Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 5 năm 2017
5 tháng 2, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý giáo dục số 5 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Tự chủ đại học ở Việt Nam/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 1 – 7
Tóm tắt: Có một khoảng cách đáng lo ngại giữa quyền tự chủ trên văn bản với quyền tự chủ trên thực tế của giáo dục đại học ở nước ta. Đó là, do sự tồn tại dai dẳng của các rào cản về nhận thức, về thể chế, về cơ cấu và tài chính. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân sâu xa của các rào cản trên, bài viết đề xuất các giải pháp để quyền tự chủ đại học ở nước ta được thực hiện một cách thực chất.
Từ khóa: Tự chủ; Giáo dục đại học; Rào cản
2. Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 8 – 14
Tóm tắt: Yêu cầu của đổi mới giáo dục đòi hỏi người hiệu trưởng trường trung học phổ thông cần có những năng lực quản lý phù hợp để điều hành, quản trị các hoạt động của nhà trường. Nghiên cứu đề xuất chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông giúp cho các Hiệu trưởng phát triển năng lực quản lý để thích ứng với yêu cầu, điều kiện và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn.
Từ khóa: Hiệu trưởng; Trường trung học phổ thông; Năng lực quản lý; Chương trình bồi dưỡng
3. Biện pháp phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng dân cư ở thư viện tỉnh Bắc Ninh/ Ngô Thị Ngọc Luân// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 15 – 21
Tóm tắt: Phát triển văn hóa đọc ở cộng đồng dân cư là vấn đề thời sự xã hội, dduwwocj gia đình, nhà trường, xã hội rất mực quan tâm. Việc phát triển văn hóa đọc ở cộng đồng dân cư là vấn đề rất khó khăn và cấp thiết cần tìm biện pháp thích hợp. Bài viết đề cập đến thực trạng và biện pháp phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng dân cư ở thư viện tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Văn hóa đọc; Cộng đồng
4. Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy bài tập Vật lý cho sinh viên sư phạm bằng phương pháp dạy học vi mô/ Nguyễn Văn Tuấn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 22 – 27
Tóm tắt: Việc rèn luyện cho sinh viên có được các kỹ năng dạy bài tập nói chung trong quá trình dạy học là một nhiệm vụ quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm. Kỹ năng dạy bài tập Vật lý là một thành tố quan trọng trong cấu trúc năng lực dạy học của người giáo viên Vật lý ở trường phổ thông. Bài báo giới thiệu quy trình rèn luyện kỹ năng dạy bài tập Vật lý trong dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm bằng phương pháp dạy học vi mô.
Từ khóa: Bài tập Vật lý; Kỹ năng; Dạy học; Sinh viên
5. Quản lý dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên theo định hướng phát triển năng lực/ Nguyễn Thanh Giang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 28 – 36
Tóm tắt: Dạy học định hướng phát triển năng lực còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được bàn đến từ những năm 90 của thế kỷ XX và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Để dạy học định hướng phát triển năng lực môn Toán thực hiện tốt mục tiêu và chuẩn đầu ra thì điều quan trọng là quản lý có hiệu quả hoạt động này. Bài viết đề cập thực trạng và một số biện pháp quản lý dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên theo định hướng phát triển năng lực.
Từ khóa: Quản lý dạy học; Môn Toán; Chuyên Hưng Yên; Năng lực
6. Tổ chức học tập qua e-learning – Một hướng hỗ trợ đổi mới trong dạy học các môn Lý luận chính trị ở đại học/ Hà Diệu Linh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 37 – 41
Tóm tắt: Một trong những xu hướng góp phần đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào lĩnh vực dạy học, với sự hỗ trợ của hệ thống e-learning. E-learning giúp làm giảm chi phí, thời gian và công sức học tập, nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức, mang lại những thay đổi tích cực cho quá trình dạy học, phát huy tính tích cực chủ động của người học. Vì vậy, tổ chức học tập qua e-learning có vai trò cấp thiết cả mặt lý luận và thực tiễn trong việc đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học nói chung và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng.
Từ khóa: E-learning; Đổi mới dạy học; Lý luận chính trị
7. Triết lý giáo dục trong tục ngữ Việt Nam/ Nguyễn Thị Nhật Ánh// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 42 – 46
Tóm tắt: Tục ngữ Việt Nam chứa đựng nhiều yếu tố triết lý sâu sắc về nội dung và phương pháp học như: trong học tập cần linh hoạt sáng tạo, cần tích cực tự học, học phải đi đôi với hành… những yếu tố đóng một vai trò quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Bài viết tập trung làm rõ triết lý giáo dục trong tục ngữ Việt Nam.
