Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2017
11 tháng 3, 2020 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Đổi mới phong cách lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục/ Trần Thị Minh Hằng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 1 – 5
Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, người cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục cần phải có những phẩm chất, năng lực đạt chuẩn, cần trau dồi, rèn luyện phong cách lãnh đạo. Bài viết đề cập đến các vấn đề phong cách lãnh đạo, lựa chọn phong cách lãnh đạo để đạt hiệu quả.
Từ khóa: Phong cách lãnh đạo; Chất lượng giáo dục
2. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nội dung trong phát triển chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 6 – 13
Tóm tắt: Trải qua hơn 100 năm phát triển, ngành khoa học phát triển chương trình đã nghiên cứu nhiều mô hình phát triển chương trình giáo dục có những khác nhau trong cách phân chia giai đoạn và mức độ chi tiết, song quy trình phát triển chương trình giáo dục đều có điểm chung, gồm 5 bước: Phân tích nhu cầu; tuyên bố mục đích, xác định mục tiêu; thiết kế chương trình; thực thi chương trình và đánh giá cải tiến chương trình. Việc đầu tiên trong khâu thiết kế chương trình là lựa chọn nội dung. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nội dung cho chương trình giáo dục.
Từ khóa: Phát triển; Chương trình giáo dục; Nội dung
3. Xây dựng và hoàn thiện Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục/ Đỗ Tiến Sỹ, Trần Văn Thuận// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 14 – 18
Tóm tắt: Đánh giá trong giáo dục theo Chuẩn được coi là yêu cầu quan trọng của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết đề cập đến quan niệm về Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện đổi mới giáo dục thành công.
Từ khóa: Chuẩn hóa; Cán bộ quản lý giáo dục; Đổi mới giáo dục
4. Phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên thông qua dạy học theo nhóm nhỏ/ Lê Thị Phượng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 19 – 24
Tóm tắt: Năng lực hợp tác có thể được đánh giá thông qua: kỹ năng tổ chức nhóm hợp tác, kỹ năng lập kế hoạch hợp tác, kỹ năng tạo môi trường hợp tác, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng diễn đạt ý kiến… Có nhiều phương pháp khác nhau để phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên. Bài viết này bàn về phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên thông qua dạy học theo nhóm nhỏ.
Từ khóa: Năng lực hợp tác; Dạy học theo nhóm nhỏ
5. Phát triển đội ngũ trí thức khoa học phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Ngọc Quỳnh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 25 – 31
Tóm tắt: Thực tiễn Việt Nam sau 30 năm đổi mới cho thấy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (FPFFS), đặc biệt, trong điều kiện đổi mới gắn với hội nhập quốc tế công tác này càng trở nên quan trọng. Công tác FPFFS thời gian qua đã có những thay đổi lớn: trang thiết bị ngày càng hiện đại, mức độ cháy, nổ ngày càng lớn, phạm vi ngày càng mở rộng, thiệt hại khó kiểm soát. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cháy, nổ thì việc phát triển đội ngũ trí thức khoa học – đội ngũ “đầu đàn” về FPFFS là vấn đề rất quan trọng. Bài viết bàn về phát triển đội ngũ trí thức khoa học FPFFS trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Trí thức khoa học; Phòng cháy; Chữa cháy; Cứu nạn; Cứu hộ; FPFFS
6. Đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức học tập của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội/ Kiều Văn Minh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 32 – 36
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã và đang phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng, loại hình tổ chức hoạt động và đã góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân trên địa bàn. Để có được một hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng được nhu cầu phát triển của Thành phố cả về số lượng, chất lượng và quy mô hoạt động cần có các biện pháp quản lý phù hợp. Bài viết này sẽ tập trung vào việc đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức học tập của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội với hy vọng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Trung tâm học tập cộng đồng; Đổi mới nội dung; Thành phố Hà Nội
7. Nhận diện các dấu hiệu tích cực về văn hóa nhà trường/ Hoàng Thị Ái Vân// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 37 – 40
Tóm tắt: Văn hóa trường học là một trong những khái niệm phức tạp và quan trọng trong giáo dục. Văn hóa nhà trường là toàn bộ các giá trị, niềm tin, truyền thống và thói quen có khả năng quy định hành vi của mỗi thành viên trong nhà trường, mang lại cho nhà trường đó một bản sắc riêng, ngày càng phong phú thêm và có thể thay đổi theo thời gian. Bài viết với mục đích đưa ra các dấu hiệu tích cực về văn hóa nhà trường, đây sẽ là cơ sở cho việc xây dựng văn hóa nhà trường.
Từ khóa: Trung tâm học tập cộng đồng; Đổi mới nội dung; Thành phố Hà Nội
8. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Tiểu học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh/ Bùi Thị Lan Phương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 41 – 47
Tóm tắt: Hiện nay, việc giáo dục kỹ năng sống ở các trường Tiểu học quận Đống Đa, Hà Nội còn nhiều hạn chế về quy mô và chất lượng. Vì vậy, việc xác định thực trạng giáo dục kỹ năng sống ở các trường tiểu học để tìm ra các giải pháp cho tăng cường giáo dục kỹ năng sống là cần thiết và cấp bawch. Bài báo đề xuất biện pháp, quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội thông qua hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Quản lý; Kỹ năng sống; Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
9. Thực trạng quản lý đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học cơ sở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định/ Phạm Ngọc Long, Phạm Văn Phát// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 48 – 54
Tóm tắt: Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực ở các môn học là vấn đề được quan tâm nghiên cứu. Bài báo tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh trung học cơ sở trên hai bình diện: quản lý đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Trên cơ sở lý luận đó, bài báo làm rõ thực trạng quản lý đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Từ khóa: Đánh giá năng lực; Kết quả học tập; Quản lý đánh giá
10. Thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An/ Nguyễn Thị Hoa// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 55 – 61
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi tại một số trường mầm non ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và chỉ ra một số ưu điểm và hạn chế của hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ 5 tuổi tại các nhà trường.
