Thư mục tài liệu: Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
15 tháng 11, 2018 bởi
Thư mục tài liệu: Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Trần Hữu Trung


Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin gửi tới Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Danh mục Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 được đưa vào phục vụ tại Phòng Đọc – Thư viện và Thư viện số Dspace, địa chỉ: lib.hpu.edu.vn. Trân trọng kính mời Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên tham khảo.
Ngành Kế toán kiểm toán
1.    Nguyễn Thị Thúy Hoa. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH sản xuất thương mại trang trí nội thất Hồng Quân/ Nguyễn Thị Thúy Hoa; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 75 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH sản xuất thương mại trang trí nội thất Hồng Quân
2.   Bùi Thị Thu Hiền. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân du lịch Vịnh Xanh/ Bùi Thị Thu Hiền; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Chi phi, Doanh nghiệp tư nhân du lịch Vịnh Xanh
3.   Đàm Thị Hiên. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt/ Đàm Thị Hiên; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Chi phi, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt
4.   Vũ Thị Việt Hà. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tuấn Châu/ Vũ Thị Việt Hà; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 89 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Tuấn Châu
5.   Bùi Thị Duyên. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng Anh Đức/ Bùi Thị Duyên; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng .- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 80 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng Anh Đức
6.   Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và kho vận ngoại thương Hải Hà/ Nguyễn Thị Tuyết Nhung; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 94 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và kho vận ngoại thương Hải Hà
7.   Nguyễn Tuyết Nga. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Mega/ Nguyễn Tuyết Nga; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Mega
8.   Trần Đức Mạnh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải/ Trần Đức Mạnh; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 98 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải
9.   Hoàng Thị Lý. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hải Ngọc/ Hoàng Thị Lý; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Hải Ngọc
10.Nguyễn Thu Hương. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Vinh Phát/ Nguyễn Thu Hương; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Vinh Phát
11.Nguyễn Thị Hoài. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và hợp tác Phúc Linh/ Nguyễn Thị Hoài; Phạm Thị Mai Quyên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 100 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH xây dựng và hợp tác Phúc Linh
12.Nguyễn Hồng Hạnh. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Thương mại Quang Doanh/ Nguyễn Hồng Hạnh; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 87 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Thương mại Quang Doanh
13.Vũ Hồng Hạnh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thương mại và vận tải Phúc Sơn/ Vũ Hồng Hạnh; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty CP thương mại và vận tải Phúc Sơn
14.Nguyễn Thị Hằng. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái/ Nguyễn Thị Hằng; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 80 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái
15.Vũ Thị Bích Diệp. Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long thực hiện/ Vũ Thị Bích Diệp; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 95 tr.
Từ khoá: kiểm toán, Báo cáo tài chính, Kế toán kiểm toán, Kiểm toán vốn bằng tiền, Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long
16.Nguyễn Ngọc Dương. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ Mới/ Nguyễn Ngọc Dương; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 95 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới
17.Nguyễn Thị Thanh Huyền. Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86/ Nguyễn Thị Thanh Huyền; Phạm Thị Mai Quyên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 95 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH MTV 86
18.Đinh Thị Mỹ Linh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng/ Đinh Thị Mỹ Linh; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 94 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng
19.Bùi Thị Mỹ Linh. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh/ Bùi Thị Mỹ Linh; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 70 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh
20.Bùi Thúy Loan. Hoàn thiện doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến/ Bùi Thúy Loan; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 89 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Chi phi, Công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến
21.Hoàng Thị Ngọc. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Mercury Việt Nam/ Hoàng Thị Ngọc; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Tiếp Vận Mercury Việt Nam
22.Bùi Thị Phương. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại Công ty TNHH vận tải dịch vụ và thương mại Quang Doanh/ Bùi Thị Phương; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 97 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH vận tải dịch vụ và thương mại Quang Doanh
23.Đỗ Kim Phượng. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM và DV Hoàng Linh/ Đỗ Kim Phượng; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 77 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH TM và DV Hoàng Linh
