2 giảng viên Khoa Văn hóa du lịch tham gia khóa tập huấn Thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS
25 tháng 9, 2014 bởi
2 giảng viên Khoa Văn hóa du lịch tham gia khóa tập huấn Thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS
Trần Hữu Trung


Trong 5 ngày (từ 17 đến 21/9/2014), 2 giảng viên của khoa Văn hóa du lịch là TS. Lê Thanh Tùng và ThS. Nguyễn Tiến Độ đã tham gia khóa tập huấn Thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (phiên bản 2013) được tổ chức tại trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.

ThS. Nguyễn Tiến Độ và TS. Lê Thanh Tùng (đứng thứ 1, 2 phía sau, từ trái sang)

trong buổi khai mạc lớp tập huấn

Khóa tập huấn nằm trong Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (gọi tắt là dự án EU), hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Du lịch - Bộ VH,TT&DL. Tham gia khóa tập huấn có 26 học viên là các giảng viên, giáo viên đến từ 14 trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo về du lịch của khu vực phía Bắc. Bên cạnh kiến thức về mặt lý thuyết mang tính cập nhật, các học viên còn được tham gia làm các bài tập, thảo luận, thực hành, chuẩn bị các bài thẩm định theo nhóm và cá nhân. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên tham gia đều được cấp chứng chỉ đã tham gia và hoàn thành chương trình tập huấn.

TS. Lê Thanh Tùng và ThS. Nguyễn Tiến Độ (đứng thứ 2, 3 từ phải sang) trong buổi nhận Giấy chứng nhận

Có thể nói, khóa tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực của các học viên - những người trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở đào tạo du lịch, thông qua đó hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch được đào tạo từ các cơ sở.
 

Nguyễn Tiến Độ