Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án, khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
30 tháng 1, 2018 bởi
Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án, khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Trần Hữu Trung


Ngành Công nghệ thông tin
1. Đoàn Văn Lực. Tìm hiểu về Web Service và ứng dụng/ Đoàn Văn Lực; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 108 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Web Service, Công nghệ Microsoft .NET Framework
2. Lê Đỗ Minh Hùng. Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ/ Lê Đỗ Minh Hùng; Đỗ Văn Chiểu, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 55 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Quản lý thu chi, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ
3. Nguyễn Quốc Trung Anh: Tìm hiểu về LINQ to SQL và ứng dụng/ Nguyễn Quốc Trung Anh; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 88 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, LINQ to SQL, LINQ
Ngành Điện tự động công nghiệp
1. Ngô Thế An. Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành Máy Phát Điện Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng/Ngô Thế An; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 81 tr.
Từ khoá: Nhà máy nhiệt điện, Điện tự động công nghiệp, Quy trình sản xuất điện năng, Quy trình vận hành máy phát điện, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
2. Vũ Thanh Tùng. Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng/ Vũ Thanh Tùng; Đỗ Thị Hồng Lý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 70 tr.
Từ khoá: Cung cấp điện, Điện tự động công nghiệp, Trường Tiểu học Đằng Lâm
Ngành Kỹ thuật Môi trường
1. Bùi Đình Tiến. Tính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3/ ngày đêm/ Bùi Đình Tiến; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 68 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Nhà máy sản xuất Bột giấy
2. Đào Thị Tuyết Chinh. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo - Dương Kinh - Hải Phòng/ Đào Thị Tuyết Chinh; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 50 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Chất thải rắn sinh hoạt, Phường Hưng Đạo
3. Nguyễn Đức Lãm. Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải tại Công ty TNHH Somerset Hải Phòng. Bước đầu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Cấm/ Nguyễn Đức Lãm; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 45 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Công ty TNHH Somerset Hải Phòng
4. Nguyễn Thị Lan Anh. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3/ngày đêm/ Nguyễn Thị Lan Anh; Nguyễn Thị Kim Dung, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 45 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Bãi lọc ngầm trồng cây
5. Nguyễn Thị Tuyết. Khảo sát hiệu quả hấp phụ đồng trong nước bằng vỏ trấu biến tính trong môi trường siêu âm tần số 40 khz/ Nguyễn Thị Tuyết; Võ Hoàng Tùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 44 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Vỏ trấu, Sóng siêu âm, Hiệu quả hấp phụ, Kim loại nặng
6. Nguyễn Thị Việt Hương. Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3/ngày đêm/ Nguyễn Thị Việt Hương; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 66 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Nhà máy bia
7. Nguyễn Việt Trinh. Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh/ Nguyễn Việt Trinh; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 56 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Môi trường nước, Huyện Vân Đồn
8. Phạm Thủy Tiên. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu chung cư định mức sử dụng nước là 100m3/ngàyđêm/ Phạm Thủy Tiên; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 52 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Nước thải sinh hoạt, Khu chung cư
9. Phan Hải Phong. Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường/ Phan Hải Phong; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 42 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Ô nhiễm môi trường, Tái sinh dầu nhờn, Phương pháp hóa lý
10. Trần Tuấn Anh. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3/ ngày đêm/ Trần Tuấn Anh; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 39 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Bãi lọc ngầm trồng cây
11. Vũ Thị Hiền. Khảo sát hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu nano titan dioxit tẩm trên sợi thủy tinh/ Vũ Thị Hiền; Võ Hoàng Tùng, TS.; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 42 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước, Nước thải dệt nhuộm, Vật liệu nano
Ngành Kiến trúc
1. Đặng Văn San.Quy hoạch đô thị sinh thái Thượng Lý - Hải Phòng/ Đặng Văn San; Nguyễn Thị Nhung, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 14 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Quy hoạch đô thị, Thượng Lý - Hải Phòng
2. Hoàng Duy Khánh. Khách sạn biển Đồ Sơn/ Hoàng Duy Khánh; Chu Anh Tú, KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 12 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Khách sạn, Thiết kế khách sạn
3. Hoàng Văn Đức.Khách sạn tổng hợp Hải Phòng/ Hoàng Văn Đức; Nguyễn Thế Duy, KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 26 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Khách sạn, Thiết kế khách sạn
4. Nguyễn Văn Lâm. Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc Bộ/ Nguyễn Văn Lâm; Chu Phương Thảo, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 19 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động, Vùng Duyên hải Bắc Bộ
5. Vũ Bá Duy. Bệnh viện Nhi - Hải Phòng/ Vũ Bá Duy; Nguyễn Trí Tuệ, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 28 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Bệnh viện, Thiết kế bệnh viện
6. Trương Văn Tiếp. Trung Tâm Văn Hóa Thanh Niên Thành Phố Hải Phòng/ Trương Văn Tiếp; Chu Phương Thảo, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 13 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Thiết kế trung tâm văn hóa, Trung tâm văn hóa thanh niên
Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
1. Lê Trung Dũng. Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên/ Lê Trung Dũng; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 208 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trụ sở ủy ban nhân dân, Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân
2. Nguyễn Huy Hoàng. Chung cư A2 - Hải An - Hải Phòng/ Nguyễn Huy Hoàng; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 211 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Chung cư, Xây dựng chung cư
3. Đặng Quốc Việt. Trường THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội/ Đặng Quốc Việt; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 170 tr.
