Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tự động công nghiệp - Điện tử viễn thông - Công nghệ thông tin năm 2017
29 tháng 11, 2017 bởi
Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tự động công nghiệp - Điện tử viễn thông - Công nghệ thông tin năm 2017
Trần Hữu Trung


Ngành Điện tự động công nghiệp
1. Nguyễn Văn Cảnh. Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí/ Nguyễn Văn Cảnh; Thân Ngọc Hoàn, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 43 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Thiết kế cung cấp điện, Phân xưởng cơ khí
2. Nguyễn Văn Tuyên. Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm Hải Phòng/ Nguyễn Văn Tuyên; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 84 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Thiết kế cung cấp điện, Công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm Hải Phòng
3. Hoàng Quốc Việt. Tính toán bảo vệ rơle cho trạm biến áp 110kV/ Hoàng Quốc Việt; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 70 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Rơle, Trạm biến áp 110 kV
4. Nguyễn Thanh Bình. Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều chỉnh công suất các máy phát làm việc song song/ Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 56 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Máy phát, Hệ thống điều chỉnh công suất
5. Quách Duy Khánh. Tìm hiểu và mô phỏng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu/ Quách Duy Khánh; Thân Ngọc Hoàn, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 69 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Động cơ đồng bộ, Mô phỏng động cơ
6. Bùi Văn Trình. Thiết kế mô hình pha trộn dung dịch sử dụng PLC s7-200/ Bùi Văn Trình; Đinh Thế Nam, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 64 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, PLC S7 200, Thiết kế mô hình, Pha trộn dung dịch
7. Nguyễn Văn An. Thiết kế hệ thống chuông truyền động trên tàu thủy/ Nguyễn Văn An; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 71 tr.; 27 cm
Từ khoá: Tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống chuông truyền động
8. Phạm Văn Duy. Thiết kế lập trình hệ thống tự động bơm và trộn liệu sử dụng plc S7-200/ Phạm Văn Duy; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 81 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, PLC S7 200, Hệ thống tự động bơm
9. Phạm Xuân Vượng. Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng hệ vi điều khiển họ 80C051/ Phạm Xuân Vượng; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 53 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Hệ thống điều khiển cửa tự động, Hệ vi điều khiển, 80C051
10. Hoàng Minh Vũ. Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc Laser ứng dụng công nghệ CNC/ Hoàng Minh Vũ; Thân Ngọc Hoàn, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 45 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Máy khắc Laser, Công nghệ CNC
11. Phạm Minh Anh. Thiết kế hệ thống tưới cây tự động/ Phạm Minh Anh; Thân Ngọc Hoàn, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 57 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Hệ thống tưới cây tự động, Tưới tiêu tự động
12. Phạm Minh Hải. Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220/110kV/ Phạm Minh Hải; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 54 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Trạm biến áp, Chống sét
13. Đoàn Văn Đông. Tìm hiểu trạm biến áp 110KV Tràng Duệ và Thiết kế hệ thống chống sét cho trạm biến áp 110KV/ Đoàn Văn Đông; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 90 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Tràng Duệ, Trạm biến áp 110KV, Hệ thống chống sét
14. Nguyễn Minh Hải. Nghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lưới/ Nguyễn Minh Hải; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 40 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Điện năng, Lưới điện, Quỳnh Phụ - Thái Bình
15. Lưu Xuân Bắc. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy kéo/ Lưu Xuân Bắc; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 142 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Hệ thống cung cấp điện, Nhà máy chế tạo máy kéo
16. Lại Hải Ninh. Thiết kế trạm biến áp 110/22kV, cấp điện cho khu công nghiệp Nomura Hải Phòng/ Lại Hải Ninh; Thân Ngọc Hoàn, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 81 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Trạm biến áp 110/22kV, Khu công nghiệp Nomura
17. Phan Hữu Tiếp. Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tiết kiệm điện năng ở Việt Nam hiện nay/ Phan Hữu Tiếp; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 53 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Điện năng, Tiết kiệm điện năng
18. Nguyễn Mạnh Hùng. Thiết kế xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát mạch nạp acquy tự động sử dụng vi điều khiển AVR, đi sâu thiết kế phần mềm/ Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 59 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện công nghiệp, Hệ thống điều khiển, Mạch nạp acquy tự động, Vi điều khiển AVR
19. Trần Văn Mạnh. Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm/ Trần Văn Mạnh; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 61 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Hệ thống đếm và đóng gói sản phẩm, Dây chuyền đóng gói sản phẩm
20. Lê Đình Quý. Tìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình Định/ Lê Đình Quý; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 67 tr.; 27 cm
Từ khoá: Năng lượng gió, Điện tự động công nghiệp, Nhà máy điện gió, Nhà máy điện gió Phương Mai
21. Đoàn Văn Phong. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh/ Đoàn Văn Phong; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 62 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Điều khiển từ xa, Nhà thông minh
22. Vũ Trọng Nghĩa. Thiết kế và xây dựng bộ PID để điều khiển mức nước trong bể chứa công nghiệp ứng dụng PLC kết nối biến tần/ Vũ Trọng Nghĩa; Nguyễn Đức Minh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 87 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Hệ thống điều khiển mức nước, Ứng dụng PLC
23. Nguyễn Mạnh Hùng. Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1/ Nguyễn Mạnh Hùng; Đinh Thế Nam, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 92 tr.; 27 cm
