Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2017
13 tháng 9, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành ngân hàng Việt Nam và cơ hội, thách thức đối với lĩnh vực thanh toán/ Bùi Quang Tiên// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 2 – 5
Tóm tắt: Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ IV (CMCN 4.0) – cuộc cách mạng mà trong đó các công nghệ thư thực tế ảo, Internet của vạn vật (Internet of Things), in 3D, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Cuộc cách mạng này là một xu thế lớn, có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, từng khu vực và toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng nói chung cũng như lĩnh vực thanh toán nói riêng tại Việt Nam đã và đang chứng kiến những tác động mạnh mẽ từ cuộc CMCN 4.0, cùng với đó sự ra đời của hàng loạt công nghệ mới ứng dụng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đã và đang đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho ngành ngân hàng, trong đó có hoạt động thanh toán tại Việt Nam.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Ngành Ngân hàng; Hoạt động thanh toán
2. Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận và rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam/ Hoàng Hải Yến, Vũ Thị Lệ Giang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 6 – 9
Tóm tắt: Song song với hoạt động thu lãi, các ngân hàng còn mở rộng sang các hoạt động ngoài lãi và xu hướng này đang ngày càng phổ biến. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, các nghiên cứu chủ yếu xem xét việc thay đổi cơ cấu thu nhập lãi, ngoài lãi sẽ ảnh hưởng ra sao đến lợi nhuận và rủi ro ngân hàng. Nghiên cứu của nhóm tác giả không phân tích riêng lẻ tác động của thay đổi cơ cấu thu nhập đến lợi nhuận, rủi ro hoặc cả hai mà tập trung vào sự đánh đổi lợi nhuận rủi ro. Nghiên cứu sẽ xác định khi tăng một đơn vị thu nhập ngoài lãi, ngân hàng phải đánh đổi một lượng lợi nhuận và rủi ra như thế nào?
Từ khóa: Thu nhập; Lợi nhuận; Rủi ro ngân hàng
3. Bàn về quy định hoạt động của các chương trình, dự án tài chính vi mô Việt Nam/ Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 10 – 13
Tóm tắt: Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành dự thảo Quyết định về hoạt động tài chính vi mô của chương trình, dự án thuộc quản lý của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính phủ. Dự thảo đã được Chính phủ lấy ý kiến công khai của Bộ, ngành, chính quyền địa phương và tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước. Nhưng những vấn đề đặt ra rất nhiều, có những nội dung để giải quyết táo gỡ đang vượt quá phạm vi giải quyết, thẩm quyền của Chính phủ. Bài viết nêu một số điểm chính trong nội dung Dự thảo quy định về hoạt động của các chương trình, dự án tài chính vi mô; Những vấn đề đặt ra, từ đó đưa ra những đề xuất và khuyến nghị.
Từ khóa: Chương trình; Dự án; Tài chính vi mô
4. Một số vấn đề pháp lý về đảm bảo bí mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng/ Nguyễn Thị Kim Thoa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 14 – 19
Tóm tắt: Đảm bảo bí mật thông tin khách hàng là một trong các vấn đề mang tính “sống còn” trong kế hoạch phát triển kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD). Trên thực tế, việc rò rỉ thông tin khách hàng đã khiến một số TCTD mất đi nhiều khách hàng tiềm năng, khách hàng trung thành mà họ đã phải mất một khoảng thời gian dài để xây dựng mối quan hệ ấy. Về phía khách hàng của các TCTD, việc rò rỉ thông tin sẽ khiến họ phải gánh chịu nhiều hệ lụy trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh của họ. tại Việt Nam, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và truyền thông, các TCTD cũng đã triển khai nhiều dịch vụ thanh toán mới phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển các dịch vụ đó là các hành vi khai thác thông tin cũng tinh vi hơn, việc xâm phạm bí mật thông tin của khách hàng trong hoạt động ngân hàng càng trở nên phổ biến hơn, vì vậy, việc đảm bảo bí mật những thông tin và dữ liệu của khách hàng là vô cùng cần thiết.
