Thông báo tạm dừng Hệ thống Cổng Thông Tin HPU trong vòng 24h
4 tháng 1, 2016 bởi
Thông báo tạm dừng Hệ thống Cổng Thông Tin HPU trong vòng 24h
Trần Hữu Trung


Hệ thống Cổng Thông Tin HPU xin được phép tạm dừng cung cấp dịch vụ trong 24h kể từ ngày 05/01//2016, để bảo trì, nâng cấp, chuyển đổi server giúp nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Mong Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông cảm !

Quản trị mạng