Từ khoá: Nhà máy nhiệt điện, Điện tự động công nghiệp, Điều khiển phân tán DCS, Quy trình sản xuất điện năng, Nhà máy điện Hậu Giang 1
24. Nguyễn Nam Sơn. Tìm hiểu động cơ một chiều nam châm vĩnh cửu không chổi than. Nêu địa chỉ ứng dụng/ Nguyễn Nam Sơn; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 58 tr.; 27 cm
Từ khoá: Động cơ một chiều, Điện tự động công nghiệp, Động cơ BLDC
25. Nguyễn Quang Đạo. Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh/ Nguyễn Quang Đạo; Nguyễn Trọng Thắng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 62 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Nhà thông minh, Hệ thống điều khiển tự động
26. Đỗ Văn Quân. Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng/ Đỗ Văn Quân; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 50 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Thiết kế cung cấp điện, Khu chung cư cao tầng, Bắc Sơn - Hải Phòng
27. Lê Văn Quí. Thiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự động/ Lê Văn Quí; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 58 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Hệ thống định mức và chiết rót chai tự động, Dây chuyền công nghệ
28. Giang Thanh Nam. Thiết kế và xây dựng bộ nguồn liên tục UPS 5kW - 110V/ Giang Thanh Nam; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 71 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Bộ nguồn liên tục UPS, Nguồn UPS 5kW - 110V
29. Hoàng Mạnh Tuấn. Thiết kế cung cấp điện chiếu sáng cho Cầu Bính – Hải Phòng/ Hoàng Mạnh Tuấn; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 62 tr.; 27 cm
Từ khoá: Thiết kế cung cấp điện, Điện tự động công nghiệp, Điện chiếu sáng, Cầu Bính - Hải Phòng
30. Phạm Văn Cường. Xây dựng, thiết kế hệ thống cân định lượng và đóng bao tự động/ Phạm Văn Cường; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 76 tr.; 27 cm
Từ khoá: Hệ thống điều khiển, Điện tự động công nghiệp, Hệ thống cân định lượng và đóng bao tự động
31. Đinh Trọng Vinh. Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi/ Đinh Trọng Vinh; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 61 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Hệ thống điều chỉnh dòng điện, Bộ chỉnh lưu một pha
32. Vũ Mạnh Cường. Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơ/ Vũ Mạnh Cường; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 50 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Động cơ đồng bộ, Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
33. Bùi Việt Hùng. Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà phức hợp 17 tầng của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng/ Bùi Việt Hùng; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 66 tr.; 27 cm
Từ khoá: Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, Thiết kế cung cấp điện, Điện tự động công nghiệp, Tòa nhà phức hợp
34. Vũ Bá Đạt. Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm/ Vũ Bá Đạt; Nguyễn Đức Minh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 49 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Dây truyền phân loại sản phẩm, Hệ thống sản xuất tự động
35. Lê Quang Duy. Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện/ Lê Quang Duy; Thân Ngọc Hoàn, GS.TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 46 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Dây chuyền tự động sản xuất, Dây cáp điện
36. Kiều Công Hòa. Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độ/ Kiều Công Hòa; Nguyễn Đoàn Phong, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 58 tr.; 27 cm
Từ khoá: Hệ thống điều khiển, Điện tự động công nghiệp, Hệ thống điều khiển động cơ
37. Phạm Công Thành. Thiết kế chiếu sáng đường Lê Hồng Phong – Hải Phòng/ Phạm Công Thành; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 79 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Chiếu sáng đô thị, Thiết kế chiếu sáng, Đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng
38. Nguyễn Đình Đạt. Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D/ Nguyễn Đình Đạt; Nguyễn Trọng Thắng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 65 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tự động công nghiệp, Máy CNC, Điêu khắc gỗ 3D
Ngành Điện tử viễn thông
1. Trần Vũ. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mạch Rectena thu tín hiệu sóng siêu cao tần/ Trần Vũ; Đoàn Hữu Chức, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 49 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tử viễn thông, Sóng siêu cao tần, Mạch Rectena
2. Nguyễn Đức Tân. Ngiên cứu phân hệ chuyển mạch EWSD/ Nguyễn Đức Tân; Phạm Đức Thuận, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 80 tr.; 27 cm
Từ khoá: Điện tử viễn thông, EWSD, Phân hệ chuyển mạch
Ngành Công nghệ thông tin
1. Trần Quang Cường. Quản lý phân lớp và theo dõi học viên tại Trung tâm đào tạo ngoại ngữ: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin/ Trần Quang Cường; Đỗ Văn Chiểu, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 41 tr.; 27 cm
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Quản lý phân lớp, Theo dõi học viên, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ
2. Nguyễn Anh Tú. Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin/ Nguyễn Anh Tú; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 70 tr.; 27 cm
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Xây dựng website, Đăng ký khối lượng công tác
3. Đặng Thị Diệu Linh. Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin/ Đặng Thị Diệu Linh; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 60 tr.; 27 cm
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Xây dựng website, Quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên
4. Phạm Trí Trung. Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trên nền web: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin/ Phạm Trí Trung; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 64 tr.; 27 cm
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học
5. Nguyễn Hoàng Long. Tìm hiểu SQLite và xây dụng chương trình ứng dụng: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin/ Nguyễn Hoàng Long; Phùng Anh Tuấn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 78 tr.; 27 cm
Từ khoá: Công nghệ thông tin, SQLITE, Chương trình ứng dụng

Trung tâm Thông tin Thư viện