Seminar Khoa Công nghệ thông tin
Tuần 04-09/10/2021
7 tháng 10, 2021 bởi
Seminar Khoa Công nghệ thông tin
Trịnh Trung Thành


Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng kính mời Thầy/Cô và  Các bạn sinh viên tới dự buổi seminar của Khoa 
- Thời gian: 15h đến 17h, thứ 5, ngày 07/10/2021
- Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT , tầng 2, Nhà G.