Thông báo về việc nâng cấp Thư viện số Dspace
27 tháng 1, 2016 bởi
Thông báo về việc nâng cấp Thư viện số Dspace
Trần Hữu Trung


Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo về việc giới hạn phục vụ Thư viện số Dspace.

Thư viện số Dspace đang được nâng cấp lên phiên bản mới 5.4. Trong khoảng thời gian này người dùng không thể đăng nhập. Để duy trì hoạt động chung của trường, hệ thống chỉ cho phép download các tài liệu nội sinh, cụ thể như sau: 

1. Đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên

2. Tài liệu ISO

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Thông tin - Thư viện