Thông báo tài liệu điện tử mới tháng 09 năm 2017
19 tháng 9, 2017 bởi
Thông báo tài liệu điện tử mới tháng 09 năm 2017
Trần Hữu Trung


Danh mục bao gồm: 8 files luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin; 33 files luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh; 30 files luận văn thạc sĩ ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp được đưa vào phục vụ tại Thư viện số Dspace, địa chỉ: lib.hpu.edu.vn
Trân trọng kính mời Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên tham khảo.
Ngành Hệ thống thông tin
1. Đỗ Văn Tuyên. Chiến lược thiết kế lĩnh vực và ứng dụng phần mềm quản lý người dùng tập trung/ Đỗ Văn Tuyên; Lê Văn Phùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 96 tr.
1. Hệ thống thông tin. 2. Quản lý người dùng. 3. Thiết kế phần mềm.
2. Phạm Văn Hậu. Ứng dụng kho dữ liệu và webservice để tích hợp dữ liệu xây dựng hệ thống báo cáo thống kê tại trường cao đẳng nghề số 3 BQP/ Phạm Văn Hậu; Nguyễn Văn Vỵ, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 107 tr.
1. Dữ liệu. 2. Hệ thống báo cáo thống kê. 3. Hệ thống thông tin. 4. Trường cao đẳng nghề số 3 BQP. 5. Webservice.
3. Trần Thị Hằng Nga. Xây dựng hệ thống hỗ trợ lựa chọn địa điểm đặt máy ATM tại thành phố Hải Phòng bằng kỹ thuật phân cụm không gian/ Trần Thị Hằng Nga; Đặng Văn Đức, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 85 tr.
1. Địa điểm đặt máy ATM. 2. Hệ thống thông tin. 3. Kỹ thuật phân cụm không gian.
4. Phú Thị Quyên. Xây dựng hệ thống tìm kiếm âm thanh theo nội dung dựa trên đặc trung miền tần số/ Phú Thị Quyên; Đặng Văn Đức, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 83 tr.
1. Âm thanh. 2. Hệ thống thông tin. 3. Miền tần số.
5. Trịnh Khắc Dũng. Học bán giám sát trên đồ thị với ứng dụng tra cứu ảnh/ Trịnh Khắc Dũng; Ngô Quốc Tạo, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 68 tr.
1. Hệ thống thông tin. 2. Học bán giám sát. 3. Tra cứu ảnh. 
6. Phạm Xuân Hinh. Tra cứu ảnh dựa trên nội dung sử dụng nhiều đặc trưng và phản hồi liên quan/ Phạm Xuân Hinh; Ngô Quốc Tạo, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 77 tr.
1. Hệ thống thông tin. 2. Phản hồi liên quan. 3. Tra cứu ảnh. 
7. Trần Nhật Giáp. Đánh giá dự án đầu tư và lập lịch quản lý dự án tự động/ Trần Nhật Giáp; Nguyễn Văn Vỵ, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 125 tr.
1. Dự án đầu tư. 2. Hệ thống thông tin. 3. Quản lý dự án.
8. Trần Thị Hằng. Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng về an ninh mạng và biện pháp khắc phục/ Trần Thị Hằng; Hồ Văn Canh, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 110 tr.
1. An ninh mạng. 2. Công nghệ thông tin. 3. Hệ thống thông tin.
Ngành Quản trị kinh doanh
1. Giang Thị Thu Hằng. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng/ Giang Thị Thu Hằng; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.-137 tr.
1. Cán bộ. 2. Chất lượng nguồn nhân lực. 3. Công chức. 4. Quận Hải An. 5. Quản trị kinh doanh.
2. Nguyễn Đình Nam. Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An/ Nguyễn Đình Nam; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 119 tr. 
1. Cải cách thủ tục hành chính. 2. Cơ chế một cửa. 3. Quản trị kinh doanh. 4. Ủy ban nhân dân quận Kiến An.
3. Nguyễn Văn Dũng. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại Thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Thanh, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 159 tr.
1. Hải Phòng. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Sản phẩm du lịch.
4. Vũ Thị Thanh Hiền. Thu hút khách du lịch quốc tế - Nghiên cứu cho trường hợp của Việt Nam/ Vũ Thị Thanh Hiền; Hoàng Chí Cương, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 139 tr. 
