Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 10 năm 2017
16 tháng 11, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 10 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Tác động của giá trị cảm nhận đến sự trung thành của khách hàng trong sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Hoài Nam// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2017 .- Tr. 23 – 26
Tóm tắt: Qua khảo sát 389 khách hàng độ tuổi từ 18 đến 25 tại Hà Nội, nghiên cứu này xem xét tác động của giá trị cảm nhận đến sự trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Trong đó giá trị cảm nhận của khách hàng được thể hiện qua ba khía cạnh: giá trị về cơ sở vật chất, thiết bị; giá trị về dịch vụ khách hàng; giá trị về chi phí. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị cảm nhận của khách hàng về cơ sở vật chất, thiết bị và chi phí ảnh hưởng lớn tới sự trung thành của khách hàng, trong khi đó giá trị cảm nhận về dịch vụ khách hàng lại tác động ít nhất. Đây là gợi ý quan trọng cho các nhà quản lý NHTM và các nghiên cứu về sự trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM trong tương lai.
Từ khóa: Khách hàng; Giá trị cảm nhận; Sự trung thành của khách hàng; NHTM Việt Nam; Dịch vụ thẻ ATM
2. Tài khoản giao dịch: nền tảng cho việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử/ P.V// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2017 .- Tr. 27 – 29
Tóm tắt: Tài khoản giao dịch được định nghĩa là các tài khoản (bao gồm cả tài khoản tiền điện tử/tài khoản trả trước) mở tại các ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép (PSPs), được sử dụng để chuyển, nhận các khoản thanh toán và để lưu trữ giá trị. Bài viết này nêu ra các tính năng hữu ích của tài khoản giao dịch, đặc biệt là nền tảng cho việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử; các rào cản cho việc tiếp cận, sử dụng tài khoản giao dịch và đề xuất những yếu tố thúc đẩy tiếp cận và sử dụng tài khoản giao dịch.
Từ khóa: Tài khoản giao dịch; Thanh toán điện tử; Tài chính toàn diện
3. Tái cơ cấu, củng cố và phát triển TPBank: Kết quả và bài học/ Nguyễn Hưng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2017 .- Tr. 30 – 32
Tóm tắt: Năm 2016, hoạt động kinh doanh của TPBank tiếp tục phát triển tốt với việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch đã đề ra, chi phí hoạt động và nợ xấu được kiểm soát tốt. Tăng trưởng huy động, tín dụng đạt kết quả tốt. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động luôn tuân thủ quy định của NHNN. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của TPBank với tổng tài sản đạt mốc 105.782 tỷ đồng, dư nợ thị trường 1 đạt hơn 58.500 tỷ đồng, huy động vốn đạt hơn 91.000 tỷ đồng, nợ xấu chỉ ở dưới mức 0,7%. Vốn điều lệ của Ngân hàng đã tăng từ 5.550 tỷ đồng lên hơn 5.842 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn của IFC. Bài viết tập trung phân tích thực trạng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) trước thời điểm tái cơ cấu và những kết quả củng cố, phát triển sau hơn 4 năm tái cơ cấu, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thức hiện tái cơ cấu của ngân hàng.
Từ khóa: Tái cơ cấu; TPBank
4. Xu hướng phát triển Fintech ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và đề xuất hợp tác giữa fintech và ngân hàng/ Trần Hữu Đức, Nguyễn Bá Diệp, Võ Trần Đình Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2017 .- Tr. 33 – 35
Tóm tắt: Nhìn từ góc độ hoạt động thực tiễn, từ Fintech bao hàm các ứng dụng, sản phẩm hay mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được xây dựng dựa trên nền tảng internet và kỹ thuật số. Fintech đặc biệt phát triển trong thời gian gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ như điện thoại thông minh, mạng xã hội, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, blockchain,… Bài viết tìm hiểu xu hướng phát triển Fintech nói chung và ở Việt Nam nói riêng; nhìn nhận những cơ hội và thách thức, đồng thời đưa ra đề xuất hợp tác giữa Fintech và ngân hàng nhằm đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất.
Từ khóa: Fintech; Ngân hàng; Hợp tác
5. Cho vay tiêu dùng xu thế phát triển, cơ hội và thách thức/ Vũ Quốc Bình// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2017 .- Tr. 36 – 37
Tóm tắt: Với hơn 90 triệu dân, trong đó phần lớn là dân số trẻ, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có tài chính tiêu dùng giàu tiềm năng. Theo ước tính của một số chuyên gia, giá trị tiềm năng của thị trường CVTD Việt Nam lên đến 15 tỷ USD/năm và chủ yếu đến từ thị trường mục tiêu với khoảng gần 30 triệu người trong khoảng từ 20-59 tuổi.Tuy nhiên, con số này đã bao gồm cả mảng cho vay mua nhà của các ngân hàng mà đến cuối năm 2016 vẫn được xem là CVTD, và phần này chiếm đến gần 90% quy mô của thị trường CVTD. Bài viết trình bày tiềm năng phát triển của thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam và chỉ ra những thách thức đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ này.
Từ khóa: Cho vay tiêu dùng; Phát triển; Thách thức
6. Kinh nghiệm xác định hạn mức trả tiền bảo hiểm của BHTG Philippines và bài học kinh nghiệm/ Ngọc Nhi // Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2017 .- Tr. 38 – 39
Tóm tắt: Đối với các tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên thế giới, cơ sở để xây dựng chính sách, trong đó có vấn đề hạn mức trả tiền bảo hiểm là Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển mô hình BHTG hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI). Cùng với những thành tựu trong việc xử lý ngân hàng, chi trả BHTG và những cải thiện đối với hệ thống BHTG, Bảo hiểm tiền gửi Philippines (PDIC) đã từng được trao giải thưởng Tổ chức BHTG của năm 2013; đặc biệt, PDIC là một trong số các tổ chức được đánh giá cao trong việc tuân thủ Bộ nguyên tắc này. Các tổ chức BHTG trong khu vực và trên thế giới có thể học hỏi kinh nghiệm quý báu của PDIC để tham khảo khi triển khai chính sách BHTG.
Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Bảo hiểm tiền gửi Philippines; Ngân hàng

Trung tâm Thông tin Thư viện