Thông báo mượn sách dành cho sinh viên K19
28 tháng 9, 2015 bởi
Thông báo mượn sách dành cho sinh viên K19
Trần Hữu Trung


Trung tâm Thông tin Thư viện xin thông báo thời gian mượn sách học kỳ I năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên K19 như sau:

Tất cả các bạn sinh viên K19 đã tham gia học khóa học “Kỹ năng khai thác và sử dụng thư viện điện tử” và đạt điểm bài Test của khóa học đều được cấp tài khoản sử dụng các dịch vụ của Thư viện. Từ ngày 28/09/2015 Trung tâm thông tin thư viện tiến hành cho sinh viên K19 mượn sách.

Địa điểm: Phòng Mượn, tầng 4 nhà G.

Thời gian:

- Sáng: từ 7h30 – 11h15

- Chiều: từ 13h30 – 17h00

Ghi chú: Sinh viên có thể mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư.

Trung tâm Thông tin Thư viện