24.Lê Thị Hồng Vân. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hùng Thắng/ Lê Thị Hồng Vân; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 79 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hùng Thắng
25.Nguyễn Thị Kim Thoa. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng Anh Đức/ Nguyễn Thị Kim Thoa; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 100 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH sản xuất thương mại nội thất trường học và văn phòng Anh Đức
26.Nguyễn Thị Thanh Thúy. Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải – Xí Nghiệp 7/ Nguyễn Thị Thanh Thúy; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 77 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Công ty TNHH MTV Duyên Hải – Xí Nghiệp 7
27.Nguyễn Thị Thảo. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cyan Hà Nội/ Nguyễn Thị Thảo; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 92 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Cyan Hà Nội
28.Nguyễn Công Mạnh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát/ Nguyễn Công Mạnh; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 102 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Phát
29.Phạm Thị Thương. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần 19-9/ Phạm Thị Thương; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.-72 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần 19-9
30.Khổng Thị Thu. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú/ Khổng Thị Thu; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 88 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú, Kết quả kinh doanh
31.Đỗ Thị Phương Thảo. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Huy/ Đỗ Thị Phương Thảo; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 83 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Việt Huy
32.Nguyễn Thị Phương Thúy. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH giao nhận vận tải Đức Toàn Phát/ Nguyễn Thị Phương Thúy; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 92 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH giao nhận vận tải Đức Toàn Phát
33.Phạm Ngọc Tuấn. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH giao nhận quốc tế V.M.T.C/ Phạm Ngọc Tuấn; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH giao nhận quốc tế V.M.T.C
34.Cao Mai Tú Anh. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn/ Cao Mai Tú Anh; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.-71 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
35.Bùi Thị Bích Huệ. Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ Phần Cảng Nam Hải/ Bùi Thị Bích Huệ; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 95 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty cổ phần cảng Nam Hải
36.Vũ Thị Lan Hương. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại Công ty cổ phần 19-9/ Vũ Thị Lan Hương; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 74 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty Cổ phần 19-9
37.Đỗ Thị Mỹ Liên. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Trung Trang/ Đỗ Thị Mỹ Liên; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 78 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH Trung Trang
38.Tống Khánh Linh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Trang/ Tống Khánh Linh; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 72 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty TNHH Hiền Trang
39.Phan Thị Nga. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đại Lợi/ Phan Thị Nga; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Công ty cổ phần Đại Lợi
40.Vũ Thị Nụ. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH An Vũ Khang/ Vũ Thị Nụ; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 75 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH An Vũ Khang
41.Đào Diệu Oanh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thế Sơn/ Đào Diệu Oanh; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 92 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Kết quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Thế Sơn
42.Đỗ Thị Bích Phượng. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại VIC/ Đỗ Thị Bích Phượng; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 89 tr.
Từ khoá: Công ty TNHH thương mại VIC, Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán
43.Đỗ Thị Quỳnh. Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái/ Đỗ Thị Quỳnh; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 71 tr.
Từ khoá: Kế toán, Tiền lương, Kế toán kiểm toán, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái
44.Nguyễn Thị Thu. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến/ Nguyễn Thị Thu; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 75 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH thương mại Hoàng Hiến
45.Lê Gia Trung. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH vận tải Duyên Hải/ Lê Gia Trung; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 81 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty TNHH vận tải Duyên Hải
46.Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần giám định và logistic VIETTEC/ Nguyễn Thị Quỳnh Anh; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 94 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Chi phí, Kế toán kiểm toán, Công ty Cổ phần Giám định và Logistic VIETTEC, Kết quả kinh doanh
Ngành Quản trị doanh nghiệp
1.   Đào Hải An. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ/ Đào Hải An; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 64 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ
2.   Mạc Như Quỳnh. Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty CP XNK giao thông đường bộ Bắc Trung Nam - Thực trạng và giải pháp/ Mạc Như Quỳnh; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 107 tr.