1. Việt Nam. 2. Khách du lịch quốc tế. 3. Quản trị kinh doanh.
5. Trần Thị Phương Bình. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng/ Trần Thị Phương Bình; Đinh Hữu Quý, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 102 tr.
1. Nước sạch số 2 Hải Phòng. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Sản xuất kinh doanh.
6. Nguyễn Thị Ngọc Anh. Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thời gian tới/ Nguyễn Thị Ngọc Anh; Nghiêm Sĩ Thương, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 107 tr.
1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Việt Nam.
7. Nguyễn Thị Thu Hà. Một số biện pháp tăng cường phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Văn Nghiến, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 134 tr.
1. Doanh nghiệp. 2. Hải Phòng. 3. Quản trị kinh doanh. 4. Thương mại điện tử.
8. Phạm Thị Nguyệt. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng/ Phạm Thị Nguyệt; Nguyễn Thị Mỵ, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 100 tr.
1. Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng. 2. Chất lượng đào tạo nghề. 3. Quản trị kinh doanh.
9. Phạm Thị Kim Oanh. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam - Nghiên cứu sâu cho trường hợp Hải Phòng/ Phạm Thị Kim Oanh; Hoàng Chí Cương, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 84 tr.
1. Hải Phòng. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Vốn đầu tư.
10. Lê Thị Phượng. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân/ Lê Thị Phượng; Đan Đức Hiệp, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 104 tr. 
1. Hiệu quả sử dụng vốn. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân.
11. Phạm Văn Lợi. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm/ Phạm Văn Lợi; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 92 tr.
1. Ô tô Phúc Lâm. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Quản trị nguồn nhân lực.
12. Phạm Thị Vân Anh. Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng/ Phạm Thị Vân Anh; Hoàng Văn Hải, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 75 tr. 
1. Động lực làm việc. 2. Khách sạn Sao Biển. 3. Nhân viên. 4. Quản trị kinh doanh.
13. Đặng Quốc Huy. Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi của Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị/ Đặng Quốc Huy; Nguyễn Văn Nghiến, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 109 tr.
1. Khu đô thị mới. 2. Quản lý dự án. 3. Quản trị kinh doanh.
14. Bùi Thị Thơm. Phát triển và đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Thái Anh/ Bùi Thị Thơm; Phan Thế Công, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 107 tr.
1. Nhân lực. 2. Phát triển và đào tạo. 3. Quản trị kinh doanh. 4. Thái Anh.
15. Tạ Thu Thúy. Tác động của tỷ giá hối đoái đến ngoại thương Việt Nam/ Tạ Thu Thúy; Hoàng Chí Cương, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 107 tr.
1. Ngoại thương. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Tỷ giá hối đoái. 4. Việt Nam.
16. Trương Lê Trọng Hiệp. Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc điều trị HIV/AIDS tại Hải Phòng đến năm 2020/ Trương Lê Trọng Hiệp; Nguyễn Văn Thanh, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 129 tr.
1. Hải Phòng. 2. Marketing. 3. Quản trị kinh doanh. 4. Thuốc điều trị HIV/AIDS.
17. Trần Thị Thùy Dương. Nhận diện rủi ro trong quản lý nhân sự tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng/ Trần Thị Thùy Dương; Nguyễn Tiến Thanh, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 116 tr.
1. Quản lý nhân sự. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
18. Nguyễn Thị Hợp. Một số biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn Nam Cường – Hải Phòng/ Nguyễn Thị Hợp; Đan Đức Hệp, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 100 tr.
1. Chất lượng phục vụ. 2. Khách sạn Nam Cường. 3. Quản trị kinh doanh.
19. Phạm Văn Đang. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng/ Phạm Văn Đang; Nguyễn Xuân Năm, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 113 tr.
1. Giáo viên dạy nghề. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.
20. Trần Viết Đức. Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng/ Trần Viết Đức; Nguyễn Xuân Năm, TS. hướng .- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 114 tr.
1. Giảng viên. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Tạo động lực. 4. Thúc đẩy làm việc. 5. Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng. 
21. Vũ Thu Hà. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng/ Vũ Thu Hà; Nguyễn Xuân Năm, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 127 tr.
