Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 3 và 4 năm 2018
10 tháng 8, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 3 và 4 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Kinh tế vĩ mô 2017 – 2018: Ấn tượng và niềm tin/ Cấn Văn Lực// Tạp chí Ngân hàng .- Số 3+4/2018 .- Tr. 11 – 14
Tóm tắt: Đà khởi sắc của kinh tế thế giới và sự cải thiện mạnh mẽ về thể chế và môi trường kinh doanh, Chính phủ kiến tạo, hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp là những nền tảng thiết yếu tạo nên kết quả ấn tượng của kinh tế vĩ mô năm 2017. Và quan trọng hơn, niềm tin và sự hứng khởi đang lan tỏa trong người dân, daonh nghiệp, tế bào của nền kinh tế, mở ra kỳ vọng về một năm 2018 chất lượng và bền vững hơn. Sự năng động trong hội nhập kinh tế đưa Việt Nam vươn cao trên trường quốc tế, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của dòng thương mại đầu tư du lịch quốc tế. Bài viết tập trung đánh giá một số điểm nhấn ấn tượng của bức tranh kinh tế vĩ mô 2017, nhận diện những khó khăn, thách thức và dự báo năm 2018.
Từ khóa: Kinh tế vĩ mô; Kinh tế Việt Nam
2. Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu ngân hàng trong hai năm qua, kết quả thực hiện tại Vietcombank và một số đề xuất/ Nghiêm Xuân Thành// Tạp chí Ngân hàng .- Số 3+4/2018 .- Tr. 23 – 28
Tóm tắt: Bài viết đánh giá chung kết quả thực hiện cơ cấu lại và xử lý nợ xấu ngành ngân hàng trong hai năm vừa qua; Kết quả cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietcombank trong hai năm qua; và một số đề xuất, kiến nghị.
Từ khóa: Xử lý nợ xấu; Tổ chức tín dụng; Ngân hàng; Vietcombank
3. Những cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp trong hoạt động ngân hàng năm 2018/ Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh Trí// Tạp chí Ngân hàng .- Số 3+4/2018 .- Tr. 36 – 42
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu những cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp trong hoạt động ngân hàng năm 2018.
Từ khóa: Hoạt động ngân hàng; Tổ chức tín dụng
4. Tiềm năng và thách thức trong phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và khuyến nghị chính sách/ Nguyễn Thị Hiền, Phạm Hà Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 3+4/2018 .- Tr. 68 – 70
Tóm tắt: Sự phát triển bùng nổ công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội cũng như thói quen và hành vi của con người. Ngành dịch vụ tài chính – ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Số hóa đã làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc ngành dịch vụ tài chính. Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, quá trình chuyển đổi ngân hàng số là xu hướng chủ đạo hiện nay đối với các ngân hàng bán lẻ, giúp ngân hàng đa dạng và tối ưu các dịch vụ, giảm chi phí, tăng khả năng kiểm soát và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Từ khóa: Công nghệ số; Dịch vụ tài chính; Ngân hàng số
5. Chu kỳ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Vũ Phương,Nguyễn Thị Thanh Bình, …// Tạp chí Ngân hàng .- Số 3+4/2018 .- Tr. 132 – 137
Tóm tắt: Chu kỳ tài chính được các tổ chức tài chính quốc tế và các quốc gia đặc biệt quan tâm do tác động lớn đến hệ thống tài chính và nền kinh tế trong nước và khu vực cũng như lan truyền đến tài chính quốc tế và ngược lại. Do vậy, nghiên cứu và nắm bắt được xu hướng của chu kỳ tài chính sẽ giúp các nhà hoạch định và điều hành đưa ra những chính sách phù hợp trong từng thời kỳ nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính để có thể phát triển bền vững. Bài viết giới thiệu tổng quan về chu kỳ tài chính; kinh nghiệm quốc tế về phương pháp xây dựng chu kỳ tài chính; và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam.
Từ khóa: Chu kỳ tài chính; Hệ thống tài chính; Kinh nghiệm quốc tế
6. Mô hình năng lực kiểm toán nội bộ IA-CM cho khu vực công tại Ngân hàng Trung ương các nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam/ Lê Quốc Nghị, Trần Thị Ngọc Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 3+4/2018 .- Tr. 138 – 141
Tóm tắt: Thực hiện chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng của Kiểm toán nội, bộ (KTNB), những năm gần đây, với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động KTNB đã có những bước chuyển biến đáng kể. Bên cạnh việc triển khai thực hiện kiểm toán tuân thủ truyền thống, kiểm toán theo chuyên đề, ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm toán, KTNB đã từng bước nghiên cứu về quản trị rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của NHNN và hướng tới thực hiện KTNB trên cơ sở rủi ro cũng như chuẩn hóa hoạt động thông qua việc tiếp cận các mô hình theo chuẩn mực KTNB quốc tế. Một trong những mô hình đang được KTNB NHNN nghiên cứu để đánh giá và xác định mức độ hoàn thiện của KTNB nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng trong giai đoạn hiện nay là mô hình năng lực KTNB IA-CM cho khu vực công của Viện Kiểm toán viên nội bộ. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề cập đến một số nội dung chủ yếu sau: (1) KTNB và mô hình năng lực IA-CM; (2) KTNB Ngân hàng Trung ương (NHTW); (3) Mô hình năng lực IA-CM tại NHTW các nước Đông Nam Á; (4) Những bài học giúp nâng cao chất lượng KTNB tại NHNN Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ; Mô hình năng lực; IA-CM; Ngân hàng Nhà nước

Trung tâm Thông tin Thư viện