Từ khoá: Nhập khẩu, Quản trị doanh nghiệp, Nhựa đường, Công ty CP XNK giao thông đường bộ Bắc Trung Nam
3.   Bùi Thị Hải Yến. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải/ Bùi Thị Hải Yến; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 60 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Lao động gián tiếp, Công ty cổ phần cảng Nam Hải, Phương pháp tính lương
4.   Nguyễn Hải Khôi. Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tại Công ty TNHH Anpha/ Nguyễn Hải Khôi; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 54 tr.
Từ khoá: Marketing, Thị Trường, Quản trị doanh nghiệp, Công ty TNHH Anpha
5.   Trần Tùng Linh. Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải/ Trần Tùng Linh; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 70 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Quản trị chất lượng, Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải
6.   Phạm Văn Đức. Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại Duy Tùng/ Phạm Văn Đức; Phan Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 70 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty TNHH thương mại Duy Tùng
7.   Phạm Hải Yến. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công Ty TNHH Thương Mại Xếp Dỡ DVVT Hải Long/ Phạm Hải Yến; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 54 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công Ty TNHH Thương Mại Xếp Dỡ DVVT Hải Long
8.   Nguyễn Thanh Hải. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Binmax/ Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Đoan Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 66 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Binmax
9.   Nguyễn Đức Duy. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại Duy Tùng/ Nguyễn Đức Duy; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 73 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty TNHH thương mại Duy Tùng
10.Hoàng Gia Minh. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả marketing tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải/ Hoàng Gia Minh; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 55 tr.
Từ khoá: Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần cảng Nam Hải
Ngành Tài chính ngân hàng
1.   Lê Quang Dũng. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn/ Lê Quang Dũng; Cao Thị Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 86 tr.
Từ khoá: Vốn kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn
2.   Lê Thị Kiều Anh. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị vốn lưu động tại Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD 1/ Lê Thị Kiều Anh; Cao Thị Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.-71 tr.
Từ khoá: Tài chính ngân hàng, Quản trị vốn lưu động, Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước
3.   Ngô Đức Lộc. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng/ Ngô Đức Lộc; Nguyễn Thị Diệp , ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 54 tr.
Từ khoá: Tín dụng, Tài chính ngân hàng, Hộ nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội Quận Hồng Bàng
Ngành Marketing
1.   Phạm Thị Hương. Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường tại Trung tâm kinh doanh VNPT – Vinaphone Hải Phòng/ Phạm Thị Hương; Nguyễn Thị Diệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 79 tr.
Từ khoá: Marketing, Thị Trường, Trung tâm kinh doanh VNPT – Vinaphone Hải Phòng
2.   Nguyễn Thị Ngọc. Hoàn thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng/ Nguyễn Thị Ngọc; Nguyễn Thị Tình, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 62 tr.
Từ khoá: Marketing, Tiêu thụ sản phẩm, Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Phượng, Quy trình bán hàng
3.   Vũ Thị Hồng Ngọc. Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Phượng/ Vũ Thị Hồng Ngọc; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 62 tr.
Từ khoá: Marketing, Thị Trường, Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Phượng
4.   Lê Thị Hiền. Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng/ Lê Thị Hiền; Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 64 tr.
Từ khoá: Marketing, Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Phượng, Phân phối sản phẩm
5.   Lê Minh Trường. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải/ Lê Minh Trường; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 71 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải
6.  Trịnh Ngọc Ánh. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hanmiflexible Vina/ Trịnh Ngọc Ánh; Phan Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 52 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Quản lý nhân sự, Sử dụng nhân lực, Công ty TNHH Hanmiflexible Vina
7.   Vũ Thị Hương. Một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng/ Vũ Thị Hương; Nguyễn Đoan Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 78 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Tiêu thụ sản phẩm, Công ty TNHH thương mại Duy Tùng
Ngành Ngoại ngữ
1.   Nguyễn Thị Minh Thịnh. A cross culture study on greeting ways of Vietnam and American people/ Nguyễn Thị Minh Thịnh; Nguyễn Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 51 tr.