1. Chất lượng đào tạo. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.
22. Bùi Việt Hưng. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020/ Bùi Việt Hưng; Trần Trọng Phúc, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 75 tr.
1. Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam. 2. Khai thác đội tàu. 3. Quản trị kinh doanh.
23. Hoàng Xuân Hùng. Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn/ Hoàng Xuân Hùng; Hoàng Văn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 87 tr.
1. Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Quản trị nhân sự.
24. Nguyễn Thị Thắm. Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tiên Lãng Đông Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thắm; Đinh Hữu Quý, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 87 tr.
1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Tín dụng.
25. Nguyễn Xuân Hải. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Hoành Bồ giai đoạn 2016-/ Nguyễn Xuân Hải; Nguyễn Thị Mỵ, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 99 tr.
1. Công tác bồi thường. 2. Giải phóng mặt bằng. 3. Huyện Hoành Bồ. 4. Quản trị kinh doanh.
26. Phan Cường. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Kiến An/ Phan Cường; Nguyễn Văn Nghiến, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 85 tr.
1. Ngân hàng Techcombank. 2. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. 3. Quản trị kinh doanh. 4. Tín dụng.
27. Trần Ngọc Hưng. Giải pháp về ứng dụng KAIZEN và 5S tại công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch công đoàn Hạ Long/ Trần Ngọc Hưng; Nguyễn Văn Thanh, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 139 tr.
1. Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch công đoàn Hạ Long. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Ứng dụng KAIZEN.
28. Võ Quang Minh. Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái/ Võ Quang Minh; Nguyễn Ngọc Điện, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 105 tr.
1. Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Quản trị nguồn nhân lực.
29. Võ Thị Ngọc Hoa. Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1 TV TM XNK Hoàng Anh/ Võ Thị Ngọc Hoa; Nguyễn Ngọc Điện, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 115 tr.
1. Công ty TNHH 1 TV TM XNK Hoàng Anh. 2. Quản trị kinh doanh. 3. Quản trị nguồn nhân lực.
30. Nguyễn Đức Anh. Xây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng/ Nguyễn Đức Anh; Hoàng Văn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 81 tr.
1. Quản trị kinh doanh. 2. UBND quận Đồ Sơn. 3. Văn hóa công sở.
31. Nguyễn Anh Tuấn. Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020/ Nguyễn Anh Tuấn; Trần Trọng Phúc, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 73 tr.
1. Chiến lược kinh doanh. 2. Công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi. 3. Quản trị kinh doanh.
32. Khương Thanh Hiếu. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Nam Cường - Hải Phòng/ Khương Thanh Hiếu; Nguyễn Phương Mai, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 92 tr.
1. Quản trị nhân sự. 2. Khách sạn Nam Cường. 3. Quản trị kinh doanh.
33. Phan Anh Tuấn. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Đan Việt/ Phan Anh Tuấn; Phan Thế Công, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 101 tr.
1. Công ty TNHH Đan Việt. 2. Năng lực cạnh tranh. 3. Quản trị kinh doanh.
Ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
1. Đỗ Hữu Thiện. Đề xuất một số giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú thành phố Hải Phòng/ Đỗ Hữu Thiện; Đỗ Đình Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 102 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Quản lý dự án. 3. Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú. 4. Xây dựng công trình. 5. Xây dựng dân dụng.
2. Đỗ Thị Phượng. Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án tại khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi/ Đỗ Thị Phượng; Đỗ Đình Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 103 tr.
1. Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Quản lý dự án. 4. Xây dựng dân dụng.
3. Hoàng Anh Tuấn. Nghiên cứu giải pháp hạ mực nước ngầm trong thi công hố đào sâu ở Hải Phòng/ Hoàng Anh Tuấn; Nguyễn Đức Nguôn, PGS.TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 104 tr.
1. Hạ mực nước ngầm. 2. Hải Phòng. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. Thi công. 5. Xây dựng dân dụng.
4. Hoàng Đức Hiếu. Tính toán lệch tâm xiên cho cột bê tông cốt thép nhà cao tầng theo TCVN và các tài liệu khác/ Hoàng Đức Hiếu; Lê Thanh Huấn, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 63 tr.
1. Cột bê tông cốt thép. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Nhà cao tầng. 4. Tiêu chuẩn Việt Nam. 5. Tính toán lệch tâm xiên. 6. Xây dựng dân dụng.
