Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2017
10 tháng 5, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Đường cong Laffer và lý thuyết về mối quan hệ giữa thuế suất với số thu ngân sách từ thuế của chính phủ/ Bùi Đường Nghiêu// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 8 – 10
Tóm tắt: Lý thuyết về mối quan hệ giữa thuế suất với số thu ngân sách từ thuế của chính phủ chỉ ra rằng, khi vượt qua ngưỡng thuế suất tối ưu thì các mức thuế suất thấp hơn mức hiện hành sẽ cho phép chính phủ có được số thu từ thuế nhiều hơn. Số thu từ thế của chính phủ sẽ bằng 0 nếu thuế suất bằng 0% hoặc 100% và trong khoảng từ 0% đến 100% sẽ có điểm mà tại đó chính phủ có thể đạt mức cực đại về số thu từ thuế, đó chính là mức thuế suất tối ưu.
Từ khóa: Đường cong Laffer; Lý thuyết về mối quan hệ; Thu ngân sách
2. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong đầu tư công ở Việt Nam/ Bùi Tiến Hanh/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 11 – 14
Tóm tắt: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong đầu tư công là vấn đề cấp thiết hiện nay ở Việt Nam. Đầu tư công giai đoạn 2011-2015 ở Việt Nam có nhiều bất cập về kỷ cương, kỷ luật tài chính như vi phạm kỷ luật tài khóa, phân bổ vốn đầu tư không đúng thứ tự ưu tiên và dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) lớn, vốn tạm ứng cho nhà thầu tồn đọng chậm thu hồi, chậm giải ngân và quyết toán dự án hoàn thành…Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong đầu tư công gồm phát huy quyền lực của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm và chế tài xử lý trách nhiệm thực hiện kỷ luật tài chính; đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ngành, kế hoạch tài chính – ngân sách, trong đó có kế hoạch đầu tư công; tăng cường giám sát và đánh giá, kiểm toán nhà nước và công khai, minh bạch trong đầu tư công.
Từ khóa: Đầu tư công; Kỷ luật tài chính; Kinh tế
3. Những điểm mới chủ yếu của Thông tư số 99/2016/TT-BTC về việc hoàn thuế giá trị gia tăng/ Nguyễn Thị Huyền Trang/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 15 – 17
Tóm tắt: Vào ngày 25/07/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 10315/BTC-TCT về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế. Vào ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế VAT. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích một số điểm mới của Thông tư này.
Từ khóa: Thông tư 99; Hoàn thuế GTGT; Luật số 106/2016/QH13
4. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại/ Nguyễn Diệu Linh/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 18 – 20
Tóm tắt: Một ngân hàng gặp rủi ro lớn sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống ngân hàng. Vì thế, rủi ro tín dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu không những đối với cán bộ ngân hàng mà còn là của toàn xã hội. Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong quá trình hoạt động, các ngân hàng thương mại đã và đang gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn đạt hiệu quả. Đặc biệt đối với kinh tế ngoài quốc doanh, hoạt động cho vay đối với loại hình này còn có nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng.
Từ khóa: Nợ xấu ngân hàng thương mại; Tăng trưởng tín dụng; Ngân hàng nhà nước
5. Nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước – Thực trạng và giải pháp/ Đỗ Đình Thu/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 21 – 23
Tóm tắt: Không còn “nóng” như vài năm trước nhưng giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản (XDCB) vẫn đang là bài toán khó, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách ngày càng chật hẹp so với nhu cầu đầu tư phát triển và cơ chế phân cấp còn quá nhiều bất cập như hiện nay.
Từ khóa: Nợ đọng; Xây dựng cơ bản; Ngân sách
6. Thực trạng và giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn Hà Nội/ Ngô Văn Hậu/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 24 – 26
Tóm tắt: Thông tin là một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức nói chung, của doanh nghiệp nói riêng. Trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt thì thông tin cần phải được tổ chức thành một hệ thống khoa học, giúp cho các nhà quản lý có thể khai thác thông tin một cách triệt để. Hệ thống thông tin kế toán là một hệ thống được tổ chức để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân phối thông tin trong lĩnh vực kinh tế, tài chính dựa vào công cụ máy tính và các thiết bị tin học đẻ cung cấp các thông tin cần thiết cho quá trình ra quyết định để quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp.
Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán; Doanh nghiệp xây lắp; Thông tin
7. Phân cấp quản lý ngân sách địa phương (NSĐP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình – Một số hạn chế và hướng hoàn thiện/ Nguyễn Tử Đức Thọ/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 27 – 30
Tóm tắt: Phân cấp quản lý NSĐP là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của NSĐP. Trong bài viết này, tác giả đánh giá khái quát về phân cấp quản lý NSĐP trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian 2011 – 2015, nêu ra một số hạn chế và hướng hoàn thiện. Tuy nhiên, bài viết mới chỉ nghiên cứu ở phạm vi phân cấp của Trung ương cho ngân sách tỉnh Ninh Bình, phân cấp của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình cho NS cấp tỉnh và NS huyện (lồng ghép cấp huyện và các xã).