Từ khoá: Ngoại ngữ, American people, Cross culture study, Greeting ways, Vietnam people
2.   Trần Thị Liên. The effect of non-verbal communication on interpersonal communications/ Trần Thị Liên; Phạm Thị Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 55 tr.
Từ khoá: Ngoại ngữ, Non-verbal communication, Interpersonal communications
3.  Phạm Thị Phương Anh. A study on common errors in sentence construction by secondary schoolers in Haiphong city/ Phạm Thị Phương Anh; Khổng Thị Hông Lê, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 43 tr.
Từ khoá: Ngoại ngữ, Common errors, Sentence construction, Secondary schoolers
4.  Ngô Văn Tú. Difficulties facing first-year English majors in English speaking skill at Haiphong Private University/ Ngô Văn Tú; Nguyễn Thị Quỳnh Chi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 34 tr.
Từ khoá: English, Ngoại ngữ, Haiphong private university, English speaking skill
5.   Lê Thị Thanh Dương. A study on translation of English terms relating to hotel management into Vietnamese/ Lê Thị Thanh Dương; Nguyễn Thị Quỳnh Chi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 39 tr.
Từ khoá: Translation, Ngoại ngữ, Hotel management, English terms
6.   Trần Thị Ngọc. A study on specialized terminology translation for footwear manufacturing industry/ Trần Thị Ngọc; Đào Thị Lan Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 60 tr.
Từ khoá: Translation, Ngoại ngữ, Footwear manufacturing industry
7.   Phạm Mỹ Dung. A study on common methods to translate Marketing terms from English to Vietnamese/ Phạm Mỹ Dung; Nguyễn Hữu Hoàng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 45 tr.
Từ khoá: Translation, Ngoại ngữ, Marketing terms
Ngành Văn hóa du lịch
1.   Vũ Thị Thơ. Khai thác hiệu quả loại hình du lịch văn hóa tại di sản văn hóa Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội/ Vũ Thị Thơ; Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 61 tr.
Từ khoá: Di sản văn hoá, Văn hóa du lịch, Du lịch văn hóa, Hoàng Thành Thăng Long
2.   Trần Vinh Tiến. Phát triển du lịch sinh thái tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững/ Trần Vinh Tiến; Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 64 tr.
Từ khoá: Du lịch sinh thái, Văn hóa du lịch, Đảo Cô Tô
3.   Trần Thị Thúy. Phân tích hình ảnh điểm đến du lịch thành phố Hải Phòng/ Trần Thị Thúy; Lê Thành Công, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 83 tr.
Từ khoá: Du lịch, Văn hóa du lịch, Thành phố Hải Phòng
4.   Phạm Thị Phương. Khai thác Lễ hội hoa Tam giác mạch ở Hà Giang phục vụ phát triển du lịch/ Phạm Thị Phương; Phạm Thị Hoàng Điệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 79 tr.
Từ khoá: Du lịch, Hà Giang, Văn hóa du lịch, Lễ hội hoa Tam giác mạch
5.   Đào Xuân Linh. Tìm hiểu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở huyện Kiến Thụy - Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch/ Đào Xuân Linh; Phạm Thị Hoàng Điệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 68 tr.
Từ khoá: Du lịch, Văn hóa du lịch, Lễ hội truyền thống, Huyện Kiến Thụy
6.   Bùi Thị Ngọc Anh. Tìm hiểu và khai thác văn hóa Then của người Tày tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch/ Bùi Thị Ngọc Anh; Vũ Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 88 tr.
