Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 5 năm 2017
17 tháng 8, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 5 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Hoạt động tín dụng ngân hàng thực hiện đúng định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước/ Nguyễn Thị Kim Nhung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2017 .- Tr. 16 – 19
Tóm tắt: Năm 2016, ngành Ngân hàng ghi dấu ấn đậm nét đối với các doanh nghiệp và người dân với những chính sách, chỉ đạo kịp thời, phù hợp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sự vào cuộc tích cực của các ngân hàng thương mại trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai.
Từ khóa: Ngân hàng; Hoạt động tín dụng; Doanh nghiệp; Người dân
2. Không qui định hộ kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp để vay vốn/ Phương Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2017 .- Tr. 20 – 21
Tóm tắt: Theo Lãnh đạo Vụ Pháp chế, ở góc độ hộ gia đình họ đang hoang mang vì họ chưa muốn nâng cấp lên thành doanh nghiệp vì ngại vướng bận thêm khâu sổ sách kế toán đúng bài bản và vì tập tục, thói quen kinh doanh truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, e ngại thủ tục hành chính nhiêu khê, khác với lợi ích của việc tự khai thuế, không đóng thuế nếu chưa có lời và tự chịu trách nhiệm.
Từ khóa: Hộ kinh doanh; Doanh nghiệp; Vay vốn
3. Phát triển công nghiệp hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2017 .- Tr. 22 – 25
Tóm tắt: Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một lĩnh vực quan trọng và được Nhà nước khuyến khích phát triển bằng nhiều chính sách, trong đó có việc ưu tiên cho các doanh nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực này được sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Tuy nhiên, thời gian qua, việc tài trợ vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với CNHT vẫn còn hạn chế. Bài viết này nhìn lại quá trình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực CNHT và đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô tài trợ tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với lĩnh vực này.
Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ; Tín dụng ưu đãi; Tín dụng đầu tư; Bảo lãnh vay vốn; Ngân hàng phát triển
4. Cần Thơ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Lê Chí Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2017 .- Tr. 26 – 29
Tóm tắt: Nguồn nhân lực (NNL) luôn là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở mọi quốc gia. Ngày nay, trong điều kiện phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, loài người đang bước vào kỷ nguyên của xã hội thông tin, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa, mức độ chi phối của yếu tố NNL đối với phát triển càng trở nên to lớn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phát triển NNL là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với mọi quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển.
Từ khóa: Nguồn nhân lực; Thời kỳ công nghiệp hóa; Hội nhập quốc tế
5. 15 thiên đường thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất nhất thế giới/ Hoàng Quyên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2017 .- Tr. 30 – 33
Tóm tắt: Báo cáo mới đây của Oxfam (liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công) đã công bố danh sách 15 thiên đường thuế lớn nhất trên thế giới - là những ví dụ nghiêm trọng nhất về một cuộc đua xuống đáy nguy hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó các quốc gia trên toàn thế giới đang cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư. Báo cáo cũng kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau nhằm chấm dứt cuộc đua xuống đáy và xóa bỏ các thiên đường thuế đang làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói trên toàn cầu.
Từ khóa: Thuế; Thuế thu nhập; Doanh nghiệp

Trung tâm Thông tin Thư viện