Thông báo của khoa Quản Trị Kinh Doanh
14 tháng 6, 2022 bởi
Thông báo của khoa Quản Trị Kinh Doanh
Trần Đình QuýTheo kế hoạch năm học 2021-2022 về hoạt động nghiên cứ khoa học, khoa Quản trị kinh doanh tổ chức bảo vệ các đề tài nghiên cứu khoa học cho 16 sinh viên toàn khoa vào thời gian từ 13h30 đến 17h các ngày từ 14/6/2022 đến 17/6/2022 tại phòng C102

Các đề tài cụ thể như sau:

1.     Đề tài: “Tìm hiểu các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử - nghiên cứu cụ thể sàn thương mại điện tử Shopee”

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Thu Thảo  -  Lớp QT2301K

Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thanh Thảo

2.   Đề tài: “Tìm hiểu cách áp dụng lý thuyết trò chơi vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử Shopee”

        Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Trung - Lớp QT2301N

Các thành viên: Lã Hải Yến - QT2301N, Nguyễn Thị Thu Hồng - QT2401N

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Đan

3.   Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của doanh nghiệp Vinamilk

        Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Trà Giang - Lớp QT2401M

        Các thành viên: Đoàn Thị Thanh Thanh - QT2201K

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Đan

4.   Đề tài: “Tìm hiểu về chính sách tiền tệ và công cụ thực thi chính sách tiền tệ giai đoạn 2019-2021 tại Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: Lê Mai Anh - Lớp QT2401K

Các thành viên: Nguyễn Quý Thành - QT2501M

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Đan

5.   Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thiết kế và dịch vụ tàu thuỷ Việt Trung”.

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Huệ - Lớp QT2201N

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Diệp

6.   Đề tài: “Xây dựng danh điểm hàng hoá nhằm tăng cường công tác quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Thịnh An”.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Trang- Lớp QT2201K

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Thụ

7.   Đề tài: “Xây dựng danh điểm hàng hoá nhằm tăng cường công tác quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Thịnh An”.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Trang- Lớp QT2201K

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Thụ

8.   Đề tài: “Tìm hiểu về thông tư số 88/2021/TT-BTC, ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thảo Vân - Lớp QT2301K

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Thụ

9.   Đề tài: “Cán cân thương mại Việt Nam trong giai đoạn Covid 19 - Thực trạng và giải pháp”.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Duy Thành - Lớp QT2201K

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Nga

10.   Đề tài: “Tìm hiểu về nhượng quyền thương hiệu và thực tế nhượng quyền thương hiệu của một số nhãn hiệu tại Việt Nam”.

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Ngọc Thạch - Lớp QT2401M

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Nam Phương

11.  Đề tài: “Nghiên cứu sự cần thiết và tầm quan trọng của bộ phận Marketing đối với công ty TNHH Vận tải thương mại Hà Anh”.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Hiếu - Lớp QT2201M

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Nam Phương

12.    Đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu của khách hàng nhằm tăng cường quản lý các khoản nợ phải thu của khách hàng tại công ty cổ phần giao nhận hàng hoá TNN”.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Lưu Bích Uyên - Lớp QT2201K

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thuý Hồng

13.    Đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu của khách hàng nhằm tăng cường quản lý các khoản nợ phải thu của khách hàng tại công ty TNHH TM và vận tải An Lộc Phát-H68”.

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Anh - Lớp QT2201K

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thuý Hồng

14.   Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao đạo đức kinh doanh trong quảng cáo”.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Lớp QT2401K

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Kim Oanh

15.    Đề tài: “Tìm hiểu về sự khác biệt trong hạch toán tài sản cố định giữa chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)”.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Diệp Hà - Lớp QT2301K

Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thanh Thảo

16.    Đề tài: “Công tác tiền lương cho người lao động trực tiếp trong doanh nghiệp nghiên cứu tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Hà”.

Chủ nhiệm đề tài: Nghiêm Thanh Mai - Lớp QT2201N

Giảng viên hướng dẫn: Cao Thị Hồng Hạnh

 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên toàn trường tham dự

Khoa QTKD