Thông báo về việc truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Emerald Publishing Limited và Sage Publications Limited
16 tháng 7, 2021 bởi
Thông báo về việc truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Emerald Publishing Limited và Sage Publications Limited
Trịnh Thị Dung


Hiện nay, Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã tham gia vào Dự án Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam (SAHEP) nhằm cung cấp tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

Ban Quản lý Dự án Thư viện điện tử dùng chung đã kích hoạt cho các trường truy cập vàcơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Emerald Publishing Limited (https://www.emerald.com/insight) và SAGE Publications Limited (https://journals.sagepub.com) - đây là nguồn tài nguyên gồm các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học và công nghệ quốc tế có giá trị

Nhà xuất bản Emerald Publishing Limited là nhà xuất bản hàng đầu về Kinh doanh và Quản trị. Ngày nay, Emerald tiếp tục mở rộng và phát triển trên các lĩnh vực mới như chăm sóc sức khỏe và xã hội, giáo dục và kỹ thuật.

Độc giả được phép truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

SAGE Publications Limited là nhà xuất bản thuộc top 5 nhà xuất bản hàng đầu trên thế giới về nguồn tin khoa học, và đứng đầu thế giới về nguồn tin Khoa học xã hội phục vụ nghiên cứu và đào tạo, bao gồm: sách điện tử, tạp chí điện tử, tình huống nghiên cứu, cẩm nang và bách khoa toàn thư, vv.

Độc giả được phép truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021 - 2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999.

Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nguồn tài nguyên thông tin quý giá này.

Địa chỉ truy cập:

Emerald Publishing Limited: https://www.emerald.com/insight

SAGE Publications Limited: https://journals.sagepub.com

    Quý bn đọc có th xem và ti trc tuyến danh mc, tài liu gii thiu và hướng dn s dng cơ s d liu ti địa ch http://bit.ly/2M1BArs.

    Lưu ý: Đây là Cơ sở dữ liệu truy cập qua IP, chỉ sử dụng được từ các máy tính truy cập mạng nội bộ trong trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.  

           

Trung tâm Thông tin Thư viện