Từ khóa: Quản lý; Chăm sóc; Giáo dục; Trẻ em; Mầm non
11. Phát triển đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay/ Trần Thị Hồng Nhung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 62 – 66
Tóm tắt: Giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong nền giáo dục, đặc biệt là những giáo viên tham gia giảng dạy tại các trường mầm non tư thục. Vai trò của giáo viên không chỉ đứng trên bục giảng dạy, thực tế cho thấy, mặc dù giáo viên dành hầu hết thời gian trong ngày tại lớp học nhưng công tác giảng dạy chỉ là một phần cong việc của họ. Bài viết tìm hiểu thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ đó, đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tại nhà trường.
Từ khóa: Trường mầm non; Kỹ năng làm việc; Đào tạo giáo viên
12. Giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội/ Phạm Thị Lệ Hằng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 67 – 71
Tóm tắt: Trong những năm qua, giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục trung học cơ sở nói riêng đã có nhiều bước phát triển về quy mô và hình thức, ngành nghề đào tạo và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập trong dạy học vì chưa có những giải pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hữu hiệu. Chính vì vậy, bài báo này đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin; Trung học cơ sở; Hà Nội
13. Quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, Hà Nội/ Nguyễn Thị Vân Anh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 72 – 75
Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới giáo dục cơ bản và toàn diện nhằm phát triển năng lực học sinh, việc quản lý hoạt động giảng dạy tại trường trường trung học Lê Ngọc Hân cũng phải được đổi mới. Bài báo đề xuất các biện pháp quản hoạt động dạy và học cho sự phát triển năng lực học sinh tại trường trung học Lê Ngọc Hân, Hà Nội.
Từ khóa: Quản lý; Phát triển năng lực; Trường trung học cơ sở
14. Quản lý hoạt động đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Vũ Đức Cường// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 76 – 81
Tóm tắt: Quản lý đào tạo có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi nhà trường nói chung và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội nói riêng. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, xu thế hội nhập và kinh tế thị trường, chất lượng đào tạo quyết định đến thương hiệu và sự sống còn của mỗi nhà trường. Chất lượng đào tạo của nhà trường phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý đào tạo của nhà trường. Bài báo đưa ra các biện pháp quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý của hiệu trưởng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: Quản lý; Đào tạo; Trường Cao đẳng nghề
15. Tính tất yếu của sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực/ Nguyễn Đức Anh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 82 – 85
Tóm tắt: Trường đại học và doanh nghiệp là hai phạm trù nằm trong mối quan hệ biện chứng giữa “Phát triển giáo dục và đào tạo” và “Phát triển kinh tế - xã hội”. Sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều lợi ích của các doanh nghiệp lẫn các trường đại học. Về phía các trường đại học, việc hợp tác giúp nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, mang lại thương hiệu cho nhà trường. Để gắn kết với nhau, trường đại học và doanh nghiệp phải đảm bảo được trách nhiệm, nhu cầu và lợi ích của mình. Khi nhu cầu của hai bên được thỏa mãn thì sự hợp tác sẽ mang lại các lợi ích cho cả hai bên và lợi ích chung cho toàn xã hội. Do đó, việc hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là một tất yếu khách quan trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Phát triển giáo dục; Doanh nghiệp; Nguồn nhân lực
16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Hà Nội giai đoạn hiện nay/ Đỗ Thị Tuyết// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 86 – 90
Tóm tắt: Mục tiêu của ngành giáo dục là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đang được đẩy mạnh và nhân rộng trong toàn ngành hiện nay. Bài viết đề cập đến quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Quản lý; Công nghệ thông tin; Phương pháp dạy học
17. Quản lý hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) tại các cơ sở giáo dục đại học/ Phạm Đình Thắng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2017 .- Tr. 91 – 94
Tóm tắt: Công tác quản lý giáo dục trong các trường đại học hiện nay chưa đáp ứng với yêu cầu thực hiện, hệ thống thông tin quản lý giáo dục còn bộc lộ nhiều yếu kém; Cơ chế phối hợp trong quản lý nói chung và quản lý giáo dục chưa thực sự thống nhất đồng bộ, kém hiệu quả. Để khắc phục được thực trạng này, cần quản lý, xây dựng một hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) hiệu quả và phát triển năng lực để tạo ra nhu cầu cho việc sử dụng dữ liệu EMIS mạnh mẽ năng lực tổ chức ở các cơ sở giáo dục đại học phải được tăng cường, đặc biệt là khả năng của ngan sách tài chính của nhà nước cung cấp, việc lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và nghiên cứu chính sách, phân tích, và xây dựng chính sách.
Từ khóa: Quản lý; Hệ thống thông tin quản lý giáo dục; Cơ sở giáo dục đại học

Trung tâm Thông tin Thư viện