Từ khoá: Du lịch, Văn hóa du lịch, Người Tày, Văn hóa Then, Huyện Bình Liêu
7.   Nguyễn Tuấn Anh. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng/ Nguyễn Tuấn Anh; Lê Thành Công, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 61 tr.
Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh, Văn hóa du lịch, Công ty du lịch Vietravel
8.   Đặng Thị Mỹ Hương. Thực trạng và giải pháp đối với công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng Plaza/ Đặng Thị Mỹ Hương; Vũ Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 75 tr.
Từ khoá: Văn hóa du lịch, Quản trị nhân lực, Khách sạn Hải Đăng Plaza
Ngành Kỹ thuật môi trường
1.   Phạm Thị Thanh Hương. Nghiên cứu tách dầu (dầu gia công kim loại) khỏi bề mặt kim loại/ Phạm Thị Thanh Hương; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 40 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Bề mặt kim loại, Tách dầu, Dầu gia công kim loại
2.   Nguyễn Thị Quỳnh. Đánh giá hiện trạng môi trường Công ty Ô tô Chiến Thắng/ Nguyễn Thị Quỳnh; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 53 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, môi trường, Công ty ô tô Chiến Thắng
3.   Nguyễn Thị Trà. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An/ Nguyễn Thị Trà; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 71 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Quản lý chất thải rắn, Thành phố Vinh
4.   Lưu Thị Thơm. Nghiên cứu một số tác động chính của hoạt động sản xuất xốp EPS đến môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu/ Lưu Thị Thơm; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 52 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, môi trường, Xốp EPS
5.   Đỗ Thành Dương. Nghiên cứu chế độ thủy động để tách dầu khỏi bề mặt kim loại/ Đỗ Thành Dương; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 50 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Chế độ thủy động, Tách dầu khỏi bề mặt kim loại
6.   Nguyễn Thị Trang. Khảo sát sơ bộ khả năng hấp thụ Cr, Ni của cây rau cải/ Nguyễn Thị Trang; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 49 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Ô nhiễm kim loại nặng, Cây rau cải
7.   Trần Thị Út Thảo. Bước đầu khảo sát khả năng tích lũy Mn, Cu của rau cải/ Trần Thị Út Thảo; Nguyễn Thị Kim Dung, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 42 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Cây rau cải, Ô nhiễm chất thải công nghiệp
8.   Lưu Thị Ánh. Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lí nước thải/ Lưu Thị Ánh; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 40 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Than hoạt tính, Vỏ trấu, Xử lí nước thải
9.   Nguyễn Văn Việt. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt kênh thoát nước Tây Nam thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Văn Việt; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 47 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Môi trường nước, Kênh thoát nước
10.Nguyễn Thị Minh Hiền. Khảo sát và đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại KCN Đình Vũ/ Nguyễn Thị Minh Hiền; Nguyễn Thị Tươi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 57 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Khu công nghiệp Đình Vũ
11.Lê Đức Việt. Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) và phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh/ Lê Đức Việt; Nguyễn Thị Tươi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 41 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Huyện Hoành Bồ, Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất
12.Nguyễn Hà Chi. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia, công suất 500m3/ngày đêm/ Nguyễn Hà Chi; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 61 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Nhà máy sản xuất bia
Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
1.   Nguyễn Thành Đạt. Khu B Trường Đào tạo nghề - tỉnh Gia Lai/ Nguyễn Thành Đạt; Ngô Đức Dũng, ThS., Tạ Văn Phấn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 209 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trường đào tạo nghề, Tỉnh Gia Lai