5. Lã Đại Triều. Nghiên cứu sử dụng ván khuôn nhôm thay thế các loại ván khuôn truyền thống/ Lã Đại Triều; Phạm Toàn Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 71 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Ván khuôn nhôm. 3. Ván khuôn truyền thống. 4. Xây dựng dân dụng.
6. Mai Văn Trinh. Phương pháp mới nghiên cứu tối ưu kết cấu dầm/ Mai Văn Trinh; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 66 tr.
1. Kết cấu dầm. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Phương pháp mới. 4. Xây dựng dân dụng.
7. Nguyễn Đổng Chi. Tính toán dầm trên nền đàn hồi/ Nguyễn Đổng Chi; Trần Hữu Nghị, GS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 86 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Nền đàn hồi. 3. Tính toán dầm. 4. Xây dựng dân dụng.
8. Nguyễn Duy Linh. Tính toán ổn định thanh tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Úc/ Nguyễn Duy Linh; Đỗ Trọng Quang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 71 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Thanh tạo hình nguội. 3. Tiêu chuẩn Úc. 4. Xây dựng dân dụng.
9. Nguyễn Quang Doanh. Nghiên cứu dao động đàn hồi của thanh/ Nguyễn Quang Doanh; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 64 tr.
1. Dao động đàn hồi của thanh. 2. Động lực học. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. Xây dựng dân dụng.
10. Nguyễn Thanh Ân. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm đơn chịu tải trọng tĩnh tập trung/ Nguyễn Thanh Ân; Hà Huy Cương, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 68 tr.
1. Dầm đơn. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Phương pháp phần tử hữu hạn. 4. Tải trọng tĩnh tập trung. 5. Xây dựng dân dụng.
11. Nguyễn Thanh Tùng. Ổn định của thanh thẳng chịu uốn dọc/ Nguyễn Thanh Tùng; Trần Hữu Nghị, GS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 66 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Ôn định công trình. 3. Thanh chịu uốn dọc. 4. Xây dựng dân dụng.
12. Nguyễn Tiến Mạnh. Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của dầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Nguyễn Tiến Mạnh; Hà Huy Cương, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 65 tr.
1. Cơ học kết cấu. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Phương pháp phần tử hữu hạn. 4. Phương pháp xây dựng. 5. Xây dựng dân dụng.
13. Nguyễn Trọng Kỳ. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp thi công hố đào sau đến độ lún công trình lân cận ở Hải Phòng/ Nguyễn Trọng Kỳ; Nguyễn Đức Nguôn, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 89 tr.
1. Biện pháp thi công. 2. Địa chất. 3. Độ lún công trình. 4. Kỹ thuật xây dựng. 5. Xây dựng dân dụng.
14. Nguyễn Văn Linh. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng/ Nguyễn Văn Linh; Phạm Toàn Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 77 tr.
1. Công nghệ thi công chống thấm. 2. Công trình xây dựng. 3. Kỹ thuật chống thấm. 4. Kỹ thuật xây dựng. 5. Xây dựng dân dụng.
15. Nguyễn Văn Quyền. Nghiên cứu giải pháp kết cấu truyền lực cho bản bê tông trên mặt nền/ Nguyễn Văn Quyền; Đỗ Trọng Quang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 68 tr.
1. Kết cấu truyền lực. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Thép bản truyền lực hình thoi. 4. Xây dựng dân dụng.
16. Nguyễn Văn Trường. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh tập trung/ Nguyễn Văn Trường; Hà Huy Cương, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 69 tr.
1. Dầm liên tục. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Phương pháp phần tử hữu hạn. 4. Tải trọng tĩnh tập trung. 5. Xây dựng dân dụng.
17. Nguyễn Việt Hưng. Ổn định của công trình có xét đến yếu tố ngẫu nhiên/ Nguyễn Việt Hưng; Trần Hữu Nghị, GS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 63 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Ổn định chống lật của công trình. 3. Ổn định của công trình. 4. Xây dựng dân dụng.
18. Phạm Đình Phú. Khảo sát một số kết cấu BTCT trong nhà và công trình đã và đang chịu ảnh hưởng của môi trường biển vùng Quảng Ninh/ Phạm Đình Phú; Lê Thanh Huấn, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 98 tr.
1. Ảnh hưởng của môi trường biển. 2. Kết cấu bê tông cốt thép. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. Xây dựng dân dụng.
