mềm thiết kế và mô phỏng như ADS, Altium, Proteus, Orcad và Matlab.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tử - Truyền thông tại Trường Đại Học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có thể làm việc tại các cơ quan:
1. Các công ty viễn thông: với các vị trí và công việc
- Quản lý, khai thác, vận hành, bảo dưỡng phòng máy trung tâm, các trạm BTS.
- Sửa chữa, lắp đặt, nâng cấp, quy hoạch và thiết kế mới các mạng và trạm viễn thông.
2. Các công ty truyền hình cáp: với các vị trí và công việc
- Quản lý, khai thác, vận hành, bảo dưỡng phòng máy trung tâm truyền hình cáp.
- Sửa chữa, lắp đặt, nâng cấp, quy hoạch và thiết kế mới các mạng truyền hình cáp.
3. Các Đài Phát thanh- Truyền hình: với các vị trí và công việc
- Quản lý, khai thác, vận hành, bảo dưỡng phòng máy trung tâm phát sóng.
- Dựng hình, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị nghe nhìn.
4. Các nhà máy sản xuất và lắp ráp các thiết bị Điện- Điện tử: với các vị trí và công việc:
- Phòng R&D: Phát triển và thiết kế các sản phẩm.
- KCS: giám sát quá trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm.
5. Các công ty nhà máy có sử dụng các dây truyền sản xuất tự động: với các vị trí và công việc:
- Quản lý, khai thác phòng Mạng
- Quản lý, vận hành phòng giám sát và điều khiển trung tâm.
- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện- điện tử.
6. Các Trung tâm Bảo hành và sửa chữa thiết bị Điện – Điện tử.
7. Các trường cao đẳng, đại học và các trung tâm nghiên cứu.

Để học nâng cao trình độ sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tử - Truyền thông  có thể học cao học tất cả các chuyên ngành thuộc ngành Điện tử - Truyền thông (Điện tử, Viễn thông, CNTT …)  sau khi bổ xung một số môn chuyên ngành theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Tổ chức giảng dạy và học tập

Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập nghề nghiệp, thực hành và trải nhiệm thực tế. Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học trong và ngoài nước.

Điều kiện tốt nghiệp

Để có thể tốt nghiệp sinh viên cần phải:

- Tích lũy đủ số tín chỉ do chương trình đào tạo ngành yêu cầu gồm: các môn học lý thuyết trong khung chương trình, các môn thực tập tay nghề, thực tập tốt nghiệp, trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn B1 châu Âu, Tin học đạt chứng chỉ theo yêu cầu của nhà trường.

- Thực hiện và bảo vệ thành công một đồ án tốt nghiệp cuối khóa trước hội đồng tốt nghiệp do Hiệu trưởng quyết định.