2.   Nguyễn Hữu Phương. Trường THPT số 1 Lào Cai/ Nguyễn Hữu Phương; Ngô Đức Dũng, ThS., Tạ Văn Phấn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 228 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trường học, Trường THPT
3.   Đỗ Văn Mười. Trung tâm thương mại An Binh, Dĩ An, Bình Dương/ Đỗ Văn Mười; Trần Dũng, ThS., Tạ Văn Phấn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 293 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng trung tâm thương mại, Trung tâm thương mại
4.   Trần Nam Anh. Trường THPT Lý Thường Kiết - Hà Nội/ Trần Nam Anh; Trần Dũng, ThS., Tạ Văn Phấn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 147 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trường học, Trường THPT
5.   Nguyễn Văn Đoàn. Nhà điều trị Bệnh viện đa khoa Kim Thành - Hải Dương/ Nguyễn Văn Đoàn; Ngô Đức Dũng, ThS., Tạ Văn Phấn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 252 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Bệnh viện đa khoa, Xây dựng bệnh viện
Ngành Kiến trúc
1.   Phạm Văn Ngọc. Bảo tàng văn hóa dân tộc Tây Bắc/ Phạm Văn Ngọc; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 11 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Bảo tàng, Dân tộc Tây Bắc
2.   Tống Sỹ Tuấn Nguyên. Thư viện cộng đồng/ Tống Sỹ Tuấn Nguyên; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 12 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thiết kế thư viện, Thư viện cộng đồng
3.   Nguyễn Quang Quang. Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê/ Nguyễn Quang Quang; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 32 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trung tâm thương mại, Thiết kế trung tâm thương mại
4.   Nguyễn Hải Đăng. Trung tâm trưng bày và thiết kế nghệ thuật thủy sản/ Nguyễn Hải Đăng; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 16 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trung tâm trưng bày, Nghệ thuật thủy sản, Thủy sinh
5.   Phạm Ngọc Thanh. Bảo tàng sinh vật biển/ Phạm Ngọc Thanh; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 14 tr
Từ khoá: kiến trúc, Bảo tàng, Sinh vật biển
6.   Dương Đức Thắng. Bệnh viện nội tiết Hải Phòng/ Dương Đức Thắng; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 11 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thiết kế bệnh viện, Bệnh viện nội tiết
7.   Lưu Trung Kiên. Bảo tàng Hàng hải Việt Nam/ Lưu Trung Kiên; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 25 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thiết kế bảo tàng, Bảo tàng Hàng hải
8.   Đỗ Văn Thịnh. Quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng Cát Cò 3 - Cát Bà/ Đỗ Văn Thịnh; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 7 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Cát Bà, Khu du lịch, Cát Cò
9.   Vũ Đức Hưng. Khách sạn 4 sao Starfish hotel/ Vũ Đức Hưng; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 10 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khách sạn, Starfish hotel
10.Nguyễn Đức Định. Thư viện Tổng hợp Hải Phòng/ Nguyễn Đức Định; Chu Thị Phương Thảo, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 22 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thư viện tổng hợp, Thiết kế thư viện
Ngành Công nghệ thông tin
1.   Lê Minh Quang. Xây dựng website quản lý trả chứng chỉ ICDL/ Lê Minh Quang; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 37 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Quản lý, Xây dựng website, Chứng chỉ ICDL
2.   Đoàn Hoàng Hải. Xây dựng ứng dụng Android nghe nhạc offline/ Đoàn Hoàng Hải; Phùng Anh Tuấn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 68 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Ứng dụng Android, Nnghe nhạc offline
3.   Mai Minh Việt. Xây dựng ứng dụng Android ôn luyện trắc nghiệm tiếng Anh/ Mai Minh Việt; Phùng Anh Tuấn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 53 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Ứng dụng Android, Trắc nghiệm tiếng Anh
4.   Vũ Xuân Phương. Xây dựng Website hỗ trợ công việc kiểm kê tài sản/ Vũ Xuân Phương; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 54 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Xây dựng website, Kiểm kê tài sản