Từ khoá: Xây dựng, trường học, Xây dựng dân dụng, Trường Trung học phổ thông
4. Hoàng Hữu Tuấn. Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh/ Hoàng Hữu Tuấn; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 168 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Ký túc xá, Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn
5. Nguyễn Đình Hùng. Trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Đình Hùng; Ngô Đức Dũng, ThS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 155 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trụ sở làm việc, Tỉnh Hải Dương
Ngành Kế toán kiểm toán
1. Đặng Thị Lan Hương. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và Thép Phú Hưng/ Đặng Thị Lan Hương; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và Thép Phú Hưng
2. Đào Thị Ngọc Trâm. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoài Ân/ Đào Thị Ngọc Trâm; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 89 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Hoài Ân
3. Đồng Thị Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Hùng Nguyên/ Đồng Thị Phương Thảo; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 96 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Hùng Nguyên
4. Hoàng Thị Yến Hải. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Dương Hoàng/ Hoàng Thị Yến Hải; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 77 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty Dương Hoàng
5. Lâm Bảo Thoa. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sơn Thủy/ Lâm Bảo Thoa; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 63 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sơn Thủy
6. Lê Thị Vân. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây lắp Sao Việt/ Lê Thị Vân; Phạm Văn Tưởng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 76 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán vốn bằng tiền, Công ty cổ phần xây lắp Sao Việt
7. Ngô Thị Thanh Tâm. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Giám định và Logistic VIETTEC/ Ngô Thị Thanh Tâm; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty Cổ phần Giám định và Logistic VIETTEC
8. Nguyễn Phan Hằng Thu. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội Tại Hải Phòng/ Nguyễn Phan Hằng Thu; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 81 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội Tại Hải Phòng
9. Nguyễn Thị Kiều Nga. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thép Trang Khanh/ Nguyễn Thị Kiều Nga; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 87 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty Cổ phần thép Trang Khanh
10.Nguyễn Thị Vân Khánh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh tổng công ty xăng dầu Việt Nam công ty TNHH MTV xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ/ Nguyễn Thị Vân Khánh; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 74 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH MTV xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ
11.Nguyễn Thùy Anh. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Anh Minh/ Nguyễn Thùy Anh; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Anh Minh
12.Nguyễn Tiến Đạt. Hoàn thiện tổ chức công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hương/ Nguyễn Tiến Đạt; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 76 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hương
13.Nguyễn Tuấn Anh. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hương/ Nguyễn Tuấn Anh ; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 86 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hương
14.Phạm Thị Huyền. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Việt Vương/ Phạm Thị Huyền; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 80 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Việt Vương
15.Phạm Thị Thúy Vân. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam/ Phạm Thị Thúy Vân; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 66 tr.
Từ khoá: Kế toán, Tiền lương, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam
16.Trần Mai Huyền. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Giám định và Logistic VIETTEC/ Trần Mai Huyền; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 89 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty Cổ phần Giám định và Logistic VIETTEC
Ngành Quản trị doanh nghiệp
1. Đoàn Thị Nga. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và công nghệ môi trường xanh/ Đoàn Thị Nga; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 54 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần thương mại và công nghệ môi trường xanh
2. Ngô Thị Thu Hằng. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VPT/ Ngô Thị Thu Hằng; Cao Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 66 tr.
Từ khoá: Tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VPT
3. Nguyễn Đức Bình. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Cảng Nam Hải/ Nguyễn Đức Bình; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 60 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Công ty cổ phần cảng Nam Hải
4. Nguyễn Mạnh Cường. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Cảng Nam Hải/ Nguyễn Mạnh Cường; Phan Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 66 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cảng Nam Hải
5. Nguyễn Thị Hoa. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty TNHH Phúc Thuận/ Nguyễn Thị Hoa; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 61 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Công ty TNHH Phúc Thuận
6. Phạm Thị My. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu Quảng Bình/ Phạm Thị My; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 65 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Chiến lược marketing, Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Quảng Bình
7. Vũ Đức Dũng. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình tình hình tài chính của công ty cổ phần Cảng Nam Hải/ Vũ Đức Dũng; Phan Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 69 tr.
Từ khoá: Tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần cảng Nam Hải
8. Vũ Thị Hương. Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hải Phòng/ Vũ Thị Hương; Cao Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 86 tr.
Từ khoá: Tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hải Phòng
9. Dương Ngọc Hà. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nạo vét đường biển 1/ Dương Ngọc Hà; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 67 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần nạo vét đường biển 1
Ngành Tài chính ngân hàng
1. Nguyễn Thị Thanh Hằng. Một số biện pháp góp phần cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quốc Bảo/ Nguyễn Thị Thanh Hằng; Nguyễn Thị Diệp, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 55 tr.
Từ khoá: Tài chính, Tài chính ngân hàng, Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quốc Bảo

Trung tâm Thông tin Thư viện