Từ khóa: Triết lý giáo dục; Tục ngữ
8. Nghiên cứu việc sử dụng học liệu thực để phát triển kỹ năng nghe hiểu của sinh viên trường Đại học Thương Mại/ Nguyễn Thị Thùy Dương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 47 – 53
Tóm tắt: Nghe hiểu vẫn luôn được coi là kỹ năng khó nhất đối với người học ngôn ngữ. Theo Savignon (1990) đây được coi là kỹ năng mang tính “thụ động”, trong đó người nghe ở vị trí thụ động trong việc tiếp nhận ngôn ngữ từ người nói và cần tự tổng hợp để hiểu nội dung trao đổi trong quá trình giao tiếp. Nếu ngôn ngữ chuyển tải không quen thuộc với người nghe, họ có thể không hiểu hoặc hiểu sai nội dung cuộc trò chuyện. Xem xét việc học tập và giảng dạy ngoại ngữ trong hầu hết các trường đại học ở Việt Nam, đặc biệt là tại trường Đại học Thương Mại, nơi sách giáo khoa là tài liệu giảng dạy chính, việc sử dụng học liệu thực được hứa hẹn sẽ là một sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe.
Từ khóa: Kỹ năng nghe; Học liệu thực; Đại học Thương Mại
9. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung cấp nghề của thành phố Hà Nội/ Phí Thị Anh Vũ, Phạm Văn Tư// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 54 – 59
Tóm tắt: Bài viết này trình bày thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung cấp nghề của thành phố Hà Nội, kết quả này là cơ sở khoa học và thực tiễn để giúp cho cán bộ quản lý các trường trung cấp nghề đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung cấp nghề của thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Quản lý; Nghiệp vụ sư phạm; Giáo viên trung cấp nghề
10. Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị theo ngân hàng câu hỏi ở trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy/ Nguyễn Thị Hương Giang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 60 – 65
Tóm tắt: Trong thực tế, việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy hiện nay vẫn chưa hiệu quả, nhiều giảng viên vẫn đang sử dụng những phương pháp truyền thụ một chiều. Vì vậy, cần thiết nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị theo ngân hàng câu hỏi ở trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.
Từ khóa: Chất lượng dạy và học; Lý luận chính trị; Đại học Phòng cháy Chữa cháy
11. Quản lý đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội/ Nguyễn Thị Hương Giang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 66 – 71
Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Các biện pháp quản lý được xây dựng dựa trên những căn cứ khoa học và thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Ngọc Lâm.
Từ khóa: Giáo viên; Quản lý; Tiểu học
12. Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Xương, Thanh Hóa theo định hướng phát triển năng lực học sinh/ Nguyễn Ngọc Hồng// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 72 – 76
Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vấn đề dạy học phát triển năng lực học sinh, quản lý hoạt động dạy học theo hướng đổi mới và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Dạy học; Năng lực; Học sinh; Quản lý
13. Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Như Thanh, Thanh Hóa/ Hoàng Thanh Bình// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 77 – 82
Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vấn đề quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp và đề xuất các biện pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa theo định hướng đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Giáo dục hướng nghiệp; Quản lý
14. Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình ngoại ngữ bổ sung tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội/ Đỗ Thị Hồng Liên, Phạm Thị Tuyết Mai, Trần Thị Lan Hương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 5/2017 .- Tr. 83 – 90
Tóm tắt: Nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với chương trình ngoại ngữ bổ sung, nghiên cứu đã đề xuất mô hình giả thuyết trên cơ sở lý thuyết về sự hài lòng và các kết quả nghiên cứu liên quan trước đây. Với dữ liệu định lượng thu thập từ 216 sinh viên tham gia học trong chương trình, nghiên cứu đã thực hiện việc phân tích dữ liệu thông qua các phương pháp đánh giá thang đo và phân tích hồi quy đa biến. Kết quả phân tích chỉ ra 4 yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên, trong đó “Chương trình đào tạo” là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất, tiếp theo là “Năng lực phục vụ”, “Cơ sở vật chất” và “Đội ngũ giảng viên”. Kết quả này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả đào tạo.
Từ khóa: Mức độ hài lòng; Chương trình đào tạo; Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Thông tin Thư viện