Đảng bộ Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII).
25 tháng 4, 2022 bởi
Đảng bộ Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII).
Trần Đình Quý


Ngày 20/4/2022, tại Hội trường F301, Đảng bộ Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII).

Toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, cán bộ chủ chốt của Công đoàn cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên đã tham gia hội nghị. GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ - Báo cáo viên Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ trực tiếp báo cáo những nội dung cơ bản của Hội nghị TW4 khoá XIII.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiểu đã báo cáo 2 chuyên đề của Nghị quyết:

Chuyên đề 1: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chuyên đề 2: Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Để kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình liên quan đến vấn đề Nga – Ukraine và những quan điểm, chủ trương, thái độ ứng xử của Đảng, nhà nước ta đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine, đồng chí Báo cáo viên thông tin đến hội nghị cách nhìn tổng quát của cuộc xung đột; Qua đó giúp cho đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nâng cao hiểu biết về bản chất và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng.

Các chuyên đề của Nghị quyết được báo cáo viên truyền đạt một cách dễ hiểu, nhưng sâu sắc, đi sâu phân tích các từ mấu chốt trong văn kiện, làm nổi bật đường lối chủ trương của Đảng, giúp cho đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên và đối tượng phát triển Đảng trong sinh viên nắm bắt, vận dụng, cụ thể hoá vào các điều kiện cụ thể của Nhà trường và đơn vị công tác.

Các đoàn viên ưu tú cùng tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng

 

Việc tổ chức hội nghị lần này nhằm thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐU, ngày 14/4/2022 của Đảng uỷ Nhà trường về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 khoá XIII gắn với đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Sau hội nghị, các chi bộ đảng và các đoàn thể trong Trường tổ chức sinh hoạt tập trung, trao đổi những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, định hướng mới, tính cấp thiết và nhiệm vụ giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Quy định về những điều đảng viên không được làm.


Đồng chí Trần Trọng Bính – Phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng bộ

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

 

Sau đợt sinh hoạt chính trị tại chi bộ, các đảng viên viết thu hoạch cá nhân, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyên, nêu gương của cán bộ, đảng viên./.

                                                                     Toàn thắng