Seminar Khoa Công nghệ thông tin tuần 18-23/10/2021
21 tháng 10, 2021 bởi
Seminar Khoa Công nghệ thông tin tuần 18-23/10/2021
Trịnh Trung Thành


Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng kính mời Thầy/Cô giáo và các bạn sinh viên tới dự buổi Seminar của khoa:


- Thời gian: 14h đến 16h30, thứ 5 ngày 21/10/2021
- Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT, tầng 2, nhà G

Nội dung:

STT

Tên seminar

Người trình bày

Chủ đề

1.     3.

"Kỹ thuật tạo BIÊN LAI THU TIỀN khi mua gói thi ICDL tại ICDL ATC HPU"

Ths. Vũ Anh Hùng

Kỹ thuật lập trình VBA Excel tự động và ứng dụng tại HPU.

2.    

 

Hệ thống quản lý khối lượng công tác giảng viên - phần 3: Quản lý danh mục

TS. Đỗ Văn Chiểu

Các kỹ thuật lập trình và xây dựng các ứng dụng nền tảng Web

3.     1.

Hệ thống quản lý khối lượng công tác giảng viên - phần 4. Xây dựng quản lý trang thông tin cá nhân

4.

Kỹ thuật lưu hình ảnh vào cơ sở dữ liệu SQLite trên thiết bị di động

Ths. Phùng Anh Tuấn

Kỹ thuật lập trình ứng dụng cho thiết bị di động