Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2017
7 tháng 12, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính trong bối cảnh đẩy mạnh tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Đinh Thị Thanh Vân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2017 .- Tr. 16 – 19
Tóm tắt: Khái niệm phổ cập tài chính hay tài chính toàn diện (financial inclusion) nhận được sự quan tâm và chú ý của nhiều học giả cũng như các nhà hoạch định chính sách sau cam kết đẩy mạnh phát triển phổ cập tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Hội nghị APEC ở Việt Nam đầu 2017. Nhiều nghiên cứu và khảo sát thực tế của OECD và World Bank (2012, 2013, 2014) đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa phổ cập tài chính và giáo dục tài chính. Nhằm đẩy mạnh sự phát triển của phổ cập tài chính tại Việt Nam, việc xây dựng một chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Bài viết sẽ đưa ra một số thông tin về mối liên hệ giữa phổ cập tài chính và giáo dục tài chính, chiến lược giáo dục tài chính một số quốc gia và thực trạng giáo dục tài chính tại Việt Nam. Cuối cùng, đưa ra một số khuyến nghị góp phần xây dựng thành công chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính tại Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục tài chính; Chiến lược quốc gia; Tài chính toàn diện; Phổ cập tài chính
2. Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo/ Đinh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Ngà// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2017 .- Tr. 20 – 24
Tóm tắt: Xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Cách thức hiệu quả và bền vững để giảm nghèo là người nghèo cần được tạo cơ hội tiếp cận với các phương tiện phát triển kinh tế, như vốn, kỹ thuật... Tuy nhiên, việc tiếp cận các dịch vụ này trên thị trường chính thức còn nhiều bất cập. Bài viết tìm hiểu nguyên nhân hạn chế tiếp cân tín dụng chính thức của người nghèo, những lợi ích của các tổ chức tài chính vi mô đem lại; ddiemr qua quá trình phát triển tài chính vi mô (TCVM), đặc biệt là kết quả quá trình chính thức hóa TCVM tại Việt Nam, từ đó nêu ra một số khuyến nghị chính sách.
Từ khóa: Tài chính vi mô; Tiếp cận tín dụng; Người nghèo
3. Thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân tộc thiểu số và người dân các vùng khó khăn/ Nguyễn Thị Trúc Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2017 .- Tr. 25 – 27
Tóm tắt: Lý thuyết và thực tiễn trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã chỉ ra rằng, đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân sống tại các vùng khó khăn là những người có ít cơ hội được tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức. Để cải thiện điều kiện sinh sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại các vùng khó khăn, cần phải thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức, từ đó tạo nền tảng góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội các vùng này nói riêng và nền kinh tế nói chung. Để đạt được mục tiêu nói trên cần có vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại các vùng khó khăn thông qua kênh dịch vụ tài chính. Trong điều kiện vốn đầu tư của ngân sách hết sức khó khăn, vốn ODA ngày càng thu hẹp và thắt chặt, không có vốn đầu tư của doanh nghiệp cũng như vốn đầu tư nước ngoài đến các đồng bào dân tộc thiểu số vafowr các vùng khó khăn, thì vốn tín dụng ngân hàng, vốn của các tổ chức tài chính vi mô, vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, hay ngân hàng có tính chất chính sách của Chihs phủ có vị trí quan trọng hành đầu. Bài viết tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của đồng bào các dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn; đề xuất nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thúc cũng như tổ chức thực hiện để góp pjaanf nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của các nhóm đối tượng này.
Từ khóa: Dịch vụ tài chính chính thức; Người tộc thiểu số; Tiếp cận
4. Fintech - Cánh tay nối dài của ngân hàng tới khách hàng/ Phương Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2017 .- Tr. 28 – 29
Tóm tắt: Sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các công ty công nghệ tài chính (Fintech) ở Việt Nam và trên thế giới là một biểu hiện sinh động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tạo ra những giá trị mới cho người sử dụng và xã hội. Tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2016, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết Fintech với những dịch vụ mới được kỳ vọng trở thành cánh tay nối dài của các ngân hàng (NH) tới đối tượng người dùng chưa có tài khoản ở NH truyền thống. Bài viết trình bày xu hướng phát triển, hợp tác của Fintech với NH như cánh tay nối dài của NH tới khách hàng, đưa ra một số khuyến nghị để Fintech Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Từ khóa: Fintech; Ngân hàng; Cánh tay nối dài; Khách hàng
5. Tự do hóa lãi suất ở Việt Nam từ lý luận đến thực tế/ Lê Thu Thủy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2017 .- Tr. 30 – 34
Tóm tắt: Xác định lãi suất - quá trình tự do hóa lãi suất như thế nào trong từng giai đoạn phát triển nền kinh tế Việt Nam để điều hành có hiệu quả luôn là một vấn đề cần nghiên cứu, xem xét. Bài viết trình bày tính khách quan của tự do hóa lãi suất, quá trình tự do hóa lãi suất tại một số quốc gia trên thế giới cũng như tiến trình hướng tới tự do hóa lãi suất tại Việt Nam. Từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm phát huy những mặt tích cực, hạn chế tiêu cực trong quá trình tự do hóa lãi suất.
Từ khóa: Tự do hóa lãi suất; Lãi suất cơ bản; Điều hành chính sách tiền tệ
6. Kinh nghiệm về xử lý nợ xấu của một số quốc gia trên thế giới/ Lê Thu Thủy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2017 .- Tr. 35 – 38
Tóm tắt: Thực tế xử lý nợ xấu tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy khuôn khổ pháp lý đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ xử lý nợ xấu hiệu quả, từ khung pháp lý cho các công ty quản lý tài sản (AMC), khung pháp lý cho thị trường mua - bán và xử lý tài sản xấu, đến cơ chế xử lý nợ xấu (trong đó có cơ chế xử lý ngoài tòa án), đa dạng hóa các hình thức xử lý nợ xấu… Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm xử lý nợ xấu thành công tại một số quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Malaysia và Italia.
Từ khóa: Nợ xấu; Kinh nghiệm; Xử lý nợ xấu
7. Kinh nghiệm của Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Nhật Bản trong việc tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của TCTD/ Vũ Văn Long// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2017 .- Tr. 39 – 42
Tóm tắt: Theo quy định của Luật BHTG Nhật Bản, với những tổ chức tài chính tham gia BHTG mà Thủ tướng Chính phủ xác định việc đổ vỡ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tín dụng tại Nhật Bản hoặc vùng nơi tổ chức tài chính tham gia BHTG hoạt động kinh doanh, sau khi Hội đồng Quản lý khủng hoảng tài chính (FCRC) xem xét, Thủ tướng sẽ quyết định thực hiện các biện pháp chống khủng hoảng tài chính.
Từ khóa: Nợ xấu; Kinh nghiệm; Xử lý nợ xấu; Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Nhật Bản

Trung tâm Thông tin Thư viện