Thông báo: Thời gian mượn - trả tài liệu năm học 2015-2016
6 tháng 8, 2015 bởi
Thông báo: Thời gian mượn - trả tài liệu năm học 2015-2016
Trần Hữu Trung


Trung tâm Thông tin Thư viện xin thông báo thời gian phục vụ Mượn - Trả tài liệu tại phòng Mượn học kỳ I năm học 2015 - 2016 như sau:
Từ ngày 10/08/2015, Phòng mượn phục vụ Mượn – Trả sách cho sinh viên K16,17,18 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 trong tuần, thời gian mở cửa trong ngày như sau:
Sáng: Từ 7h30 đến 11h15
+ Chiều: Từ 13h30 đến 17h00.
Đề nghị các sinh viên khi đến mượn sách nhớ mang theo thẻ sinh viên.
Trân trọng thông báo !

Trung Tâm Thông tin Thư viện