Thông báo nghỉ lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
18 tháng 11, 2014 bởi
Thông báo nghỉ lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Trần Hữu Trung


Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nghỉ lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như sau:

1. Toàn trường được nghỉ học 01 ngày 20/11/2014
2. Các lớp có lịch học vào ngày 20/11/2014, giáo viên sẽ tự sắp xếp lịch dạy bù phù hợp.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2014
TRƯỞNG PHÒNG
TS.NGƯT Trần Thị Mai