Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 năm 2018
23 tháng 11, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Vướng mắc trong điều kiện cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 18 – 20

Tóm tắt: Bài viết bàn về một số bất cập liên quan đến điều kiện cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ và những ảnh hưởng đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDP). Trên cơ sở đó, đề xuất một số nội dung cần sửa đổi để hoàn thiện quy định về điều kiện cho vay vốn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với nguồn vốn này cũng như đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động của VDB.

Từ khóa: Điều kiện cho vay; Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; Ngân hàng phát triển Việt Nam

 

2. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/ Trần Thị Thu Nguyệt // Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 21 – 24

Tóm tắt: Với tỷ trọng khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV, SMEs) đang là lực lượng sản xuất rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Không chỉ đóng góp khoảng 45% vào GDP, DNNVV còn là nơi tạo ra việc làm cho khoảng 51% tổng lao động xã hội và góp phần khoảng 31% vào tổng số thu ngân sách (GSO, 2017). Tuy nhiên, tính đến ngày 31/8/2017, dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt 1.292.182 tỷ đồng, tăng 7,49% so với cuối năm 2016 và cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2016, tỷ trọng cho vay nhóm DNNVV chiếm 21,14% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế (SBV, 2017), còn thiếu hụt rất lớn so với nhu cầu vốn để DNNVV phát triển hoạt động kinh doanh, trong khi đó, các doanh nghiệp này cũng đang gặp không ít khó khăn trong đó có vấn đề tiếp cận vốn vay. Vì thế, rất cần có giải pháp hỗ trợ tài chính, giúp các DNNVV tiếp cận nguồn vốn, tăng cường năng lực cạnh tranh, vượt qua các thách thức để phát triển và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia. Bài viết dưới đây đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tiếp cận tài chính; Tiếp cận vốn

 

3. Hoàn thiện khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô/ Hạ Thị Thiều Dao, Trần Thị Bình An// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 25 – 29

Tóm tắt: Khung pháp lý về giám sát hoạt động liên quan chặt chẽ đến quá trình chuyển đổi các TCTCVM. Thuật ngữ “quá trình chuyển đổi (transforma tion)” đề cập đến sự thay đổi từ một tổ chức tín dụng vi mô (microcredit - organization) thành một tổ chức tài chính trung gian có thêm chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm (deposit-taking-financial-interme diary) mà những tổ chức này cần tuân thủ các quy định và được giám sát bởi các ngân hàng trung ương (NHTW) (Campion, 1999; Ledgerwood, 2006; Felipe, 2011). Quá trình chuyển đổi dẫn đến tính cần thiết của khung pháp lý về quản lý và giám sát của (Campion, 2001), cụ thể là TCTCVM, bao gồm cả được và không được cấp phép.

Từ khóa: Tài chính vi mô; Tổ chức tài chính vi mô; Ngân hàng Nhà nước

 

4. Chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam từ góc độ đạo đức kinh doanh/ Nguyễn Thường Lạng, Bùi Quý Thuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 30 – 35

Tóm tắt: Bài viết phân tích hành vi chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam từ góc độ đạo đức kinh doanh. Nếu hành vi chuyển giá khi bị phán xét về pháp lý giải quyết bằng trình tự và thủ tục pháp lý của quy phạm pháp luất, thì hành vi chuyển giá bị phát hiện là sự vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo dức kinh doanh được phán xét bằng dư luận công chúng, quy phạm đạo đức xã hội hoặc tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Các quy phạm đạo đức không có tác động cưỡng chế trực tiếp đến đối tượng nhưng nhận được sự đánh giá khách quan và khắt khe của đông đảo công chúng. Chúng gây áp lực buộc đối tác đầu tư điều chỉnh hoặc giảm thiểu hành vi trái đạo đức kinh doanh. Việt Nam thu hút nhiều FDI và đang chuyển dần sang quản lý nhà nước bằng pháp luật nhưng yếu tố đạo đức vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sử dụng dư luận để điều chỉnh thái độ nhà đầu tư, mặc dù không có tác động lớn bằng chế tài luật pháp, nhưng có tác dụng cảnh báo sâu sắc. Khi biết rõ gian lận chuyển giá, dư luận có thể là lực lượng góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư hướng tới sự công bằng, minh bạch, bảo vệ giá trị và chuẩn mực đạo đức kinh doanh.

Từ khóa: Chuyển giá; Doanh nghiệp FDI; Đạo đức kinh doanh

 

5. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của NHTM và một số đề xuất/ Phạm Thị Liên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 36 – 38

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số nội dung chính về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam hiện nay; tầm quan trọng và các phương diện thể hiện vai trò của văn hóa doanh nghiệp; đồng thời đề xuất một số nội dung để xây dựng các quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp trng các NHTM.

Từ khóa: Văn hóa; Văn hóa doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại; Quy chuẩn; Thương hiệu

 

6. Biến động của thị trường ngoại hối những tháng đầu năm 2018 và dự báo thời gian tới/ Trang Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 39 – 41

Tóm tắt: Trong quý I, mặc dù đồng bạc xanh đã bị mất giá xong chỉ số USD vẫn có phiên tăng giảm đan xen qua các tháng. Trong đó diễn biến tăng tiếp tục được hỗ trợ bởi những diến biến khả quan của kinh tế vĩ mô trong nước, các tín hiệu sát với kỳ vọng của thị trường về kế hoạch điều hành lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2018. Trong khi đó xu hướng giảm chịu tác động mạnh mẽ bởi các yếu tố chính trị cả trong và ngoài nước. Cụ thể đó là những phản ứng của Đảng Dân chủ đối với kế hoạch cắt giảm thuế đã được thông qua vào cuối năm ngoái, những rắc rối xung quanh dự luật ngân sách cũng như kế hoạch chi tiêu tài khóa 2018, kế hoạch áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép dành cho các đối tác thương mại cũng như đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 3.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối; Tỷ giá USD; Giá vàng; Tỷ giá các đồng tiền mạnh