Đến ngày hái quả - Lễ bảo vệ thành công các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh
3 tháng 7, 2021 bởi
Đến ngày hái quả - Lễ bảo vệ thành công các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trịnh Trung Thành


        Phong trào nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh trong nhiều năm trở lại đây luôn được duy trì và phát triển rộng khắp. Với sự hỗ trợ, khơi gợi của các giảng viên Khoa quản trị kinh doanh, sinh viên các khóa từ năm thứ hai đến năm thứ tư của Khoa đều rất nhiệt tình và hưởng ứng tham gia. 
Cô trò cùng check – in trước khi tham gia lễ nghiệm thu.
        Ngày 29 tháng 6 năm 2021, như đến hẹn buổi nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh đã được tổ chức. Mặc dù dịch bệnh Covid có chiều hướng phức tạp song với sự nỗ lực và tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn 5K buổi nghiệm thu kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học đã được diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc.
Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đều hướng vào các vấn đề thực tiễn “nóng hổi” của nền nền kinh tế trong giai đoạn hiện tại như: “ảnh hưởng của Covid -19 đối với nền kinh tế Việt Nam” hay như các đề tài phục vụ cho việc học tập “Một số khuyến nghị và giải pháp khi phân tích tác động sau tiếp cận môn học Marketing căn bản của sinh viên HPU” đến những đề tài tiếp cận thực tế tại các doanh nghiệp - “Hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu nhằm góp phần tăng vòng quay sử dụng vốn tại Công ty TNHH Quân Thành”.
Sau đây là một số hình ảnh về lễ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của các em sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh.

Sinh viên Lã Hải Yến và Phạm Huy Hoàng thuyết trình về ảnh hưởng của Covid – 19 đến nền kinh tế Việt Nam.