Thư viện điện tử ĐH Dân lập Hải Phòng đứng thứ 2 Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics
26 tháng 2, 2015 bởi
Thư viện điện tử ĐH Dân lập Hải Phòng đứng thứ 2 Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics
Trần Hữu Trung


Webometrics vừa công bố bảng xếp hạng các thư viện số (thư viện điện tử) tháng 02/2015. Theo đó, Thư viện số trường Đại học Dân lập Hải Phòng ở vị trí 49 Đông Nam Á, 236 Châu Á - Thái Bình Dương, 1049 thế giới, và đứng thứ 2 ở Việt Nam, chỉ sau Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên tra cứu tài liệu số tại phòng Hỗ trợ công nghệ của Thư viện
Theo tiêu chí đánh giá của Webometrics, ngoài các chỉ số đánh giá về quy mô, số lần truy cập, hình thức thiết kế trang web, chất lượng tổng thể các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được thể hiện trên website của một trường đại học, Webometrics còn đánh giá cao những công bố điện tử các kết quả nghiên cứu, các tài liệu và thông tin khoa học, đặc biệt là số lượng các bài báo công bố trong hệ thống tạp chí Scopus.
Nhận thức rõ vai trò của thư viện truyền thống cũng như thư viện số trong hoạt động phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, những năm qua, đặc biệt là từ khi khai trương Thư viện điện tử HPU tháng 4/2009, Trung tâm Thông tin Thư viện đã đẩy mạnh số hóa và đưa nguồn tài liệu nội sinh của trường gồm Luận án tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ, Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lên website HPU và Thư viện số Dspace do Trung tâm quản lý. Bên cạnh đó, Thư viện còn hợp tác với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đưa Cơ sở dữ liệu Proquest Central đến bạn đọc, và phối hợp với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến Vina đưa tài liệu nội sinh của trường lên trang Thư viện số tailieu.hpu.edu.vn, phục vụ độc giả trong và ngoài trường.
Được trang Webometrics - là trang xếp hạng các học viện, trường đại học trên thế giới - đánh giá Thư viện số HPU ở vị trí số 2 trong các thư viện điện tử Việt Nam thực sự là một niềm vui đối với nhà trường cũng như tập thể cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện. Đạt được thành tích như vậy là kết quả của sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo nhà trường, sự nỗ lực nhiều mặt của các đơn vị trong trường, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Trung tâm Thông tin Thư viện.
Tiếp nối những thành công vừa qua và hy vọng ở tương lai, Đại học Dân lập Hải Phòng cũng như Thư viện nhà trường sẽ tiến xa hơn nữa, khẳng định một địa chỉ giáo dục uy tín, một thư viện chất lượng và thân thiện của bạn đọc.

Cam Thảo