Thông báo mở cửa phục vụ Phòng Mượn
14 tháng 1, 2015 bởi
Thông báo mở cửa phục vụ Phòng Mượn
Trần Hữu Trung


Để tạo điều kiện cho sinh viên mượn - trả sách đầu kỳ, Trung Tâm Thông Tin Thư viên xin thông báo thay đổi thời gian mở cửa phục vụ tại Phòng Mượn như sau:

Bắt đầu từ ngày 14/01/2015 đến hết ngày 01/02/2015 Phòng mượn sẽ mở cửa phục vụ sinh viên từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 trong tuần, thời gian mở cửa trong ngày như sau:
· Sáng: Từ 7h30 đến 11h15
· Chiều: Từ 13h00 đến 17h00.
Vậy Trung Tâm Thông tin Thư viện thông báo để các em sinh viên có nhu cầu mượn-trả tài liệu biết được thay đổi thời gian trên.
Ghi chúHết thời gian trên, giờ phục vụ Phòng Mượn quay trở lại như cũ và được dán tại Phòng Mượn
· Sáng: Từ 7h30 đến 11h15
· Chiều: Từ 13h30 đến 17h00

Trung Tâm Thông tin Thư viện