Thông báo tài liệu điện tử mới Tháng 04/2014
25 tháng 4, 2014 bởi
Thông báo tài liệu điện tử mới Tháng 04/2014
Trần Hữu TrungDanh mục bao gồm 27 tên sách:
1. Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng/ Nguyễn Thị Loan 
2. Kế toán ngân hàng/ Nguyễn Thị Loan
3. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán / Bộ Tài chính
4. Chế độ kế toán doanh nghiệp- Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán chủ yếu/ Bộ Tài chính
5. Kế toán tài chính (Lý thuyết và bài tập ứng dụng)/ Phan Đức Dũng
6. Bài tập và bài giải kế toán tài chính/ Phan Đức Dũng
7. Giáo trình tài chính doanh nghiệp/ Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển
8. Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu/ Phan Đức Dũng
9. Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và bài tập (Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010)/ Phan Đức Dũng
10. Thuế: đã cập nhật, bổ sung các luật thuế mới hiện hành và lý thuyết, bài tập, bài giải, đáp án/ Phan Thị Cúc, Phan Hiển Minh, Nguyễn Thị Mỹ Linh
11. Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương/ Nguyễn Văn Tiến
12. Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng/ Nguyễn Minh Kiều
13. Hỏi - đáp thanh toán quốc tế (Sử dụng kèm theo giáo trình: "Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương")/ Nguyễn Văn Tiến
14. Tìm hiểu luật doanh nghiệp: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006
15. Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ/ Nguyễn Hữu Tài
16. Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Minh Kiều
17. Giáo trình marketing căn bản/ Trần Minh Đạo
18. Bài tập kiểm toán/ Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
19. Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản/ Ngô Thế Phong
20. Cơ học công trình/ Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình
21. Ổn định công trình/ Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình
22. Tổ chức thi công/ Nguyễn Đình Hiện
23. Giáo trình Hán Nôm: Dành cho du lịch/ Phạm Văn Khoái
24. Điện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng/ Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
25. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005: Tập 1/ Nguyễn Đình Cống
26. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005: Tập 2/ Nguyễn Đình Cống
27. Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002/ Trần Mạnh Tuân
Tài liệu có trong Thư viện số Dspace với địa chỉ là http://lib.hpu.edu.vn.
Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đăng nhập, download bằng tài khoản acc.
Trân trọng kính mời Thầy, Cô giáo và các bạn sinh viên tham khảo !

 Trung tâm thông tin thư viện