19. Phạm Trần Trung. Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm cho công trình bể chứa tại Quảng Ninh/ Phạm Trần Trung; Nguyễn Đức Nguôn, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 69 tr.
1. Công trình bể chứa. 2. Địa chất công trình. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. Xây dựng dân dụng. 5. Xử lý nền đất.
20. Phạm Văn Hưng. Phương pháp mới nghiên cứu tối ưu kết cấu dàn/ Phạm Văn Hưng; Đoàn Văn Duẩn, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 75 tr.
1. Kết cấu dàn. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Tối ưu hóa kết cấu. 4. Xây dựng dân dụng.
21. Phạm Văn Thắng. Giải pháp quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới phía Đông hòn Cặp Bè - thành phố Hạ Long/ Phạm Văn Thắng; Đỗ Đình Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 79 tr.
1. Hạ tầng kỹ thuật. 2. Khu đô thị mới. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. Quản lý chất lượng công trình xây dựng. 5. Xây dựng dân dụng.
22. Tống Văn Luyến. Tính toán dây mềm theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ Tống Văn Luyến; Hà Huy Cương, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 67 tr.
1. Hệ dây và mái treo. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. 4. Xây dựng dân dụng.
23. Trần Văn Chương. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng tĩnh phân bố đều/ Trần Văn Chương; Hà Huy Cương, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 79 tr.
1. Dầm liên tục. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Phương pháp phần tử hữu hạn. 4. Tải trọng tĩnh phân bố đều. 5. Xây dựng dân dụng.
24. Vũ Duy Tân. Nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố Hải Phòng/ Vũ Duy Tân; Nguyễn Văn Quảng, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 103 tr.
1. Bấc thấm thoát nước. 2. Địa chất công trình. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. Nền đất yếu. 5. Xây dựng dân dụng.
25. Vũ Hoài.Nghiên cứu giải pháp tối ưu vận chuyển vữa bê tông trong thi công nhà siêu cao tầng/ Vũ Hoài; Phạm Toàn Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 91 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Phương pháp vận chuyển vữa bê tông. 3. Thi công nhà siêu cao tầng. 4. Xây dựng dân dụng.
26. Vũ Hoàng Hải. Nghiên cứu ổn định của thanh bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Vũ Hoàng Hải; Trần Hữu Nghị, GS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 73 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Ổn định công trình. 3. Phương pháp phần tử hữu hạn. 4. Xây dựng dân dụng.
27. Vũ Quang Hưng. Vai trò của hệ giằng, xà gồ trong sự làm việc không gian của khung thép nhà công nghiệp/ Vũ Quang Hưng; Đỗ Trọng Quang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 58 tr.
1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Tính toán nội lực. 3. Tính toán tải trọng. 4. Xây dựng dân dụng.
28. Vũ Thanh Tuấn. Tính toán biến dạng của dầm đơn bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012, tiêu chuẩn châu âu EN.1992-1-1/ Vũ Thanh Tuấn; Lê Thanh Huấn, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 52 tr.
1. Dầm bê tông cốt thép. 2. EN.1992-1-1. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. TCVN 5574-2012. 5. Tính toán biến dạng. 6. Xây dựng dân dụng.
29. Vũ Thanh Tuấn. Nghiên cứu áp dụng cọc Barrette được gia cường bằng phương pháp phụt vữa thân cọc cho việc xây dựng nhà cao tầng ở thành phố Hải Phòng/ Vũ Thanh Tuấn; Nguyễn Văn Quảng, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 88 tr.
1. Cọc Barrette. 2. Kỹ thuật xây dựng. 3. Phương pháp phụt vữa thân cọc. 4. Xây dựng dân dụng. 5. Xây dựng nhà cao tầng.
30. Vũ Văn Khánh. Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng theo công nghệ tạo cọc bằng thiết bị trộn kiểu tia phun xi măng (Jet – Grouting) cho địa bàn thành phố Hải Phòng/ Vũ Văn Khánh; Nguyễn Văn Quảng, GS. TSKH. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 110 tr.
1. Cọc đất xi măng. 2. Công nghệ Jet – Grouting. 3. Kỹ thuật xây dựng. 4. Xây dựng dân dụng.

Trung tâm Thông tin Thư viện