Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
19 tháng 11, 2013 bởi
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Trần Hữu Trung


Ngày 27/5/2011, Đảng ủy trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2011.

Đồng chí Nguyễn Thành Tô - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng bộ nhà trường trao chứng nhận kết quả học tập cho các học viên.

 Về dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thành Tô - Phó Bí thư Đảng ủy khối, cùng đại diện các Ban thuộc văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng bộ, cùng các đồng chí trong thường vụ Đảng bộ nhà trường. và 145 quần chúng dã tham gia lớp học.

Lớp học diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14/5/2011. Các học viên được tìm hiểu những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những bài học rút ra trong quá trình lãnh đạo; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; những định hướng chiến lược phát triển đất nước; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kết thúc lớp học, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 145 học viên, trong đó có 10 học viên đạt xuất sắc; 46 học viên đạt loại giỏi; 83 học viên đạt loại khá và 6 học viên loại trung bình.

Thay mặt các học viên ThS. Nguyễn Thị Huyền - Giảng viên Bộ môn ngoại ngữ phát biểu cảm ơn Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố, Đảng bộ nhà trường đã mở lớp nhận thức về Đảng; cảm ơn các giảng viên đã tận tâm truyền đạt kiến thức để các học viên hiểu hơn về Đảng, về Bác Hồ và đường lối cách mạng Việt Nam... trong bài phát biểu cô nói: “...thời gian học tập tuy không nhiều, nhưng đã giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về Đảng, về mục đích, lý tưởng cao đẹp của Đảng ta để phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chúng tôi hứa sau khóa học sẽ sớm đưa đường lối của Đảng đến với cộng đồng, đến với từng giờ giảng. Chúc các học viên sớm đạt đạt được ước mơ của mình...”./.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng:

Đồng chí Nguyễn Thành Tô - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố; GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng bộ nhà trường trao chứng nhận cho 10 học viên đạt xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Thành Tô - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố nhận xét, tổng kết lớp học.

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng bộ nhà trường phát biểu trong buổi bế mạc lớp nhận thức về Đảng

Thay mặt các học viên ThS. Nguyễn Thị Huyền - Giảng viên Bộ môn ngoại ngữ phát biểu cảm ơn Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố, Đảng bộ nhà trường đã mở lớp nhận thức về Đảng.


Giang Sơn