Chương trình học bổng Endeavour
18 tháng 5, 2016 bởi
Chương trình học bổng Endeavour
Trần Hữu Trung


Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nướ trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng Endeavour:

+ Không hạn chế độ tuổi

+ Dành cho tất cả các nghề, lĩnh vực

+ Nộp hồ sơ trực tuyến

+ Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia.

Các loại học bổng theo bậc học:

Bậc học

Thời gian học tập/ nghiên cứu

Yêu cầu ngoại ngữ

(Tiếng Anh)

Giá trị học bổng tối đa

Tiến sĩ

4 năm

IELTS 6.5 hoặc tương đương

272.500 AUD

Thạc sĩ

2 năm

IELTS 6.5 hoặc tương đương

140.500 AUD

Cao đẳng nghề

1- 2.5 năm

IELTS 6.5 hoặc tương đương

131.000 AUD

Nghiên cứu ngắn hạn (phục vụ cho đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sĩ)

4-6 tháng

IELTS 6.5 hoặc tương đương

24.5000 AUD

Dành cho các nhà quản lý (phát triển chuyên môn)

1-4 tháng

IELTS 6.5 hoặc tương đương

18.500 AUD

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 18/04/2016 đến 30/06/2016

Thông tin chi tiết tại: Website: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

hoặc: Phòng Quan hệ Công Chúng và Hợp tác Quốc Tế - D105

Tel: 0313.795127