Đề tài " Phân tích dòng tiền để xác định giá thuê mặt bằng: Dự án kinh doanh cà phê sách tại trường Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng
17 tháng 5, 2022 bởi
Đề tài " Phân tích dòng tiền để xác định giá thuê mặt bằng: Dự án kinh doanh cà phê sách tại trường Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng
Trần Đình Quý


TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ĐỀ TÀI “PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG: DỰ ÁN KINH DOANH CÀ PHÊ SÁCH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG”

Chủ nhiệm đề tài: Ths.Nguyễn Thị Diệp

Nguyễn Thị Diệp – Khoa Quản trị kinh doanh

Email: Diepnt@hpu.edu.vn

Nghiên cứu vận dụng các nguyên tắc, các quy ước phân tích dòng tiền vào tình huống cụ thể, gần gũi với sinh viên góp phần gắn môn học Lập và phân tích dự án đầu tư với thực tế, giúp sinh viên cảm thấy môn học trở nên gần gũi, thiết thực hơn, thu hút sự đam mê học hỏi của sinh viên.

Bên cạnh đó, nghiên cứu nhằm cung cấp thêm nguồn thông tin giá trị, làm rõ hơn các yếu tố tác động đến tính khả thi của dự án kinh doanh Cà phê sách tại khu vực tầng 1, nhà A khu giảng đường. Đặc biệt, đề tài đã sử dụng kỹ thuật phân tích độ nhạy một chiều, độ nhạy 2 chiều, và phân tích kịch bản làm cơ sở cho việc xác định giá cho thuê mặt bằng trong điều kiện thị trường biến động.

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham, hỗ trợ cho Giảng viên, sinh viên khi nghiên cứu và học tập môn học Lập và phân tích dự án đầu tư góp phần gắn kết giữa lý luận với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư đánh giá tính khả thi của dự án để ra quyết định đầu tư, là cơ sở để Nhà trường xác định giá cho thuê mặt bằng quán cà phê sách tại khu giảng đường.

Một số hình ảnh GV Nguyễn Thi Diệp bảo vệ kết quả nghiên cứu trước hội đồng 

D:\NCKH\Năm học 2021 - 2022\Diep_NCKH cấp trường\Anh BV1.jpg

D:\NCKH\Năm học 2021 - 2022\Diep_NCKH cấp trường\Anh BV2.jpg