Thử nghiệm hệ thống Hỗ trợ trực tuyến
12 tháng 3, 2015 bởi
Thử nghiệm hệ thống Hỗ trợ trực tuyến
Trần Hữu Trung


Từ ngày 11/3/2015 đến ngày 21/3/2015 Trung tâm thông tin thư viện đưa vào thử nghiệm hệ thống hỗ trợ trực tuyến (chat web) trên các trang:

  1. Hệ thốngVăn phòng Hỗ trợ trực tuyến - đường dẫn truy cập: http://vp.hpu.edu.vn
  2. Hệ thốngThư viện số Dspace - đường dẫn truy cập: http://lib.hpu.edu.vn
  3. Hệ thốngTrang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin Thư viện - đường dẫn truy cập:http://tv.hpu.edu.vn
  4. Hệ thốngCổng thông tin điện tử phiên bản mobile - đường dẫn truy cập: http://m.hpu.edu.vn

 

Hệ thống sẽ giải đáp trực tiếp các câu hỏi, thắc mắc cũng như hỗ trợ người dùng khai thác các thông tin một cách hiệu quả nhất.

Thời gian online chat: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Sáng: Từ 8h00 đến 11h00

- Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

Trong thời gian thử nghiệm hệ thống sẽ không tránh khỏi các sự cố. Rất mong nhận được thông tin phản hồi và đóng góp của người sử dụng.

Trân trọng !

 Trung tâm thông tin thư viện