Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV vào buổi tối
28 tháng 11, 2014 bởi
Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV vào buổi tối
Trần Hữu Trung


Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong trường có không gian học tập yên tĩnh hiệu quả, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo như sau:

Phòng đọc KSSV mở cửa các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12/05/2014.

Thời gian mở cửa: 18h30 - 22h00

Vậy Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo để các em sinh viên có nhu cầu học vào buổi tối được biết. Đề nghị các em sinh viên khi đến phòng đọc học tập thực hiện nghiêm túc nội quy và bảo quản trang thiết bị của phòng.

Trung tâm Thông tin Thư viện