4 sinh viên Đại học Dân lập Hải Phòng được nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt
20 tháng 11, 2013 bởi
4 sinh viên Đại học Dân lập Hải Phòng được nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt
Trần Hữu Trung


Tối 09/01/2012, tại Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng, Hội Sinh viên thành phố đã tổ chức Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho các sinh viên tiêu biểu.

Đ/c Bùi Đức Quang - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV thành phố trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố cho các SV tiêu biểu.

Năm học 2010 - 2011, toàn thành phố có 4 sinh viên được nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng”, 2 sinh viên được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 30 sinh viên được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố vì những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia tích cực công tác Đoàn - Hội. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có 4 sinh viên được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, trong đó có 1 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp Trung ương và 3 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp Thành phố, gồm:

1. Sinh viên Lê Thị Việt Anh - Lớp QT1301T (“SV 5 tốt” cấp TƯ);

2. Sinh viên Hoàng Kỳ Anh - Lớp QT1403K (“SV 5 tốt” cấp TP);

3. Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Lớp QT1204K (“SV 5 tốt” cấp TP);

4. Sinh viên Bùi Minh Tiến - Lớp MT1202 (“SV 5 tốt” cấp TP);

SV Lê Thị Việt Anh (thứ 2 từ phải sang) cùng các sinh viên tiêu biểu nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” và Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Cũng trong buổi lễ, Hội Sinh viên thành phố tiếp tục phát động Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” tới tất cả sinh viên. Đây là cuộc vận động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay và xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.


Hội Sinh viên