Thông báo thay đổi giờ mở cửa và quy trình phục vụ của TTTTTV
7 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo thay đổi giờ mở cửa và quy trình phục vụ của TTTTTV
Trần Hữu TrungNhằm tăng khả năng tự quản và tính tự học – nghiên cứu trong mỗi sinh viên, từ ngày 13/03/2017 Thư viện phục vụ theo hình thức “THƯ VIỆN 1 CỬA”, cụ thể như sau:

 I. Quy trình phục vụ của Thư viện:
1. Khi đến thư viện, xuất trình thẻ sinh viên tại Phòng Mượn (tầng 4 nhà G)
2. Gửi đồ tại tủ (tầng 4 nhà G)
3. Lựa chọn phòng để sử dụng.
4. Hết giờ làm việc hoặc khi không sử dụng phòng nữa sẽ nhận lại đồ tại tủ đựng đồ và thẻ sinh viên tại Phòng Mượn (tầng 4 nhà G).
II. Giờ mở cửa:
- Trường hợp Thư viện có lịch nghỉ đột xuất sẽ có thông báo ở Bảng tin đặt tại tầng 1 nhà G.

Trung Tâm Thông tin Thư viện