Ban Tuyên giáo Thành ủy khảo sát công tác tuyên giáo trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
27 tháng 11, 2013 bởi
Ban Tuyên giáo Thành ủy khảo sát công tác tuyên giáo trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Trần Hữu Trung


Chiều ngày 23/12/2009, đ/c Nguyễn Văn Điền Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy dẫn đầu đoàn khảo sát công tác tuyên giáo năm 2009, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ đảng ủy trường Đại học Dân Lập Hải Phòng.


Các đ/c Hoàng Xuân Thung - Phó bí thư đảng ủy, TS Trần Thị Mai- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo và đ/c Trần Trọng Bính- đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn trường đã tiếp và làm việc với đoàn..

Thay mặt đảng ủy đ/c Phó bí thư đảng ủy nhà trường báo cáo tóm tắt tình hình tư tưởng, kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả công tác tuyên giáo, thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 và học kỳ I năm học 2009-2010 của trường và nêu một số kiến nghị, đề xuất

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, phân tích làm sáng tỏ hơn một số vấn đề đang được Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đảng bộ nhà trường quan tâm như: những giải pháp khắc phục khó khăn, trở ngại trong công tác tuyên giáo, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học lý luận chính trị, đào tạo gắn với thị trường lao động; tiến trình chuyển đổi mô hình của trường. Những kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển đảng viên trong sinh viên, thực hiện qui chế dân chủ của đảng bộ nhà trường.

Thay mặt đoàn công tác, đ/c Nguyễn Văn Điền, Phó trưởng ban, trưởng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu bày tỏ sự phấn khởi nhận thấy tình hình tư tưởng, chính trị trong trường ổn định, tích cực; nội bộ đoàn kết. Đại đa số cán bộ, đảng viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên phấn khởi an tâm, tích cực lao động, học tập, rèn luyện, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, tự hào về thương hiệu, vị thế của trường. Qui mô đào tạo của trường ngày càng được mở rộng, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất được tăng cường theo hướng hiện đại, đội ngũ giảng viên phát triển nhanh cả về số lượng và trình độ, công tác thông tin, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đã và đang đào tạo trên 18.000 kỹ sư, cử nhân có chất lượng cao cho đất nước. Đặc biệt từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả thiết thực cuộc vận đông học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên toàn trường, tạo nền tảng phát triển vững chắc nhà trường trong những năm tiếp theo.

Năm học 2009-2010, đảng bộ tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đào tạo được nhiều hơn nữa nhân lực có chất lượng cao cho đất nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng.


KS. Trần Bá Kim