Phòng Quan hệ công chúng và Hợp tác quốc tế bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học
23 tháng 7, 2014 bởi
Phòng Quan hệ công chúng và Hợp tác quốc tế bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học
Trần Hữu Trung


Chiều ngày 22/8/2013, tại phòng họp E201 trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do TS. Trần Đức Nga là chủ nhiệm và thành viên là các bán bộ phòng quan hệ công chúng và hợp tác quốc tế.

 Với mục đích là tìm hiểu về mong muốn của học sinh khi đưa ra quyết định chọn một trường Đại Học. Vì vậy, nhóm tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu “Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn/không chọn học tại ĐHDL Hải Phòng”.

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm.

Nghiên cứu nhằm cung cấp thêm một nguồn thông tin giá trị giúp Ban lãnh đạo, Ban Tuyên truyền tuyển sinh nhà trường hiểu rõ hơn về quá trình lựa chọn trường và những yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của học sinh làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trong công tác truyền thông về nhà trường.

Chủ tịch hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng nhóm nghiên cứu.

Sau khi nghe tóm tắt báo cáo và thẩm định đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài rất chi tiết, công phu, mang tính thực tiễn cao. Kết quả ấy đã phản ánh chất lượng nghiên cứu và công sức của các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

 Tạ Thu Thúy