Từ khóa: Bí mật thông tin khách hàng; Tổ chức tín dụng; Hoạt động ngân hàng
5. Quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 20 – 24
Tóm tắt: Trước yêu cầu hội nhập, các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cần phải nâng cao năng lực tài chính, xây dựng lộ trình và cải thiện hệ số an toàn vốn, quản trị rủi ro toàn diện theo tiêu chuẩn Basel II. Theo đó quản trị tốt rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi NHTM. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng gồm 4 loại chủ yếu sau: Rủi ro tín dụng; Rủi ro thanh khoản; Rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Trong đó rủi ro hoạt động không chỉ làm suy giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu của mỗi ngân hàng. Vì vậy, quản trị rủi ro hoạt động một cách hiệu quả đang là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với các NHTM tại Việt Nam. Từ nghiên cứu khái quát quản trị rủi ro hoạt động và thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại một số NHTM được thí điểm áp dụng phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động tại các NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị rủi ro hoạt động; Ngân hàng thương mại
6. Nhận thức của người nông dân nông thôn Việt Nam về tín dụng chính thức/ Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thanh Nhàn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 25 – 30
Tóm tắt: Dựa trên số liệu có được từ cuộc khảo sát 1.200 hộ gia đình thuộc 8 tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Nam, Đắc Lắc, Cần Thơ và Đồng Nai, bài nghiên cứu sẽ đánh giá mức độ nhận thức của người dân nông thôn về nguồn tín dụng chính thức tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người dân có nhận thức ngày càng cao về nguồn tín dụng ngân hàng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những yếu tố làm suy giảm mức độ nhận thức của người dân về tín dụng, đó là mức thu nhập thấp, công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính thức của chính quyền, ngân hàng còn hạn chế, sự nhận thức chưa đầy đủ về tín dụng phi chính thức (hay còn gọi là tín dụng đen). Bài viết này sẽ đánh giá những thuận lợi và khó khắn trong việc thay đổi nhận thức và đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường nhận thức của người dân về tín dụng chính thức.
Từ khóa: Tín dụng đen; Tín dụng chính thức; Nhận thức của người dân về tín dụng
7. Khuôn khổ an toàn vĩ mô của Trung Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Vũ Phương, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thu Hường// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 45 – 54
Tóm tắt: Trung Quốc là quốc gia có khá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam với tổng tài sản của khu vực ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống tài chính. Công tác giám sát rủi ro hệ thống tài chính được phân bố rải rác tại các cơ quan, tổ chức chuyên ngành như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), Cơ quan giám sát ngân hàng (CBRC), Cơ quan giám sát chứng khoán (CSRC), Cơ quan giám sát bảo hiểm (CIRC). PBOC bắt đầu xây dựng Báo cáo ổn định tài chính từ năm 2005. CBRC xây dựng các văn bản hướng dẫn hệ thống cảnh báo sớm rủi ro hệ thống năm 2007. Bài viết “Khuôn khổ an toàn vĩ mô của Trung Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam” gồm ba phần, đi sâu tìm hiểu: (I) Nguồn gốc hình thành rủi ro hệ thống tại Trung Quốc; (II) Tình hình triển khai thực hiện khuôn khổ an toàn vĩ mô tại trung Quốc; (III) Rút ra một số gợi ý cho Việt Nam trong quá trình thiết lập và thực hiện khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô.
Từ khóa: Rủi ro hệ thống; Thị trường tiền tệ tài chính; Chính sách an toàn vĩ mô
8. Kinh nghiệm xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi của Philippines và một số khuyến nghị chính sách/ Phương Mai// Tạp chí Ngân hàng .- Số 8/2017 .- Tr. 55 – 56
Tóm tắt: Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Philippines (PDIC) là một trong số các tổ chức được đánh giá cao trong việc bảo đảm tính tuân thủ Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế (IAID). Cùng với những thành tựu trong việc xử lý ngân hàng, chi trả BHTG và những cải thiện đối với hệ thống BHTG, PDIC đã từng được trao giải thưởng Tổ chức BHTG của năm 2013; trong đó phải kể đến nguyên tắc về hạn mức BHTG đã được PDIC tuân thủ đầy đủ, góp phần vào thực hiện mục tiêu chính sách công của quốc gia này. Đây là một kinh nghiệm quý báu để các tổ chức BHTG trong khu vực và trên thế giới tham khảo khi triển khai chính sách BHTG.
Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Hạn mức bảo hiểm tiền gửi; Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Philippines

Trung tâm Thông tin Thư viện