Từ khóa: Ngân sách; Phân cấp thu chi; Ngân sách địa phương; phân cấp quản lý
8. Vấn đề thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư/ Thân Như Hà/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 31 – 34
Tóm tắt: Vai trò của đầu tư là rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế nhưng khi xét riêng từng dự án đầu tư ta lại thấy có dự án đạt được mục tiêu này nhưng không đạt được mục tiêu khác. Có những dự án lợi nhuận thu được không cao nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến những vấn đề khác như môi trường sinh thái hoặc tạo ra nhiều công ăn việc làm…Bên cạnh đó, chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ có thể hướng tới những mục tiêu khác nhau, ưu tiên phát triển ngành nào, tập trung vốn đầu tư cho những vùng trọng điểm nào. Do dó, khi xem xét thẩm định dự án đầu tư cán bộ tín dụng phải xem xét mục tiêu của dự án có phù hợp và đáp ứng những nhu cầu đặt ra của ngành, địa phương và của cả nước hay không, nó có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển trong dài hạn của mỗi doanh nghiệp hay không. Do đó, trước khi thực hiện đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện tốt hoạt động thẩm định, nhất là công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư nhằm thực sự lựa chọn được những dự án đầu tư hiệu quả, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp.
Từ khóa: Dự án đầu tư; Thẩm định dự án; Thẩm định tài chính dự án
9. Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên thị trường bất động sản Hà Nội/ Vương Minh Phương/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 35 – 37
Tóm tắt: Những quy định pháp lý trong Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản cùng Thông tư, Nghị định bổ sung, sửa đổi đã đem lại tác động rất tích cực như tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, tăng thu ngân sách Nhà nước…Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó các quy định này vẫn còn một số hạn chế cần phải được xem xét, sửa đổi để hoàn thiện hơn…
Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân; Thị trường bất động sản
10. Sử dụng các nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Hương/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 38 – 41
Tóm tắt: Sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả để thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước là rất quan trọng trong đó có Việt Nam. Đây là một lý do rất quan trọng cho việc tìm kiếm các giải pháp để sử dụng các nguồn lực tài chính cho thích ứng biến đổi khí hậu một cách hiệu quả hơn ở Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Nguồn lực tài chính; Các quỹ quốc tế; ODA; Ngân sách quốc gia
11. Thực trạng quản trị rủi ro tài chính các CTCP xây dựng niêm yết ở Việt Nam/ Lưu Hữu Đức/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 42 – 45
Tóm tắt: Hiệu quả kinh doanh của các CTCP xây dựng niêm yết có nhiều biến động trong giai đoạn 2009 -2015, giai đoạn kinh tế vĩ mô có nhiều sự biến động. Một trong những nguyên nhân làm hiệu quả kinh doanh của các CTCP xây dựng niêm yết biến động mạnh là hoạt động quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Các biến cố rủi ro như rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro biến động giá, rủi ro thanh khoản được nhiều doanh nghiệp nhận diện tuy nhiên hoạt động quản trị rủi ro tài chính còn nhiều hạn chế.
Từ khóa: CTCP xây dựng niêm yết; Quản trị rủi ro tài chính; Biến cố rủi ro
12. Đặc điểm kinh doanh xăng dầu ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu/ Ngô Thị Minh/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 46 – 49
Tóm tắt: Hoạt động kinh doanh xăng dầu và mục tiêu, định hướng phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có những đặc thù riêng, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc loại hình này. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích những đặc điểm chủ yếu cũng như mục tiêu, định hướng phát triển của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp có giải pháp phù hợp trong công tác quản trị vốn lưu động.
Từ khóa: Đặc điểm kinh doanh xăng dầu; Quản trị vốn lưu động; Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
13. Quản trị vốn kinh doanh và đánh giá hiệu quả quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Ngô Thị Kim Hòa/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 50 – 55
Tóm tắt: Mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quản trị vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán nói riêng là nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp sử dụng vốn kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Do đó, cần nghiên cứu phương pháp quản quản trị vốn kinh doanh và đánh giá hiệu quả quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp thuộc loại hình này như thế nào. Trong phạm vi bài viết, tác giả đi sâu nghiên cứu một số nội dung chủ yếu thuộc vấn đề này.