5.   Nguyễn Văn Hòa. Xây dựng chương trình hỗ trợ đăng ký thi chứng chỉ ICDL/ Nguyễn Văn Hòa; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 48 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Chứng chỉ ICDL, Hỗ trợ đăng ký thi
6.   Nguyễn Khắc Cường. Xây dựng hệ thống quản lý báo giá cho khách hàng/ Nguyễn Khắc Cường; Đỗ Văn Chiểu, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 42 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Khách hàng, Hệ thống quản lý báo giá
7.   Nguyễn Thành Long. Quản lý giao việc theo sự kiện/ Nguyễn Thành Long; Đỗ Văn Chiểu, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 57 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Quản lý giao việc, Giao việc theo sự kiện
8.   Nguyễn Mạnh Cường. Tìm hiểu về các Webservice hóa đơn điện tử của Viettel và xây dựng các lớp giao tiếp/ Nguyễn Mạnh Cường; Đỗ Văn Chiểu, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 70 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Viettel, Webservice, Hóa đơn điện tử, Các lớp giao tiếp
9.   Hoàng Tiến Duy. Xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử trên nền tảng web sử dụng các dịch vụ cung cấp từ Viettel/ Hoàng Tiến Duy; Đỗ Văn Chiểu, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 46 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Viettel, Nền web, Hóa đơn điện tử
10.Nguyễn Thanh Tùng. Xây dựng ứng dụng Android lấy dữ liệu tự động từ trang web/ Nguyễn Thanh Tùng; Phùng Anh Tuấn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 46 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Trang web, Ứng dụng Android, Lấy dữ liệu tự động
11.Nguyễn Văn Cảnh. Xây dựng ứng dụng Android lấy dữ liệu mới trên Hosting theo thời gian trực/ Nguyễn Văn Cảnh; Phùng Anh Tuấn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 77 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Ứng dụng Android, Lấy dữ liệu, Hosting, Thời gian trực
Ngành Điện tự động công nghiệp
1.      Phạm Ngọc Duy. Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển cân bằng công suất tác dụng trong hệ thống hòa máy phát đồng bộ/ Phạm Ngọc Duy; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 59 tr.
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Thiết kế mạch, Máy phát đồng bộ
2.      Nguyễn Xuân Lâm. Nghiên cứu chế tạo xe điện 2 bánh phục vụ cho quãng đường di chuyển ngắn, có hệ thống hãm điện, thu hồi năng lượng/ Nguyễn Xuân Lâm; Đinh Thế Nam, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 71 tr.
Từ khoá: Xe điện, Điện tự động công nghiệp, Hệ thống hãm điện, Thu hồi năng lượng
3.      Trần Văn Hoàn. Tìm hiểu phương pháp hiện đại trong lỗi máy điện và các bộ biến đổi công suất/ Trần Văn Hoàn; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 123 tr.
Từ khoá: Máy điện, Điện tự động công nghiệp, Chuẩn đoán lỗi
4.      Lã Mạnh Thắng. Thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh loại PID cho phép điều chỉnh các hệ số khuyếch đại và hằng số thời gian/ Lã Mạnh Thắng; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 102 tr.
Từ khoá: Động cơ một chiều, Thuật toán PID, Điện tự động công nghiệp
5.      Nguyễn Văn Cường. Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển dãn khoảng cách sản phẩm trên băng truyền bằng vi điều khiển 8051/ Nguyễn Văn Cường; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 61 tr.
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Vi điều khiển 8051, Công nghệ băng tải
6.      Nguyễn Đăng Phương. So sánh máy PMSM và BLDC bàn về điều khiển trực tiếp mô men các động cơ này/ Nguyễn Đăng Phương; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 56 tr.
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, Động cơ không chổi than
7.      Khúc Văn Long. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho trường THPT Nguyễn Du/ Khúc Văn Long; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 70 tr.
Từ khoá: Cung cấp điện, Điện tự động công nghiệp, Trường THPT Nguyễn Du
8.      Trần Văn Vũ. Tìm hiểu về hệ thống BMS trong các tòa nhà cao tầng. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS trong tòa nhà Bạch Đằng Hải Phòng/ Trần Văn Vũ; Đinh Thế Nam, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 71 tr.
