Thư viện HPU tham dự Hội thảo Khoa học “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam”
11 tháng 1, 2016 bởi
Thư viện HPU tham dự Hội thảo Khoa học “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam”
Trần Hữu Trung


Hiện nay, tài nguyên giáo dục mở (OER) đã được báo trước như là một cách cung cấp sự truy cập tới các tài nguyên giáo dục thích hợp. Việc xây dựng kho học liệu mở sẽ giúp ích cho việc đóng góp, chia sẻ và tái sử dụng các nội dung, tài liệu diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển một hướng đi mới như OER tại các trường Đại học luôn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: tài chính, chính sách và nhân lực.

Nhằm tạo kết nối, chia sẻ kiến thức, giảm chi phí và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 29/12/2015, Khoa Thông tin -Thư viện trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ mở - Bộ Khoa học và Công nghệ và Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ” tại Hội trường E, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Tham dự Hội thảo có đại diện Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng ban đến từ 425 trường đại học, các cơ quan thông tin thư viện, các hiệp hội nghề nghiệp như Hội Thông tin Việt Nam, Hội Thông tin Tư liệu trên cả nước, trong đó Trung tâm Thông tin – Thư viện trường ĐH Dân lập Hải Phòng có 2 đại biểu tham dự. Trung tâm cũng tham gia 1 bài viết trong tổng số 37 bài viết của Kỷ yếu hội thảo với tiêu đề ”Một số đề xuất về việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng” của ThS. Trần Hữu Trung và ThS. Bùi Thị Kim Oanh.
Trong bài trình bày này, căn cứ điều kiện thực tế tại Việt Nam nhóm tác giả đã phân tích đánh giá các cách thức triển khai OER, trên cơ sở đó đề xuất một lộ trình sơ bộ để xây dựng, phát triển OER tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Hy vọng rằng việc phát triển hệ thống “Học liệu mở” sẽ giúp cho trường Đại học Dân lập Hải Phòng hoàn thiện hơn việc áp dụng học chế tín chỉ, nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy để từ đó chất lượng giáo dục dần dần hoà nhập được với các tiêu chuẩn quốc tế.
Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết tham dự Hội thảo của Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng: TẢI TOÀN VĂN TẠI ĐÂY

Bùi Thị Kim Oanh