Từ khóa: Quản trị vốn kinh doanh; Vốn lưu động; Vốn cố định; Doanh nghiệp niêm yết
14. Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty thông qua ROE và ROA trên quan điểm của nhà đầu tư/ Ngô Thị Kim Hòa/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 56 – 58
Tóm tắt: Để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, ở góc độ là hiệu quả kinh tế tài chính, ROE là chỉ tiêu thường được các nhà đầu tư coi trọng nhất. Tuy nhiên, ROE có thể che giấu nhiều nguy cơ tiềm ẩn, trong khi ROA có thể giúp tránh sự biến dạng đó. Vậy, nhà đầu tư cần lưu ý điều gì khi sử dụng ROE? ROA có thể giúp khắc phục vấn đề này ra sao? Hai câu hỏi trên sẽ được giải quyết trong khuôn khổ bài viết này.
Từ khóa: ROE; ROA; Hiệu quả hoạt động
15. Giải pháp huy động vốn cho phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản/ Phí Thị Kim Thư/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 59 – 62
Tóm tắt: Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta cho mọi ngành nghề, lĩnh vực trong nền kinh tế. Quán triệt quan điểm này, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng “Chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn các công ty Than – Khoáng sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, theo đó cần phải có một lượng vốn nhất định để thực hiện chiến lược. Bài viết đề cập đến các giải pháp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có thể thực hiện nhằm huy động vốn thực hiện chiến lược PTBV Tập đoàn.
Từ khóa: Phát triển bền vững; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản; Huy động vốn
16. Tác động của môi trường kinh doanh đến hiệu quả hoạt động sau tái cơ cấu của các ngân hàng thương mại ở nước ta trong những năm gần đây/ Lê Thu Hương/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 63 – 65
Tóm tắt: Trong sự nghiệp đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của nước ta, các ngân hàng thương mại có một vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Phát triển tốt hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại không những góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế mà còn tạo ra sự ổn định về mặt xã hội và chính trị trong nước. Các ngân hàng thương mại giúp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập trong xã hội, tăng cường kỹ năng quản lý, đổi mới công nghệ, tăng nguồn tiết kiệm đầu tư của dân địa phương, làm cho nền kinh tế năng động và hiệu quả hơn.
Từ khóa: Tái cơ cấu ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Môi trường kinhh doanh
17. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam/ Cù Thu Thủy, Đặng Phương Mai, Trương Thị Anh Đào/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 66 – 69
Tóm tắt: Với số liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 29 doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam, bài viết sử dụng phần mềm Stata trong phân tích dữ liệu bảng để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các DN. Các kết luận rút ra từ bài nghiên cứu sẽ là những gợi ý hữu ích trong quá trình hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các DN ngành xây dựng ở Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình kinh tế lượng; Cơ cấu nguồn vốn; Doanh nghiệp niêm yết
18. Hỗ trợ tài chính theo chuỗi cung ứng trong sản xuất nông nghiệp – Thị trường tiềm năng cho các tổ chức tín dụng/ Phạm Công Cúc Hòa/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 70 – 72
Tóm tắt: Câu chuyện liên kết 4 nhà trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thời gian qua được nhiều người dân đặc biệt quan tâm. Mục tiêu chính của việc liên kết này là giúp cho thị trường phát triển hiệu quả, bền vững cho các bên tham gia. Tuy nhiên, không chỉ lĩnh vực xây dựng mà ngay như trong hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng cần phải có những chính sách liên kết. vấn đề xây dựng mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã được đạt ra từ lâu nhưng triển khai không mấy hiệu quả, vì nhiều trường hợp các bên thường tự ý phá bỏ thỏa thuận đã ký. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, nếu xây dựng chuỗi liên kết thì cần quan tâm đến những quy định hoặc hình thức liên kết ràng buộc chặt chẽ hơn về pháp lý, nhất là cam kết và thực hiện cam kết liên quan đến tài chính. Do đó, vai trò của các ngân hàng trong các chuỗi liên kết giữa ngân hàng, doanh nghiệp và người dân rất quan trọng.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng; Chuỗi liên kết; Chính sách tín dụng; Hỗ trợ tài chính
19. Phương pháp luận tiếp cận môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin/ Nguyễn Văn Sanh/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2017 .- Tr. 73 – 76
Tóm tắt: Môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời là kết quả hợp nhất của 3 khoa học: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong bài viết này, tác giả không bàn về tính hợp lý hay không hợp lý của sự hợp nhất; hợp nhất như thế nào để đảm bảo tính khoa học, mà tác giả chỉ bàn tới những nguyên tắc tiếp cận cơ bản cho phép nắm vững và chuyển tải nội dung giáo trình tới nười học một cách tối ưu.
Từ khóa: Chủ nghĩa Mác – Lênin; Nguyên lý; Nguyên tắc; Chỉnh thể; Bản chất; Khoa học

Trung tâm Thông tin Thư viện