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Hệ thống BMS, Tòa nhà cao tầng, Tòa nhà Bạch Đằng
9.      Bùi Trung Kiên. Nghiên cứu hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao bằng PLC/ Bùi Trung Kiên; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 69 tr.
Từ khoá: PLC, Phân loại sản phẩm, Điện tự động công nghiệp
10.Đào Ngọc Duy Anh. Nghiên cứu về PLC S7-300 và ứng dụng thiết kế hệ thống điều khiển trạm trộn nhiên liệu/ Đào Ngọc Duy Anh; Nguyễn Đức Minh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 74 tr.
Từ khoá: Hệ thống điều khiển, PLC S7- 300, Điện tự động công nghiệp, Trạm trộn nhiên liệu
11.Khắc Văn Tiến. Nghiên cứu hệ thống điều khiển quá trình khoan 2 giai đoạn ứng dụng điều khiển bằng PLC S7-200/ Khắc Văn Tiến; Nguyễn Đức Minh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 56 tr.
Từ khoá: Công nghệ khoan, PLC S7 200, Điện tự động công nghiệp
12.Hoàng Đức Mạnh. Nghiên cứu thiết kế mạch tự động đóng mở cửa tự động sử dụng vi xử lý 8051/ Hoàng Đức Mạnh; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 54 tr.
Từ khoá: Tự động hoá, Điện tự động công nghiệp, Thiết kế mạch, Đóng mở cửa tự động, Vi xử lý 8051
13.Nguyễn Thanh Tân. Thiết kế mạch đếm sản phẩm/ Nguyễn Thanh Tân; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 41 tr.
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Thiết kế mạch, Đếm sản phẩm
14.Hoàng Duy Hùng. Thiết kế hệ thống điện cho khu xử lý nước thải Công ty TNHH FUJIXEROX Hải Phòng/ Hoàng Duy Hùng; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 37 tr.
Từ khoá: Hệ thống điện, Điện tự động công nghiệp, Khu xử lý nước thải, Công ty TNHH FUJIXEROX Hải Phòng
15.Lê Xuân Hòa. Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng ép nhựa Công ty TNHH FUJIXEROX Hải Phòng/ Lê Xuân Hòa; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 58 tr.
Từ khoá: Cung cấp điện, Điện tự động công nghiệp, Công ty TNHH FUJIXEROX Hải Phòng
16.Nguyễn Thành Tín. Nghiên cứu tổng quan về PLC của hãng Siemens và ứng dụng thiết kế điều khiển tự động hệ thống nhiều bơm lên bể chứa/ Nguyễn Thành Tín; Nguyễn Đức Minh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 90 tr.
Từ khoá: Điều khiển tự động, PLC, Điện tự động công nghiệp
17.Trương Quỳnh Lâm. Tìm hiểu hoạt động của hệ thống truyền động điện động cơ BLDC không có cảm biến vị trí/ Trương Quỳnh Lâm; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 85 tr.
Từ khoá: Truyền động điện, Điện tự động công nghiệp, Động cơ một chiều không chổi than
18.Nguyễn Thanh Hà. Thiết kế hệ thống trộn sơn tự động dùng PLC S7- 200/ Nguyễn Thanh Hà; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 72 tr.
Từ khoá: PLC S7 200, Điện tự động công nghiệp, Hệ thống trộn sơn tự động
19.Lê Tường Thanh. Nghiên cứu các trạng thái hãm của động cơ điện. Thiết kế bộ thiết bị hãm và thu hồi năng lượng cho xe điện/ Lê Tường Thanh; Đinh Thế Nam, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018.- 66 tr.
Từ khoá: Động cơ điện, Điện tự động công nghiệp, Thiết bị hãm, Động cơ brushless
 
Trung tâm Thông tin Thư viện