Chuyên ngành

Công nghệ phần mềm


 

Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Phần mềm. Các chuyên gia này có kỹ năng lập trình thành thạo để phát triển ứng dụng bằng các ngôn ngữ lập trình tiên tiến trên các nền tảng di động, môi trường Web, môi trường Internet of Things. Các kỹ sư Công nghệ Phần mềm có đủ năng lực tham gia các dự án phát triển phần mềm trong môi trường chuyên nghiệp và có đủ khả năng đề xuất và thực thi các giải pháp tin học hóa các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, v.v.

Kiến thức:

− Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

− Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn;

− Hiểu biết về những ảnh hưởng, tác động của các giải pháp công nghệ  kỹ thuật tới các vấn đề kinh tế, xã hội và toàn cầu;

− Quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng CNTT hiện có.

− Tư vấn cho các chương trình CNTT của các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp.

− Đánh giá, phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT; hệ thống máy tính và mạng máy tính hiện tại của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đề xuất các giải pháp cải tiến mới mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất khi khai thác sử dụng và nhằm nâng cao hiệu quả các phần mềm ứng dụng CNTT hiện có.

− Thiết kế, triển khai xây dựng các phần mềm có giá trị thực tiễn cao, có tính sáng tạo.

− Quản trị, bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm

Kỹ năng:

− Sửa chữa, lắp ráp, thay thế, bảo trì các thiết bị phần cứng của máy tính; cài đặt và bảo trì phần mềm.

− Khảo sát, thiết kế, lắp đặt và quản trị, khai thác có hiệu quả mạng máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học,...

− Thành thạo kỹ năng lập trình; khai thác và sử dụng thông tin, đặc biệt là tài nguyên máy tính một cách hiệu quả.

− Nắm vững quy trình xây dựng phát triển phần mềm, có khả năng triển khai xây dựng các hệ thống ứng dụng tin học và phân tích, thiết kế xây dựng các phần mềm có giá trị thực tiễn cao, có tính sáng tạo.

− Có kỹ năng phát triển phần mềm chuyên nghiệp, có năng lực nghiên cứu và tư duy sáng tạo.

− Cộng tác, cởi mở, ưa thích tìm hiểu và luôn muốn vượt qua thách thức; thích ứng nhanh với môi trường không ngừng thay đổi;

− Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và tổ chức công việc, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;

− Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết và trình bày các báo cáo, thuyết trình và phản biện; tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên phục vụ cho học tập và công việc;

Ngoại ngữ:

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phẩm chất đạo đức:

- Sinh viên có khả năng hiểu và thể hiện phẩm chất nghề nghiệp trong ngành Công nghệ Thông tin.

- Trung thực trong nghề nghiệp và đam mê yêu nghề.

- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.

- Tuân thủ luật pháp.

Sức khỏe:

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.

- Chuyên gia phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính trong các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, v.v.

- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, v.v. 

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. 

- Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm.

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông.

Điều kiện tốt nghiệp

- Khung chương trình bao gồm các học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, các học phần cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và chuyên ngành Công nghệ phần mềm nhằm cung cấp các kiến thức chung và kỹ năng chuyên môn cho người học.

- Từ năm thứ 1 đến kỳ 1 năm thứ 2 sinh viên được tích lũy các môn học giáo dục đại cương và cơ sở ngành. Từ học kỳ 2 Năm thứ 2 đến kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên được đào tạo các kiến thức chuyên ngành và được thực hành tại phòng máy tính và các chương trình thực hành thực tế tại các doanh nghiệp.